Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Geloof & Kerkmaandag, 14 januari 2013

Bas Plaisier: ik bepaal zelf of ik deelneem aan de eucharistie
Hongkong | Oud-scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, dr. Bas Plaisier, heeft gisteren een duidelijk signaal laten horen over de intercommunie. ‘Ik heb het gehad met de pretentie van de RKK. Ik zie haar als kerk onder de kerken en neem in vrijmoedigheid deel aan de eucharistie’, twitterde hij vanuit Hongkong, waar hij op dit moment doceert. Het is bij de katholieken niet mogelijk dat protestanten aan de eucharistie deelnemen. De paus meent dat alleen de R.-K. Kerk zich voluit kerk mag noemen.
Volgens Plaisier gaat het er om ‘wie je nodigt. En dan is niet de leer of kerk bepalend’. Hij meent dat ‘in de Rooms-Katholieke Kerk er velen net zo over denken en protestanten vrijmoedig uitnodigden voor de maaltijd van de Heer’. Plaiser is ondanks dat hij in het buitenland woont nog sterk bij de Nederlandse kerken betrokken en een belangrijke opinieleider.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 2


Reacties:

Een hele tijd geleden was ik in een dienst van de Geref. Kerk (vrijgemaakt) in Ermelo. Daar werd het Heilig Avondmaal gevierd. Hoewel ik het van harte eens ben met hun avondmaalsopvatting, ben ik toch niet naar het Avondmaal gegaan.
Wanneer ik in een RK-eredienst kom, ga ik niet naar de Eucharistie, hoewel -uitgenomen transubstansiatie en het offerkarakter - de kern mij heel dicht bij de klassiek geref. avondmaalbeleving brengt. Waarom niet? Ik vind, dat je als gast in een andere kerkgemeenschap dan de jouwe, je als gast dient te gedragen en de kerkelijke regels dient te respecteren, hoezeer je het daar niet mee eens bent. Juist dan, met respect voor de andere geloofsgemeenschap kan je juist in gesprek raken met elkaar en ontdekken, dat Christus het is, Die ons metelkaar door Zijn lijden, sterven en opstanding verbindt. Eucharistie en Heilig Avondmaal zijn geen podia voor demonstraties, die alleen maar verwijderen en bruskeren. Daar zijn zowel het Heilig Avondmaal als de Eucharistie te kostbaar voor. En de geestelijke eenheid is er al en wordt niet door ons georganiseerd, maar door de Heilige Geest.

J.Elsinga, Ermelo - donderdag, 17 januari 2013


Bas Plaisier heeft gelijk.
Wie bepaalt de uitnodiging. Niet de paus toch of de RKK zelf.
Ga rustig ter communie als u dat nodig vindt. En houdt alstublieft op, met te verkondigen dat Jezus telkens weer moet worden gekruisigd. Een keer is genoeg. God is groter dan wij allen kunnen bevatten.

Frigyes Hartman Koopmans, Castricum - dinsdag, 15 januari 2013


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties