Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Hoofdartikelwoensdag, 14 september 2011

Spanning rond IsraŽl nadert kookpunt
IsraŽl, dat toch al niet veel vrienden in het Midden-Oosten had, verliest nu ook de bondgenoten Turkije en Egypte, de landen met de twee grootste legers in de regio.
De aanleiding voor de ruzie met Turkije draait om de aanval van IsraŽl vorig jaar op een konvooi met activisten dat naar de Gazastrook voer. Bij de aanval kwamen negen Turken om. Sinds het incident zijn de verhoudingen flink verslechterd. De IsraŽlische ambassadeur is vorige week uit Turkije gezet.
De relatie met Egypte is op een dieptepunt geraakt na de bestorming vrijdagnacht van de IsraŽlische ambassade. Betogers plunderden het gebouw. De Egyptische veiligheidstroepen, die de taak hebben buitenlandse gezanten te beschermen, keken werkloos toe en de Egyptische autoriteiten reageerden niet op IsraŽlische oproepen om in te grijpen. De IsraŽlische ambassadeur is uit Egypte gevlucht.
De oplopende spanningen hebben dieperliggende oorzaken. De Turkse boosheid over het Gaza-konvooi en de bestorming van de IsraŽlische ambassade in CaÔro zijn incidenten die met wat goede wil van weerszijden zijn op te lossen. Maar Turkije en Egypte hebben daar geen belang bij.
Turkije ziet door de gewijzigde machtsverhoudingen als gevolg van de Arabische Lente een kans de nieuwe regionale leider te worden. Ruzie maken met het in Arabische kringen impopulaire IsraŽl en zich opwerpen als kampioen van de Palestijnse zaak helpen daarbij. Sinds onlangs de pro-westerse Turkse legerleiding aan de kant is geschoven, heeft de Turkse streng-islamitische premier Erdogan de handen vrij een anti-IsraŽlische koers te varen.
In het Ďoudeí Egypte van de in februari verdreven president Mubarak werd geen rekening gehouden met de anti-IsraŽlische gevoelens van de islamitische bevolking. Het leverde Mubarak financiŽle en militaire steun op van de Verenigde Staten. De nieuwe machthebbers in Egypte luisteren na de Arabische Lente beter naar de wil van het volk en dat gaat ten koste van de relatie met IsraŽl.
Turkije zonder de oude generaals en Egypte zonder Mubarak hebben geen belang bij goede verhoudingen met IsraŽl. In dat opzicht brengt de Arabische Lente weinig goeds voor IsraŽl. Het enige lichtpuntje is dat het sjiitische Iran, de grootste vijand van de joodse staat, minder invloed heeft in de Arabische wereld waar nu vooral de soennieten - de islamitische rivalen van de sjiieten - het voor het zeggen hebben. Maar dat weegt voor IsraŽl nauwelijks op tegen het verlies van de bondgenoten Egypte en Turkije.
Terwijl IsraŽl het al zo moeilijk heeft. In eigen land heeft het te maken met sociale onrust vanwege de gestegen kosten voor levensonderhoud. Volgende week zal een overgrote meerderheid van de lidstaten van de Verenigde Naties stemmen voor de erkenning van een Palestijnse staat. In Europa kan IsraŽl op steeds minder sympathie rekenen en de aftakelende supermacht Amerika zal niet tot in lengte van jaren IsraŽl kunnen blijven steunen. Nu het ook nog in de regio steeds meer alleen komt te staan, zijn voor IsraŽl pijnlijke compromissen om de angel uit het conflict - de Palestijnse kwestie - te halen haast niet langer uit te stellen. Anders dwingt de internationale gemeenschap straks IsraŽl daartoe. En dan heeft het nog meer te verliezen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 6


Reacties:

Bij herlezing van mijn reactie ontdekte ik, dat de indruk zou kunnen ontstaan, dat alle Christenen ook mee zouden doen met de acties van Egypte, Ankara en de Palestijnen, geïnspireerd door de islam om Israel van de aardbodem weg te vagen. Dat is niet de bedoeling! Niet alleen de Joden, maar ook de Christenen worden slachtoffer van bovengenoemde agressie, zoals nu al in Irak, Iran en Hamasstan. Ds. Leenhouts heeft gezegd, dat er in het eind der tijden groot rumoer in "de tent van Abraham" zou ontstaan, waardoor Israel zwaar beproefd zou gaan worden: het begint er aardig op te lijken, gezien de situatieschets in bovengenoemd hoofdartikel.

J. Elsinga, Ermelo - vrijdag, 16 september 2011


Iedereen probeert dit conflict politiek uit te leggen, waarom is de staat Israël opgericht in mei 1948? De landen en volken willen allemaal het Bijbelse land verdelen, lees Ezechiel 35, 36 en Zacharia 12 er op na, in Ezechiel 47 staat dat de vreemdelingen bij de stam Juda zullen worden ingelijfd. Dus niks Palestijnse staat, die op list en bedrog steunt. De enige eigenaar is God Zelf die het gehele land onder ede aan de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jacob(Israël)heeft gegeven.
Uiteindelijk gaat het om Jeruzalem, daar op de Tempelberg wil God Zijn naam doen wonen, daar wil Hij te midden van Zijn volk gaan wonen, de stad Gods word niet verdeeld, de stad van de Grote Koning. Israël is apart gezet, word onder de naties niet gerekend, Israël moet opgeofferd worden voor de politiek correcte vrede. Maar ze hebben buiten de Levende God van Israël gerekend.

F. Dijkstra, Bolsward - vrijdag, 16 september 2011


Situatieschets uitstekend.
Willen de Arabische staten, turkije en de Palestijnen wel een vergelijk met Israel?
Volgens mij zal er geen compromis voor hen goed genoeg zijn. Volgens mij willen ze de vernietiging van Israel en de ausradierung van alle Joden uit het betreffende grondgebied, daarbij geïinspireerd door de Islam en alle Christenen uit deze staten, inclusief Israel. En dan is alle franje er af!

J.Elsinga, Ermelo - donderdag, 15 september 2011


Tja, als je 50 jaar lang een volk vernedert, de dromen van kinderen steelt, dan zal het recht ooit zegen vieren doordat je helemaal alleen komt te staan. Het Westen is al die tijd hypocriet geweest door altijd weg te kijken. Nu komt er democratie in de Arabische landen, is het ook niet goed. "Neen, dit was niet de bedoeling, jullie moeten je wel aan onze spelregels houden" zeggen ze dan. Wat denken jullie wel niet, dat het Islamitische volk sympathie zou hebben met dat fundamentalistische liebermans (zeer enge man) Israël. Ook zoiets, het Westen is toch voor securalisme, o nee, die verplichting gaat alleen op moslimlanden. Natuurlijk gaat het volk achter Palestina staan nu ze verlost zijn van het dictatuur waar ze jaren onder hebben geleden. Nederland staat toch ook achter Israël, ook al drinken ze 50 jaar lang het bloed van de Palestina's, stelen hun grond, vernederen hun en jatten zelfs de meest fundamentele rechten van hen. Waarom bieden jullie geen eigen stuk grond ergens in Texas.
Neen, het is het zogenaamde beloofte land, zegt het seculiere Westen, waar wij Moslims geen boodschap aan hebben, wat ons goed recht is. Alle arabische landen moet gewoon stopppen met olie leveranciers, even kijken hoe lang de gemiddelde PVV'er Israël steunt, ik zeg max 8 uur. Hoop dat Erdogan hele oosten achter zich krijgt. Rechtvaardigheid is niet allen aan het westen voorbehouden. Nederland is (zeker) geen standaard op het gebied moraal en waardigheid

kerim, ede - donderdag, 15 september 2011


Deze zaken zijn tezamen met de financiële crisis een voorbode van de eindtijd. Zie in de Thora/Bijbel maar Jesaja 60:12 Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden. En ook Zacheria 12:2-3
2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Ook Zacheria 12:8-9
8 Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de Engel van de HEERE voor hun ogen. 9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Israël zal niets te vrezen hebben, Shalom Israël !


itsmetoo, Utrecht - donderdag, 15 september 2011


Israel zou op z'n minst excuses moeten aanbieden vooral aan supermacht Turkije en ook aan Egypte. Vroeg of TE laat zal dit toch gebeuren.

Rj van Zanten, Sneek - donderdag, 15 september 2011


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties