Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiodinsdag, 21 augustus 2012

Archeologisch onderzoek in terpzolen
Leeuwarden | De komende jaren worden eerder afgegraven terpen door de Rijksuniversiteit Groningen en de provincie Fryslân in een breed onderzoek nader onderzocht. Het gaat daarbij om terpen in de Greidhoeke, waar de eerste terpbewoners zich rond 600 voor Christus vestigden. Deze terpen zijn vrijwel allemaal verdwenen, maar de terpzool - het stuk van de kwelder waar de terp op gebouwd was - is er nog wel. Provinciaal archeoloog Gilles de Langen spreekt de verwachting uit dat de sporen op dat diepste niveau ook nog veel waardevolle informatie bevatten.
,,Ook bij opgravingen waarbij nog meer van de terp bewaard is gebleven, geven de monsters uit de diepste lagen veel informatie”, aldus De Langen. Hij hoopt dat bij de opgravingen - die volgend jaar moeten beginnen - bijvoorbeeld sloten en waterputten aan het licht komen. De sloten kunnen veel informatie geven over de manier waarop de eerste terpbewoners met hun omgeving omgingen. Waterputten bevatten veel informatie over het dagelijks leven en de voeding.
De afgelopen jaren zijn steilkanten onderzocht van terpen die deels zijn afgegraven. Dat betekent dat er een klein plakje van een steile zijkant werd afgeschaafd, waar dat mogelijk was. ,,Dat was in zekere zin een experiment, om te zien of dat nuttige informatie kon opleveren.” Dat bleek zo te zijn. Binnenkort wordt de laatste steilkant onderzocht. Het nieuwe onderzoek - eveneens gekoppeld aan een promotie - heeft ook een experimenteel karakter wat de techniek betreft.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties