Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiovrijdag, 29 januari 2016

Veel Friese schooladviezen alsnog herzien
Leeuwarden - Een havo-advies dat toch uitkomt op vwo, of een vmbo-advies dat bij nader inzien havo moest zijn. Het overkwam vorig jaar 336 Friese scholieren. En daarmee bleek dat het schooladvies van relatief veel achtstegroepers in Fryslân moest worden bijgesteld. Na 1 maart - de datum waarop alle leerlingen een definitief advies kregen voor de middelbare school - werd dit bij 4,3 procent van de leerlingen (in totaal 7785) nog aangepast. Landelijk werd het advies herzien bij een beduidend lager percentage leerlingen: 3,2 procent. Dat blijkt uit gegevens over het schooladvies van onderwijsinstantie DUO.
Vorig jaar moesten basisscholen voor de eerste keer uiterlijk 1 maart een definitief schriftelijk schooladvies geven aan iedere leerling. Daarvoor gebeurde dat meestal pas na de centrale eindtoets. Het advies kon vorig jaar na 1 maart nog wel worden bijgesteld door de school, bijvoorbeeld als de leerling de eindtoets onverwacht goed had gemaakt. Bijstelling van het schooladvies gebeurt alleen naar boven, dus naar een hoger niveau.
Heroverwegen
Jan Sijtsema van christelijke koepel CBO Fryslân zegt dat de meeste bestuurders in het Friese basisonderwijs juist de indruk hebben dat het meevalt met het aantal bijstellingen van het schooladvies. Volgens hem is het niet vreemd dat de adviezen soms worden aangepast, omdat de datum nu eerder in het schooljaar ligt. ,,Soms twijfelt de school nog wel, en dan kun je het advies later nog heroverwegen."
Het cijfer is extra opvallend omdat Friese basisscholen sinds het schooljaar 2013/2014 werken met de Friese Plaatsingswijzer. Het schooladvies op Friese basisscholen wordt nu gebaseerd op de resultaten van leerlingen op toetsen vanaf groep 6. Dat zou moeten leiden tot een betrouwbaarder advies en minder aanpassingen. Sijtsema zegt dat hij wel merkt dat er sinds de introductie van de Friese Plaatsingswijzer minder discussie is over het schooladvies.
Geen klacht
Bij de scholenkoepel van Sijtsema, PCBO Tytsjerksteradiel, is geen enkele formele klacht ingediend door ouders. De bestuurder zegt dat dat voor zover bij hem bekend ook niet is gebeurd bij andere scholen in Fryslân. Bij meningsverschillen over het schooladvies zijn ouders en leraren het volgens hem uiteindelijk steeds eens geworden.
Frits Hoekstra van csg Bornego College in Heerenveen herkent wél dat er veel herzieningen waren van het schooladvies: bij zijn school ging het om ongeveer 10 procent van de leerlingen. ,,Vrij fors", aldus Hoekstra. Hij zegt dat het nu moeilijk is om in te schatten of die herzieningen leiden tot betere adviezen. ,,Aan het einde van het eerste jaar zullen we een analyse uitvoeren en kijken wat er gebeurd is met de leerlingen die een nieuw advies kregen."
Het is op basis van de openbare gegevens van DUO niet te zeggen wat de gevolgen zijn van de nieuwe manier van advisering voor het schoolnivau, bijvoorbeeld of er nu meer leerlingen naar het vwo gaan.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties