Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Hoofdartikeldinsdag, 1 november 2011

Kernenergie ja of nee is een kwestie van geld
Kernenergie was jarenlang onderwerp van een bijna ideologische strijd. De voorstanders wezen op de in hun ogen schone productie - geen CO2-uitstoot - tegenstanders wezen op het probleem van het afval en het gevaar van een ongeval. Voor- en tegenstanders begaven zich op vele zijwegen van het onderwerp, om zo veel mogelijk stellingen te kunnen betrekken. De tegenstanders hadden het ‘voordeel’ van de ramp met Tsjernobyl. De discussie over kernenergie werd naar de la verbannen: het publiek zou initiatieven voor nieuwe kerncentrales nooit accepteren.
De regeringspartijen VVD en CDA hebben in hun akkoord een passage opgenomen over kernenergie. Minister Verhagen is ronduit een voorstander van een nieuwe kerncentrale in ons land en het maatschappelijk klimaat geeft hem de ruimte om dat standpunt uit te dragen. Opmerkelijk is dat die ruimte er ook nog is sinds de dramatische ongelukken in Japanse kerncentrales. Kennelijk wennen mensen aan risico’s en aan rampen.
De langlopende procedure voor het verkrijgen van een vergunning voor een kerncentrale - Borssele 2 - wordt voorbereid, maar er komt nu al op z’n minst een vertraging: er zijn waarschijnlijk te weinig investeerders voor het miljarden verslindende project. Geldschieters betwijfelen of zo’n centrale ooit rendabel zal worden; de energieprijzen zijn te laag.
Anderen hebben andere twijfels bij het project: de stroom die uit de kerncentrale komt is overbodig. De verwachtingen omtrent vraag en aanbod van stroom zijn duidelijk: ons land heeft die centrale niet nodig. De reden voor de initiatiefnemer, het Zeeuwse energiebedrijf Delta, om een nieuwe kerncentrale te bouwen is dan ook: export van stroom. Dat is ook de reden waarom minister Verhagen het plan steunt: Nederland moet een grotere positie innemen in de stroomhandel. De milieu-argumenten die Verhagen gebruikt - kernstroom zou duurzame stroom zijn - zijn dan ook niet meer dan een dekmantel voor andere motieven. Het bevorderen van export is in zichzelf een goed streven, maar het is een beetje merkwaardig dat de minister andere argumenten inzet om dat exportdoel te verdoezelen.
Deze week heeft het Zeeuwse bedrijf laten weten te betwijfelen of de nieuwe centrale wel uit kan; dat is precies de reden waarom financiers zichzelf in de wachtstand hebben gezet. Maar het bedrijf heeft een oplossing: een Europese belasting op productie van CO2-opleverende energie-opwekking. Daardoor stijgt de prijs van kernenergie en wordt een nieuwe centrale financieel weer interessant.
De wens van het Zeeuwse bedrijf is zó zot, dat er niet om te lachen valt. De particuliere belangen van het bedrijf worden ongegeneerd opgevoerd, met een brutaliteit die verraadt wat de echte motieven zijn van het bedrijf: geld. De strategie om geld te verdienen reikt tot ver buiten landsgrenzen. De energiemarkt is een internationale markt. De waarde van een bedrijf wordt mede bepaald door de strategische positie van dat bedrijf voor andere, grotere bedrijven in Europa. Het hebben van een vergunning voor een kerncentrale is een belangrijk element voor de waardebepaling. De discussie: kernenergie ja of nee is allang geen milieudiscussie meer, maar een discussie over geld.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Na 42 jaar 'om utens' nog steeds trots op het FD, waarmee ik opgroeide. De kwaliteit van het hoofdartikel van dinsdag j.l. was van een kwaliteit en inhoud dat ik het graag in de Provinciale Zeeuwse Courant had aangetroffen. Een scherpe analyse van het handelen van een bedrijf dat nota bene in handen is van Zeeuwse gemeenten en provincie.
Gelukkig hebben de Zeeuwen (maar ook de Friezen) een mogelijkheid om hun stem te laten horen en een daad te stellen: www.stroomnaardetoekomst.nl is in het leven geroepen om DELTA de duurzame weg in te laten slaan.

Marten Wiersma, oud gedeputeerde economie, milieu en energie in Zeeland.

marten wiersma, 's-heer hendrikskinderen - vrijdag, 4 november 2011


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties