Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Geloof & Kerkwoensdag, 18 april 2012

Verklaring markeert toenadering kerken rond de doop
Amersfoort | Negen landelijke kerken zullen op 29 mei in Heiloo een verklaring ondertekenen waarin ze vastleggen dat ze elkaars doop erkennen.
Met de ondertekening wordt een nieuwe stap gezet op de weg van officiële erkenning van kerken van elkaars doopbediening. Nog altijd zorgt de controverse over de doop voor scheiding, met name tussen kerken die de kinderdoop belijden en kerken die alleen de geloofsdoop erkennen.
De kerken die op ‘derde pinksterdag’ de verklaring van de Raad van Kerken zullen ondertekenen, zijn de Anglicaanse Kerk, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de Evangelische Broedergemeente, de Molukse Evangelische Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Rooms-Katholieke Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk.
Deze kerken, die allen de kinderdoop praktiseren, erkennen formeel elkaars doop. Die doop is ‘eenmalig en onherhaalbaar’, aldus de verklaring.
In de jaren zestig, na de ‘overdoop’ van prinses Irene, erkenden rooms-katholieken, hervormden, gereformeerden, remonstranten en lutheranen elkaars doop al.

Brug te ver

De werkgroep Doop(v)erkenning van de Raad van Kerken wilde eigenlijk met één verklaring over de doop komen. Dat bleek echter een brug te ver voor een aantal kerken.
Zo vinden de doopsgezinden niet dat de doop ‘eenmalig en onherhaalbaar is’, zoals in de eerste verklaring is geformuleerd. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit schaart zich wel achter de tweede verklaring ‘van onderlinge toenadering’. In deze verklaring staat dat de deelnemende kerken zorgvuldig willen omgaan met de doop die in andere kerken is bediend en het gesprek over de doop willen voorzetten. Ook de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) ondertekenen niet de eerste, maar wel de tweede verklaring.
De Christelijke Gereformeerde Kerken (kandidaatlid van de Raad van Kerken) en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) tekenen beide verklaringen vooralsnog niet. Net als de Unie van Baptistengemeenten. De baptistengemeenten hebben, ook bij de verklaring over onderlinge toenadering, het gevoel dat ze daarmee ‘min of meer de kinderdoop erkennen’.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties