Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiodonderdag, 10 oktober 2013

Frisia wil onder wad 1,2 miljoen ton zout winnen
Harlingen | Frisia Zout in Harlingen wil straks 1,2 miljoen ton per jaar zout winnen onder de Waddenzee. Nu haalt de zoutfabriek nog een miljoen ton uit de bodem in Noordwest-Fryslân. Als de Tweede Kamer de winning onder de Waddenzee goedkeurt, zou daar nog decennia zout gewonnen kunnen worden. Volgens directeur Durk van Tuinen zit er ongeveer 23 miljoen ton in de bodem.
Het verplaatsen van de zoutwinning van land naar zee kan rekenen op steun van veel bewoners in Noordwest-Fryslân, omdat het winnen van zout de afgelopen jaren heeft geleid tot bodemdaling. Dat zal op het land nu stoppen, zo is de verwachting.
Om diezelfde reden is echter ook zoutwinning onder de Waddenzee omstreden. Natuurbeheerders vrezen dat zandplaten en het eiland Griend door bodemdaling mogelijk kleiner worden of verdwijnen. Dat zou funest zijn voor tienduizenden trekvogels, zo waarschuwde beheerder Otto Overdijk van Natuurmonumenten in april nog in deze krant.
Uit een uitgebreid onderzoek blijkt volgens Van Tuinen dat dat niet zal gebeuren. De bodem daalt weliswaar, maar de zee zal op natuurlijke wijze zand aanvoeren van boven de Waddeneilanden, zodat de zeebodem per saldo op hetzelfde niveau blijft. Boven de eilanden wordt straks wel 300.000 kuub extra zand per jaar gestort.
Het verloop van de bodemdaling wordt bijgehouden volgens het hand-aan-de-kraanprincipe. Dit houdt in dat de zoutwinning, zodra de bodem harder daalt dan verwacht, meteen wordt stopgezet. Bij de winning van gas levert deze werkwijze de kritiek op dat de bodemdaling ook doorgaat nadat de gaswinning is gestopt. Volgens Van Tuinen is dit bij zout niet het geval. Zo zou de bodemdaling bij Pietersbierum meteen zijn gestopt toen Frisia hier geen zout meer uit de grond haalde.
Van Tuinen herhaalde gisteren nog eens dat Frisia uiterlijk in 2021 stopt met de winning van zout onder het Friese platteland, als het een vergunning krijgt voor winning in de Waddenzee. Het is de bedoeling dat daar in 2015 voor het eerst zout omhoog wordt gepompt, een kleine vier kilometer van Harlingen vandaan. Het zout wordt overigens aangeboord vanaf het huidige terrein van Frisia in de Harlinger haven.
Eerder deze week schreef minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer dat hij geen bezwaren ziet voor winning onder zee. De vergunning voor de zoutwinning onder de Waddenzee ligt de komende zes weken ter inzage. Daarna moet er definitief toestemming komen. Daar beslist de Tweede Kamer over. Natuurorganisaties hebben al aangegeven dat ze naar de rechter zullen stappen als de vergunning er komt.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties