Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Hoofdartikelvrijdag, 28 maart 2014

Neem de vooruitgang in Europa niet voor lief
Weinigen hadden het tot voor kort mogelijk gehouden dat in de buitenlandse politiek van Obama in de laatste jaren van zijn tweede ambtstermijn een centrale plaats zou worden ingenomen door Europa. Bij zijn aantreden zes jaar geleden liet hij zich de ‘Pacific-president’ noemen omdat het brandpunt van de internationale ontwikkelingen zich zou bevinden in het gebied rondom de Stille Oceaan. Obama liet Europa links liggen. Niet omdat de verhoudingen met de Europese bondgenoten waren verstoord, maar meer omdat het postmoderne Europa als een baken van rust en stabiliteit in een verder roerige wereld geen bijzondere aandacht verdiende.
Dat is met de Russische annexatie van de Krim in één klap veranderd. De machtspolitiek heeft weer zijn intrede gedaan in deze rustige uithoek van de wereld. De agressie van Moskou heeft Europa wakker geschud. In het hart van het oude continent is met politieke en militaire intimidatie een deel van een soevereine staat ingepikt door een ander land. Niet langer kan de Europese Unie erop rekenen dat conflicten kunnen worden opgelost door de dialoog aan te gaan of door het gebruik van soft power. Er is weer sprake van oplopende militaire spanningen en het uitvaardigen van economische strafmaatregelen. EU-lidstaten als Polen en Roemenië maar met name de Baltische landen vrezen dat de zelfbenoemde Russische invloedssfeer tot over hun grenzen reikt. De hele EU is beducht dat het conflict met Rusland kan uitmonden in een handelsoorlog en uiteindelijk in het dichtdraaien van de Russische gaskraan.
Onder de slagschaduw van de Russische dreiging vindt in Europa een herbezinning plaats over haar positie in de wereld. De jarenlange verwaarloosde band met de Verenigde Staten wordt weer aangehaald. De vrije, democratische naties in de wereld hebben elkaar hard nodig om een halt toe te roepen aan intimidatie en machtspolitiek. Obama is daar ook diep van doordrongen. In zijn toespraak woensdag in Brussel noemde Obama nadrukkelijk dat Europa en Amerika pal staan voor verworvenheden als democratie, vrijheid, menselijke waardigheid en eerbiediging van mensenrechten. Die gedeelde waarden staan op het spel als die niet worden verdedigd. Neem de vooruitgang in Europa niet voor lief, zei Obama.
De Amerikaanse president maakte wel duidelijk dat Europa zelf ook moet investeren in de eigen veiligheid. Vrijheid is niet gratis. Amerika en Europa worden nu getest of ze hun hooggestemde idealen over vrijheid en democratie ook bereid zijn te verdedigen. Dat betekent volgens Obama dat de Europese defensieuitgaven omhoog moeten en dat de EU minder afhankelijk moeten worden van Russisch gas.
Vooral dat laatste is van belang. Als de ergste kou rond de Krim-crisis uit de lucht is, zal blijken of Europa de ernst van de situatie niet heeft onderschat. Binnen een paar jaar moet Europa eigenlijk een nieuw energielandschap opbouwen zonder gas en olie uit Rusland. Doordat Rusland in staat is Europa letterlijk in de kou te laten zitten, kan Europa geen serieus tegenwicht bieden aan de Russische machtspolitiek. Afkicken van de verslaving aan Russisch gas doet pijn. Maar als Europa verworvenheden als vrijheid en democratie serieus neemt, zit er niets anders op.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 3


Reacties:

Mogen we wel verslaafd blijven aan Arabisch gas en olie. Is de USA niet de wereldmacht met een overeenkomstig beleid als Rusland? Is de USA niet de grootste vertrapper van democratische waarden? De leugens over kernbommen in Irak en de steun aan Bin Laden tegen de Russen? De leugens over de aanval van Georgië op Z.Ossetie? Raketten in Polen onder de vlag van NATO? De wereld is in gevaar door de USA-politiek. De politiek van EU is een volgzaam in de rij lopen van een wereldmacht die al lang failliet is en elke dag met de billen bloot moet! Poetin voelt zich terecht bedreigd...

M van Dijk, Schiedam - vrijdag, 18 april 2014


Het is goed dat de Verenigde Staten van Amerika en Europa weer sterker hun band voelen. Het is ook goed, dat Obama aandringt op een versterking van de defensie van de afzonderlijke landen binnen de NAVO. Ik denk echter, dat al het misbaar over de Krim ook dit politieke doel heeft gehad,dat de VS aan de Europese partners dit duidelijk maakt. Maar, moeten wij ons dan afhankelijk stellen van het zeer milieubedervend schaliegas? Is hier ook niet een voor de VS economisch motief, dat op de achtergrond meespeelt. Is het niet beter om heel duidelijk te maken, dat Rusland niet aan NAVOlanden een haar moet krenken en dat er een overeenkomst komt tussen het Westen en Rusland over de Oekraine. Zolang Europa zijn defensie niet op orde gemaakt heeft, is dit volgens mij het enige dat er op zit. En een beetje meer kennis van de Russische geschiedenis en die van de Oekraiene zou ook geen kwaad kunnen. Rusland wil gerespecteerd worden en het voelt zich door het Westen niet gerespecteerd. Dat zou anders moeten, bijvoorbeeld door onze "morele" COC-wetten niet aan Rusland te willen opleggen. Dat wil men daar niet en respecteer dat dan, te beginnen door Nederland.

J.Elsinga, Ermelo - maandag, 31 maart 2014


Wat zou het mooi zijn als de redacteur van het Friesch Dagblad de geschiedenis van de Amerikaanse politiek een beetje beter onderzocht. Misschien dat de lezers dan een betere kijk op de wereld situatie zouden krijgen. Ik verwacht binnen enkele maanden dat de 3de wereld oorlog in volle gang zal zijn.Voor iedereen die het Engels onder de knie heeft verwijs ik naar o.a. www.paulcraigroberts.org. Het bericht van 26 Maart is van belang.

Sieb (Sid) Weening, Tottenham Ont. Canada - vrijdag, 28 maart 2014


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties