Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikelzaterdag, 14 januari 2012

Wat kunnen de kerken met sociale media?
Het zijn allang niet meer alleen jongeren die zich bezighouden met sociale media zoals Twitter, Hyves of Facebook. Alle generaties zien kansen in de nieuwe technische mogelijkheden voor communicatie; van de pizzaverkoper tot en met de minister-president. Ook in de kerken zien velen, bijvoorbeeld predikanten, de mogelijkheden. En steeds meer gemeenteleden maken er gebruik van.
De afgelopen maanden zijn er diverse bijeenkomsten geweest over nieuwe media en de kerk en het geloof. Gisteren bijvoorbeeld, in Doorn, hielden predikanten en kerkelijk werkers zich de hele dag bezig met de kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden van bijvoorbeeld Twitter of LinkedIn.
Het is gemakkelijk om alleen maar sceptisch te zijn over de bezigheden van predikanten op internet. Bijvoorbeeld over Twitter; hoe kun je nu in 140 tekens - meer kan niet op Twitter - iets zinnigs zeggen over de kerk of over het geloof? Maar het is niet verstandig om al te gemakzuchtig te zijn in het oordeel. Al was het maar omdat bijvoorbeeld een tweet (Twitterbericht) nuttig kan zijn om mensen te herinneren aan de kerkdienst of aan catechisatie. Of om mensen een stimulerende boodschap te sturen waaruit aandacht blijkt.
Het is verstandig dat ook predikanten en anderen die actief zijn in de kerk, zich bezighouden met wat nieuwe media aan mogelijkheden bieden, zowel praktisch als ook inhoudelijk. Ook dat laatste. In de wereld van geloof en geloven gaat het onder meer over verhalen. Over God en over God en mensen. Over de boodschap die uit die verhalen spreekt. En over wat die boodschap aan betekenis kan hebben voor mensen, individueel en in een gemeenschap.
Kunnen deze aspecten op de juiste wijze aan bod komen, of zijn nieuwe media vooral manieren om mensen te attenderen op die verhalen en de boodschap? Dat lijkt het geval te zijn, bijvoorbeeld in het benaderen van (jonge) mensen voor wie de verhalen en de boodschap een onbekende wereld vormen. Traditionele manieren om mensen te bereiken, werken bij steeds minder mensen. Het als predikant, ouderling of gemeentelid meedoen aan sociale netwerken kan een interessante manier zijn om ‘buitenstaanders’ op die wereld te attenderen. Als dat gebeurt, moet de kerk natuurlijk wel klaar zijn om die buitenstaanders te ontvangen en hen tegemoet te komen in hun onwetendheid.
Er is een andere, vaak vergeten, werkelijkheid die met de introductie van iets nieuws, bijvoorbeeld in de sfeer van media, tot stand komt. Dat zijn de onverwachte of niet voorziene gevolgen of effecten. Een inmiddels bekend voorbeeld is de bijna-teloorgang van de posterijen: internet fungeert, bijvoorbeeld via de e-mail, als de nieuwe postbode. Zo zijn er ook onverwachte effecten van het gebruik van sociale media in en rond de kerken. Predikanten en anderen doen er goed aan zich met die nieuwe mogelijkheden bezig te houden. Maar nog spannender is het om proberen te bedenken wat de onverwachte effecten zijn. Op manieren van kerk-zijn, op de inhoud van de boodschap, bijvoorbeeld. En: welke kans is er op teloorgang van aspecten die tot nu toe van vitaal belang geacht worden voor de kerk als gemeenschap van mensen die elkaar ‘echt’ ontmoeten?

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties