Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiodinsdag, 2 februari 2016

Fryslân heeft plek voor 4000 asielzoekers
Leeuwarden - Met 2800 geplande plaatsen in asielzoekerscentra zit de provincie Fryslân boven het aantal dat de provincie met het rijk heeft afgesproken. De provincie denkt dit jaar zelfs plek voor 4000 asielzoekers te hebben.
Eind november zegde de provincie toe, net als de andere provincies, om voor 1 februari de plannen rond te hebben voor 2500 extra opvangplekken voor asielzoekers. Die plekken komen naast de al bestaande afspraken tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeenten.
Fryslân zit daar naar eigen zeggen boven. Het gaat om 600 plekken elk in Dokkum, Leeuwarden, Heerenveen en Sneek en 200 in Drachten en Burgum, in totaal 2800.
Volgens dagblad Trouw heeft de helft van alle provincies de afgesproken 2500 gehaald. Fryslân lijkt op basis van de huidige gegevens de enige provincie te zijn die bóven het toegezegde aantal is gekomen. Verder zijn er nu 900 plaatsen voor noodopvang.
Of de provincie wel of niet boven de afgesproken 2500 is gekomen hangt overigens af van de rekenwijze. Zowel de komst van een azc in Balk (500 plaatsen) als Sneek (600) waren voor november bekend. De provincie hield echter Balk buiten de berekening, maar Sneek niet. De definitieve komst van het laatste azc werd namelijk rond november bekend, later dan Balk. Zonder Sneek zou Fryslân met 2200 plaatsen onder het toegezegde aantal blijven.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 2 februari

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties