Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikelzaterdag, 7 november 2015

Nieuwe kansen voor wereldwijd Bijbelwerk
Ons land kent een scala aan Bijbelvertalingen, de Statenvertaling tot en met doelgroep-vertalingen, zoals de Jongerenbijbel. Iedere vertaling is een poging om de boodschap van de Bijbel verstaanbaar te maken. Dat gebeurt onder meer door aanpassing van taalgebruik aan de praktijk van, bijvoorbeeld, jongeren. De beschikbaarheid van de soorten bijbels is ons land geen probleem, van de diverse vertalingen liggen honderden exemplaren in de schappen van de uitgeverijen.
Dat is in andere landen niet altijd het geval; er zijn betrekkelijk veel landen waar het hebben van een bijbel niet vanzelfsprekend is. Dat is bijvoorbeeld het geval in landen waar weinig of geen godsdienstvrijheid is. In andere landen is de bijbel een kostbaar bezit. Het vertalen van de Bijbel in een (kleine) taal is duur en er zijn niet altijd voldoende middelen beschikbaar om de Bijbel voor iedereen betaalbaar te maken.
Er lijkt een bijzondere relatie te zijn tussen 'honger' naar de Bijbel en de mate van beschikbaarheid: hoe gemakkelijker een exemplaar verkrijgbaar is - in diverse vertalingen - hoe minder honger er lijkt te zijn. Of, andersom: naarmate de beschikbaarheid geringer is, groeit de wens om een Bijbel te bemachtigen.
In de wereld van Bijbelgenootschappen zijn veel verhalen bekend over de blijdschap van mensen als ze een bijbel in eigen taal hebben kunnen krijgen. Soms moeten mensen er echt voor sparen; in andere omstandigheden hebben mensen een bijbel via illegale weg moeten bemachtigen. In veel talen zijn slechts een paar Bijbelboeken beschikbaar, of alleen het Nieuwe Testament. Als er uiteindelijk een complete Bijbel beschikbaar is, wordt dat feit heuglijk gevierd en is er een opleving in het bestuderen van de Bijbel.
De beschikbaarheid van een bijbel in de eigen taal heeft niet alleen in godsdienstige zin betekenis. De Bijbel in de taal van een (kleine) groep mensen betekent vaak ook een opwaardering van die taal en van de mensen die deze taal gebruiken. De Bijbel in eigen taal heeft zo ook een maatschappelijke betekenis.
De opkomst van digitale middelen zoals de laptop en de mobiele telefoon heeft het Bijbelwerk indringend veranderd. Eerder waren er al middelen waarmee mensen naar Bijbelverhalen konden luisteren via de radio of een bandje (audio). Nu zijn er honderden apps die mensen via hun mobiele telefoon of computer direct in verbinding brengen met Bijbelmateriaal: voorlezen, uitbeelden, Bijbelstudie, tekeningen of films.
De Bijbel op papier is daarmee slechts een van de middelen geworden om mensen op de hoogte te brengen van wat er in staat. Daarmee heeft het Bijbelwerk veel nieuwe kansen. Die omstandigheid kan een stimulans zijn om het wereldwijde Bijbelwerk te steunen. En er zijn nu nieuwe kansen om veel meer mensen te bereiken. Tegelijkertijd: het wereldwijde Bijbelwerk wordt geconfronteerd met verminderende inkomsten uit met name westerse landen. De ruime beschikbaarheid van Bijbeluitgaven in die landen lijkt parallel te lopen met afnemende bereidheid om concreet te bevorderen dat anderen in de wereld ook een bijbel te krijgen. Het is kennelijk moeilijk om te denken en te voelen vanuit omstandigheden van anderen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties