Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Economiewoensdag, 27 januari 2016

Met een dubbeltje per pak melk is de weidevogel te redden
Leeuwarden - Een melktaks van een dubbeltje per kilo is volgens Jaap Graveland, van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, het ei van Columbus.
,,Het kost een gemiddeld gezin niet meer dan een paar kwartjes per week, maar stelt de boer in staat ruimte te scheppen voor de weidevogel. Een melkveehouder met 100 hectare land en 120 koeien ontvangt volgens onze berekening 500 euro per hectare. Met de huidige subsidies zitten ze gemiddeld rond de 300 euro."
Gaveland vergelijkt het met groene stroom. ,,Daar betalen mensen ook meer voor. Ze krijgen exact dezelfde stroom uit het stopcontact als de buurman die grijze stroom heeft, maar ze ondersteunen wel de verduurzaming van de energie."
Ondanks alle subsidies en plannen om het platteland weer aantrekkelijker te maken voor de weidevogel, is hun aantal de afgelopen decennia dramatisch gedaald. Zo halveerden volgens Centraal Bureau voor de Statistiek en Sovon Vogelonderzoek Nederland in twintig jaar tijd de grutto- en de kievitstand. Met de scholeksters en de veldleeuwerik staat het er nog slechter voor.
Meer rekening houden met de vogels zonder financiële compensatie kun je volgens Graveland van de boer niet verwachten. ,,Ik betaal een paar honderd euro per jaar aan natuurbeschermingsorganisaties. Maar het kost een boer duizenden euro’s per jaar om z’n bedrijfsvoering weidevogelvriendelijker in te richten."
Het door Graveland geopperde systeem voorkomt volgens hem ook dat alleen de boer verantwoordelijk wordt gehouden voor de teruggang van de weidevogel. ,,We wijzen makkelijk naar de boer, maar nu is de consument aan zet. Zijn wij bereid meer voor de melk te betalen om de weidevogel te behouden?"
Dit jaar is er een nieuw stelsel van agrarisch natuurbeheer van kracht waarbij de provincie de subsidies voortaan alleen nog verleent aan grote gebiedscollectieven. Die collectieven zorgen voor een verdeling van het geld onder de aangesloten boeren. In de provincie Fryslân is daar jaarlijks zo’n veertien miljoen euro mee gemoeid.
Die regeling blijft in Gravelands plan bestaan en kan volgens hem op termijn direct worden gefinancierd door de melktaks. ,,Dat bespaart ook geld doordat je dan de overheid als subsidiegever kunt overslaan."
Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties