Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiowoensdag, 21 september 2011

Het is al maanden stil in Scharnegoutum
Hinne Bokma
Scharnegoutum - In Scharnegoutum wachten het dorpshuisbestuur en de schooldirectie met smart op een voorstel van de gemeente Súdwest-Fryslân over de nieuwbouwplannen. Maar de gemeente heeft weinig haast met de uitvoering. Bijna drie maanden geleden werd het plan in het dorp gepresenteerd. Sindsdien is het stil.
Al geruime tijd wordt in Scharnegoutum gepraat over nieuwbouw van de christelijke basisschool Op ’e Hichte en een andere locatie voor het dorpshuis Elim. Vorig jaar werd een akkoord bereikt over nieuwbouw van de school aan de Alde Dyk, vlakbij het sportveld. In dat geval zou op de plaats van de huidige school een nieuw dorpshuis worden gebouwd. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Wymbritseradiel ging met dit plan akkoord.
De gemeente Súdwest-Fryslân, waarvan Wymbritseradiel sinds 1 januari van dit jaar deel uitmaakt, kwam eind juni met een nieuw plan op de proppen. Dit plan ging uit van nieuwbouw van de school op de huidige locatie en verhuizing van het dorpshuis naar de voormalige pastorie. Dorpshuisbestuur, school en inwoners van Scharnegoutum reageerden enthousiast.
Voor het uitvoeren van de plannen is de aankoop van de leegstaande pastorie naast de basisschool noodzakelijk. Maar tot nu toe heeft de gemeente bij makelaardij Atsma nog steeds geen bod uitgebracht op de pastorie. Sterker nog, op een vraag van de makelaar of de gemeente nog belangstelling had, kwam een mailtje terug met het antwoord dat de makelaar de pastorie maar moest verkopen als zich een andere gegadigde zou aandienen.
Die andere gegadigde is er nog niet. ,,Der is wol belangstelling, mar ta in serieus bod is it noch net kaam”, zegt voorzitter Ytsen Tamminga van het college van kerkrentmeesters van de PKN-gemeente Scharnegoutum-Loënga. Tamminga vindt het jammer dat de gemeente nu niets meer van zich laat horen.
Enkele weken geleden is er wel een gesprek geweest tussen het dorpshuisbestuur, kerkrentmeester Tamminga en een delegatie van de gemeente. Maar dat gesprek heeft geen duidelijkheid gebracht. ,,De gemeente wol sels net in opsje op de pastory nimme”, zegt Tamminga.

Iedereen enthousiast

,,Wy wachtsje noch altiten op in serieus foarstel fan de gemeente”, zegt Sietse Holtrop, voorzitter van de Stichting Dorpshuis Elim. ,,Wy tochten dat de gemeente nei 1 july wol gau mei in foarstel komme soe oer de útfiering, mar wy binne no al hast trije moanne fierder.” Holtrop wijst erop dat iedereen in Scharnegoutum enthousiast is over het plan. Waarom dan nog zo lang wachten, vraagt hij zich af.
Ook op de basisschool Op ’e Hichte wil men dat er nu snel spijkers met koppen worden geslagen. ,,Wy hawwe haast”, zegt directeur Dukke Hofman. Ze gaat er nog steeds van uit dat de kinderen vanaf 1 januari les krijgen in noodlokalen, zodat dan met de sloop van de school kan worden begonnen. Maar dan moet de gemeente wel snel met een uitgewerkt plan komen.
De afgelopen dagen is geprobeerd bij de gemeente Súdwest-Fryslân een reactie te krijgen. Daarvoor was echter niemand beschikbaar.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties