Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiodinsdag, 9 februari 2016

Anjum krijgt eindelijk een nieuw MFC
Anjum - In Groningse dorpen zien ze de NAM momenteel liever gaan dan komen, maar in Anjum wordt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) met gejuich binnengehaald. Dankzij het regiokantoor dat de organisatie in het dorp wil bouwen krijgt Anjum eindelijk een nieuw mfc en wordt het dorpshart opgeknapt.
De raadscommissie van Dongeradeel beslist binnenkort over de benodigde kredieten. Als alles meezit wordt in de zomer het oude bijgebouw van PKN-kerk De Dobbe en de oude supermarkt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw.
Het plan voorziet in een mfc voor de verschillende dorpsverenigingen, kinderopvang. Ook de kapper, een pedicure, fysiotherapeut, de thuiszorg en de apotheekhoudende huisartsen van Anjum en Ee hebben toegezegd hun intrek te nemen in de nieuwbouw. De oude kerkzaal zal worden verbouwd tot multifunctionele ruimte, waar ook exposities te zien zullen zijn.
Aanleiding voor de nieuwbouw is dat het huidige gebouw van De Dobbe, dat nu dienst doet als dorpshuis, eigenlijk gerenoveerd moet worden. De indeling is verouderd en het weinig duurzame gebouw slurpt energie. De PKN heeft geen geld voor nieuwbouw en ziet het in stand houden van een dorpshuis bovendien niet als haar primaire taak.
De stichting MFA is daarom al jaren bezig een nieuw dorpshuis te realiseren. Dankzij de NAM lijkt het erop dat dit eindelijk gaat lukken. De organisatie zocht een locatie voor een nieuw kantoor in de buurt van Anjum. Het stichtingsbestuur haalde het bedrijf over om mee te doen in de mfc-plannen. ,,Ynkoarten wurdt der in definityf beslút naam oft it wol of net trochgiet", aldus woordvoerder Henk Heeringa. ,,Mar alle ljochten steane op grien."
De NAM heeft nu een tijdelijk kantoor in Kootstertille. Als de directie groen licht geeft voor het plan, verhuizen de medewerkers medio 2017 naar Anjum. B en W heeft onlangs besloten het benodigde bedrag toe te zeggen, maar als de NAM zich onverhoeds terugtrekt, moeten de plannen mogelijk worden herzien.
De NAM wil op de plaats van het oude bijgebouw een schuurvormig gebouw neerzetten waar zestig van haar medewerkers zich zullen gaan bezighouden met de planning en het onderhoud aan de dertig winlocaties in Fryslân. ,,Noardeast-Fryslân is foar ús in wichtich gebiet, dêr’t in soad lytse gasfjilden sitte. Wy wolle der graach ticht by yn ‘e buert sitte, sadat we better stjoere kinne. Mar wy wolle ek graach y n’e mienskip sitte dêr’t we wurkje, sadat minsken mei fragen even op ‘e fyts stappe kinne en by ús lâns komme kinne."
Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties