Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiovrijdag, 14 oktober 2011

Vijf gemeenten zijn genoeg voor Fryslân
Groningen - Dertien gemeenten zijn voldoende voor de drie noordelijke provincies. Tot deze conclusie komt onderzoeker Mathijs Vreeman van de Rijksuniversiteit in Groningen. Fryslân, nu nog 27 gemeenten, kan volstaan met vijf.
Vreeman deed zijn onderzoek in opdracht van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord. Volgens VNO-NCW Noord storen ondernemers zich aan te veel regels en overheidslagen en aan gebrek aan bestuurskracht. Schaalvergroting zou volgens de werkgeversorganisatie veel geld besparen en gemeenten en provincies bestuurskrachtiger maken.
Uit de analyse van Vreeman, die met zijn onderzoek zijn master economische geografie aan de Groninger universiteit afrondde, komt naar voren dat er in Fryslân, Groningen en Drenthe dertien plaatsen zijn met een centrumfunctie. In Fryslân zijn dat Leeuwarden, Sneek, Drachten, Heerenveen en Dokkum. Deze indeling van het Noorden is door de onderzoeker vastgesteld als meest functioneel aan de hand van twee pijlers. Het gaat daarbij om de efficiënte schaal van decentraal bestuur en het ruimtelijk functioneren van regio’s op basis van centrale plaatsen.
Bij deze verdeling van Fryslân komt het inwonertal in de vijf gemeenten tussen 80.000 en 175.000 te liggen. Dokkum is dan de kleinste gemeente, Leeuwarden de grootste. Vreeman voegt Heerenveen en Weststellingwerf toe aan de gemeenten Skarsterlân en Lemsterlân en laat Gaasterlân-Sleat deel uit maken van Súdwest-Fryslân. Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Boarnsterhim gaan naar Noardwest-Fryslân.

Provinciegrenzen

Bij de indeling houdt Vreeman geen rekening met de provinciegrenzen. Zo voegt hij in het oosten de Groninger gemeenten Grootegast en Marum toe aan Smallingerland, Opsterland, Ooststellingwerf en Achtkarspelen. Er ontstaat daar dan een gemeente met 130.000 inwoners.
In het plaatje van Vreeman wordt Groningen de grootste gemeente van het Noorden. Het gaat in dat geval om een samenvoeging van de stad Groningen de gemeenten in het noordwestelijk deel van deze provincie. De regio Groningen zou 355.000 inwoners tellen. Deelraden in Groningen zijn volgens Vreeman niet nodig.
De centrale plaatsen zijn door Vreeman vastgesteld op basis van de aanwezigheid van verschillende voorzieningen met een regionaal verzorgingsgebied, bijvoorbeeld bioscopen en ziekenhuizen.
De Groninger onderzoeker heeft daarnaast gekeken naar de koopstromen en pendelstromen in de provincies.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties