Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Geloof & Kerkwoensdag, 27 januari 2016

Psycho-pastorale cursus wordt toch voortgezet
Utrecht - De cursus tot psycho-pastoraal begeleider die ter ziele zou gaan, krijgt toch een doorstart. De Stichting Psycho Pastorale Toerusting (PPT) draagt het cursusaanbod en het gedachtegoed van de stichting vandaag over aan het opleidingsinstituut Praktisch Persoonlijk Pastoraat (PPP). Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) van de Protestantse Kerk in Nederland zal voorlopig de logistieke kant verzorgen.
Woensdag tekenen de drie partijen in Veenendaal een convenant. Bijna 25 jaar bood de stichting PPT cursussen en studiedagen aan op het gebied van pastorale begeleiding bij psychische problematiek. Door de jaren heen hebben enkele duizenden mensen de tweejarige cursus gevolgd. Met name uit de rechterkant van protestants Nederland, zoals confessionele en bondsgemeenten binnen de Protestantse Kerk. Daarnaast kwamen er deelnemers uit onder meer de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en baptistengemeenten.
Toerusting
De Stichting PPT werd in 1992 opgericht, omdat er in de kerken behoefte bestond aan toerusting van vrijwilligers op het gebied van psycho-pastorale problematiek. Jarenlang stroomden er ierder jaar een kleine tweehonderd deelnemers in voor de basiscursus. Een flink deel van hen deed daarna de vervolgcursus. Beide cursussen bestonden uit negen cursusdagen, met lessen van zowel theologen als psychiaters.
De laatste jaren liep het aantal deelnemers terug. In 2012 volgden zo’n 120 mensen de basiscursus en in 2013 en 2014 ruim negentig. ,,De combinatie van het afnemend deelnemersaantal, en vrij hoge overheadkosten was voor de stichting PPT de reden om de stekker eruit te trekken", vertelt gemeenteadviseur Jan Boer, die de transitie heeft begeleid.
Boer, zelf jarenlang betrokken bij de stichting als cursuscoördinator, gooide een balletje op bij het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de Protestantse Kerk of er interesse was in overname van de activiteiten. ,,Die interesse was er, en ondertussen kwam ook een andere partij in beeld die wilde meedoen: het instituut Praktisch Persoonlijk Pastoraat. Deze organisatie uit Ermelo biedt onder meer een post-hbo-opleiding aan op het gebied van pastoraat. ,,Uiteindelijk is het intellectuele eigendom van stichting PPT overgegaan naar PPP Opleidingen", zegt Boer. ,,Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie heeft toegezegd om de logistieke kant te verzorgen, zoals aanmelding, facturering en evaluatie. De landelijke kerk heeft hiervoor veel faciliteiten."
Docenten en trainers die voor de stichting PPT werkten zijn bereid gevonden de cursus te verzorgen voor PPP Opleidingen. De basiscursus zal vanaf maart weer worden aangeboden in Veenendaal, Lelystad en Gouda. De cursusplaats Goes valt af. Ook is de cursus één dag korter gemaakt en is de prijs tien procent omhoog gegaan. De cursusprijs bedraagt 550 euro voor acht les- en trainingsdagen. ,,Deze maatregelen waren nodig als kleine bezuinigingsslag", aldus Boer. ,,We denken dat we hiermee nog steeds een goed aanbod bieden voor deelnemers."
Intensieve begeleiding
Boer is blij dat het psycho-pastorale cursusaanbod zo behouden blijft. Het is van belang voor de kerken, meent hij. ,,In heel veel plaatsen zijn er naast predikanten en andere ambtsdragers, vrijwilligers actief in het pastoraat. Zij komen mensen tegen met psychische problematiek, zoals depressiviteit, persoonlijkheidsstoornissen, vastzittende rouw, of problematiek vanuit de jeugd. Deze mensen hebben vaak intensievere pastorale begeleiding nodig dan een predikant kan bieden in zijn beschikbare tijd."
In Boers woonplaats Putten zijn zo’n vijftien vertrouwenspersonen actief, die betrokken zijn bij mensen met psychische problematiek. ,,Het zijn vaak intensieve contacten met mensen met wie je soms jaren oploopt als een soort maatje. Dat betekent dat je ook je grenzen goed moet bewaken. Je kunt het zien als maximale betrokkenheid met behoud van distantie. Daar worden de deelnemers tijdens de cursus goed voor opgeleid."
Het is de bedoeling dat ook de studiedagen die stichting PPT tweemaal per jaar hield, zullen worden voortgezet. De afgelopen jaren kwamen hier thema’s voorbij als huwelijkspastoraat, depressiviteit, seksueel misbruik, dwangstoornissen, hoogsensitiviteit en pastoraat rond suïcide. Deze studiedagen werden altijd goed bezocht, variërend van honderd tot 450 deelnemers.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties