Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Geloof & Kerkwoensdag, 30 september 2015

Protestantse Kerk: leer vluchteling godsdienstvrijheid
Utrecht/Harderwijk - De Protestantse Kerk in Nederland pleit voor voorlichting en training voor vluchtelingen op het gebied van godsdienstvrijheid. Die training zou kunnen worden gegeven door een organisatie als Amnesty International, schrijft de scriba van de generale synode, Arjan Plaisier, in een brief aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie).
Plaisier schrijft de brief naar aanleiding van nieuwsberichten over religieuze spanningen in opvanglocaties. ,,Zoals bekend nemen mensen hun religieuze overtuiging en praktijken mee uit het land van hun herkomst. Daar is op zich niets mis mee, integendeel: deze passen bij hun cultuur en identiteit. Tegelijk kan dit tot problemen leiden. Zo worden wij geconfronteerd met vragen en angsten die door religieuze schermutselingen worden opgeroepen, dan wel door overheersing van de ene groep door de andere."
De Protestantse Kerk beveelt aan om vluchtelingen ,,snel na aankomst duidelijk te maken wat het betekent in een open samenleving te leven. Concreet betekent dit dat zij voorlichting en training krijgen op het gebied van het recht op religieuze vrijheid en niet-geloven. Een recht waar ook nieuwkomers zich aan dienen te houden."
Training zal bijdragen aan een harmonieuze integratie in ons land, schrijft Plaisier. ,,Het zal ook de overgang naar een andere cultuur voor de vluchteling vereenvoudigen. Bovendien geven we daarmee de noodzakelijke bescherming aan andere religieuze of niet-religieuze groepen."
Plaisier uit in de brief ook kritiek op het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Hij vindt het ,,een verkeerd signaal wanneer het COA kerken die zich actief inzetten voor vluchtelingen buiten de deur wil houden, met als argument dat religie dan nog meer een twistpunt zal worden en tot spanningen aanleiding zal geven".
,,Het is niet het landelijke beeld", licht woordvoerder Marloes Keller van de Protestantse Kerk toe. ,,Het gaat om geluiden die ons bereiken - incidenten - waarbij hulp van de zijde van de kerk of een andere religie, werd afgeslagen." Stichting Gave, een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vluchtelingen, hoort op dit moment niet van dergelijke incidenten. ,,Een paar jaar geleden hoorden wij geregeld van situaties waarbij kerkelijke mensen werden geweerd van azc's. We hebben daarvoor vaak aandacht gevraagd. De laatste tijd lijkt het beter te gaan."
Gave heeft sinds een paar jaar goede contacten met het COA. ,,Een aantal jaar geleden ontkende het COA dat er zich problemen voordeden tussen moslims en christenen in opvangcentra. Na Kamervragen naar aanleiding van een artikel in het Friesch Dagblad liet de minister onderzoek doen, en heeft het COA erkend dat er soms wel degelijk een probleem is."
Sindsdien heeft het COA meer aandacht voor de problematiek, maar het blijft heel ingewikkeld, zegt Bregman. ,,Hoe maak je moslims die zich schuldig maken aan intimidatie duidelijk dat het er hier anders aan toe gaat dan in hun eigen land? Een folder uitdelen is meestal niet genoeg."
Het voorstel van de Protestantse Kerk om training en voorlichting aan vluchtelingen te geven, lijkt Bregman heel geschikt. ,,Het is een goed idee om mensen van een externe organisatie betrekken in de voorlichting. Wij raden het COA verder aan: geef niet alleen informatie op de Nederlandse manier, maar zoek naar creatieve vormen die bij de asielzoekers passen."

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties