Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Geloof & Kerkdonderdag, 27 oktober 2011

Hendrikse maakt eigen Jezus
Arjan Plaisier
In zijn recente boek God bestaat niet en Jezus is zijn zoon schrijft ds. Klaas Hendrikse over zijn gedachten met betrekking tot het ontstaan van het christelijke geloof en over de waarde van het gedachtegoed dat door de eeuwen heen in de christelijke kerk bewaard is. Zijn intentie lijkt daarbij te zijn een bevrijding van knellende dogma’s en een nieuwe zoektocht naar de betekenis van geloofswoorden. Dit boek zal op zijn eigen merites beoordeeld moeten worden. Wie het eerste boek van Hendrikse, Geloven in een God die niet bestaat gelezen heeft, zal echter niet verbaasd zijn over het tweede. Het eerste boek laat weinig tot geen ruimte voor een unieke betekenis van Jezus Christus voor ons mensen, het tweede bevestigt dat.
Het is een theologische verhandeling waarin getracht wordt Jezus los te pellen uit de kerkelijke overlevering, die volgens Hendrikse al diep in de Bijbel zit. Het is een poging de ‘echte’ Jezus te reconstrueren, met een sterke neiging zich af te zetten tegen de Bijbelse en kerkelijke overlevering. Dit is al vele malen eerder gepoogd. Veelvuldig zijn er vanuit kerk en theologie kritische opmerkingen gemaakt bij dergelijke pogingen. Aan de Bijbelschrijvers en de traditie wordt verweten Jezus ‘gemanipuleerd’ te hebben, maar dat verwijt valt als een boemerang op de schrijver zelf terug. Bovendien: meestal houd je zo een Jezus over, die aangepast is aan de smaak van de auteur zelf. Het is niet een Jezus die het hart in gloed zet en levens van mensen vernieuwt. Het is niet een Jezus voor armen en stervenden, voor zondaars en bedelaars.
In de vorig jaar door de synode aangenomen pastorale handreiking Spreken over God is het spreken van God wezenlijk verbonden met Jezus Christus. God heeft zich ten diepste uitgesproken in Jezus Christus. ‘De kerk belijdt dat in Christus God zelf onder ons gekomen en heeft ons leven gedeeld. . Jezus ging met ons de lange weg, tot in de dood – de dood aan het kruis. .. Hier spreekt de taal van de liefde die uit God is en alles nieuw maakt’. We menen dat de kerk met minder niet toe kan.
Ds. Hendrikse verwijt de Protestantse Kerk nu gebrek aan lef dat de kerk hem niet uit het ambt heeft gezet. Wij herhalen niet wat hierover in onze kerk eerder is gezegd en gedaan. Nu tekenen we slechts het volgende aan: wanneer een predikant vindt dat de kerk dingen leert of van ambtsdragers verwacht die hij of zij in geweten niet kan delen of volbrengen, is het aan de ambtsdrager zichzelf de vraag te stellen of het nog mogelijk is in overeenstemming met de gelofte in deze kerk het ambt uit te oefenen. Het moderamen van de generale synode hoopt dat de gesprekken in de kerk - bij alle verschillen van inzicht - zich zullen laten leiden door de vraag naar de betekenis van het evangelie van Jezus Christus voor de kerk, voor onze tijd en voor onze wereld.
* Arjan Plaisier is scriba van de PKN, deze bijdrage verscheen als ‘Commentaar bij de tijd’ op de site: www.pkn.nl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 2


Reacties:

Wanneer we ons in de kerk laten leiden door de vraag naar de betekenis van het evangelie van Jezus Christus, welke vraag stellen we onszelf of elkaar dan?

Wordt het niet eens tijd om antwoorden te geven?

Kerken lopen leeg of kunnen we beter zeggen 'sterven uit', want jongeren vinden weinig tot geen aansluiting bij kerk.

Terwijl ze onvoorstelbaar enthousiast kunnen zijn over Jezus.

Mijn oproep aan kerk is: "Geef antwoord!"
"Wie is Jezus voor u en wat moet ik met Hem?"

Wietze Kooistra, wartena - maandag, 31 oktober 2011


Volgens Hendrikse bestaat God niet maar gebeurt hij. Als de Eeuwige pas gestalte op deze aarde krijgt door het gebeuren van de mens moet de mens in die volgorde dan ook eerder zijn dan zijn Schepper. Is de gedachtengang van H. ook volkomen in strijd met de "moeder" synagoge. Als H. een ander "vak" zou kiezen zou dat van meer consequent gedrag getuigen. Het bevalt hem kennelijk niet zo best meer bij de baas en is hij de Weg -de bijbelse Jezus- ook een beetje veel kwijt.

J@ppy T@lm@, Hurdegaryp - maandag, 31 oktober 2011


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties