Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiovrijdag, 1 februari 2013

Fryslân zwijgt over akkoord
Leeuwarden | Zeven provincies hebben ingestemd met het principeakkoord dat hun koepelorganisatie IPO eerder sloot met het kabinet over de financiën van het rijk en van de lagere overheden. Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg stemden tegen. Fryslân onthield zich als enige van stemming.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat vandaag weten of een meerderheid van de leden akkoord is. Daar wordt wel op gerekend. De waterschappen hebben al ingestemd.
De afspraken in het financiële akkoord gaan onder meer over de wet Houdbare Overheidsfinanciën, die de ruimte van provincies en gemeenten om investeringen te doen sterk beperkt. Verder worden lagere overheden tot ‘schatkistbankieren’ verplicht, waarbij ze overtollig geld moeten stallen bij het rijk. Dat zou een gunstig effect hebben op de omvang van de staatsschuld, maar zou bijvoorbeeld de provincie Fryslân miljoenen euro’s per jaar aan rendement kosten.
Het huidige akkoord is een aangepaste versie van de eerste - nog strengere - plannen. Na breed verzet versoepelde minister Jeroen Dijsselbloem een aantal onderdelen, maar aan de strekking van het voorstel is weinig veranderd.
Het is nog niet duidelijk waarom de provincie Fryslân als enige geen stem heeft uitgebracht over het akkoord. Mogelijk houdt dat verband met de ingelaste vergadering die Provinciale Staten woensdag over het onderwerp houdt. De provincie kon vanochtend niet aangeven wat de gevolgen zijn van deze opstelling.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties