Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiovrijdag, 1 juli 2011

Pieter Jonker niet somber over Stellingwerfs

Veertig jaar heeft Pieter Jonker (59) uit Oosterwolde zich ingezet voor het Stellingwerfs. Vandaag neemt hij in Oldeberkoop afscheid van de Stellingwarver Schrieversronte.

Goos Bies
Al met al is hij helemaal niet somber over de toekomst van het Stellingwerfs. Natuurlijk, de streektaal is waarschijnlijk nergens meer de voertaal op het schoolplein. ,,Dat is jammer, en kují ok niet ongedaon maeken. Mar in aandere domeinen gaot et veul beterĒ, signaleert Jonker, die als directeur en medewerker verbonden was aan de Stellinwarver Schrieversonte.
Toen Pieter Jonker begin jaren zeventig met anderen de aanzet gaf tot de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte waren de zorgen eigenlijk veel groter, stelt hij. ,,De leste peer meensken die doe nog schreven in et Stellingwarfs hulen dír mit op. Dír was gien orgenisaosie, dír gebeurde niks. Et Stellingwarfs het toch een soort revival mitmeakt.Ē
In de afgelopen 39 jaar zijn er zoín 150 Stellingwerfse boeken door de Schrieversronte op de markt gebracht. Er zitten ook veel meer mensen op cursus, tussen de dertien en twintig mensen. ,,In et begin weren der mar zesse, daor weren wiíj al bliede mit.Ē
De revival is niet alleen te danken aan de Stellingwarver Schrieversronte, maar ook aan gezelschappen als de Flying Stars uit Oldeholtpade en Kunst naar Kracht in Wolvega, die elk jaar revuís en toneelstukken opvoeren in het Stellingwerfs, ook alweer veertig jaar.
Stell i ngwarfpop
Dat het Stellingwerfs een minderheidstaal is in Oost- en Weststellingwerf, net als alle andere talen, vindt hij jammer, net als dat de jeugd op het schoolplein geen Stellingwerfs meer spreekt. ,,En toch. Stellingwarfpop in Wolvege, dat hají vroeger niet. Daor was in et begin meer belangstelling veur as dan dír banties mit doen konnen. Daorveur moeten ze zels ok een lietien in et Stellingwarfs schrieven, die op een cd uutbrocht wodden.Ē
En bij de peuterspeelzalen liggen Stellingwerfstalige boekjes. ,,Vanzels, peuters praoten gien Stellingwarfs. Mar et anbod om veur te lezen is dír, dat hadden we in de begin allemaole nog niet. Niíje domeinen bluuien ommeraek.Ē
Het Stellingwerfs is de alleenstaande Jonker met de paplepel ingegoten. Hij is geboren en getogen in Haule (,,Op de HauleĒ , zoals de Stellingwervers zeggen), waar hij tot vijf jaar geleden nog woonde. Van vaders- en moederskant werd hij in het Stellingwerfs opgevoed.
De betrokkenheid bij de Stellingwarver Schrieversronte ontstond min of meer toevallig. Het begon met een kerststuk voor de zondagsschool in Haule. ,,We vunnen dat we dat eins in et Stellingwarfs doen mossen.Ē Jonker moest op zoek naar een vertaler, dat werd Lamkje Hof-De Boer uit Oldeberkoop. Via haar kwam hij uit bij Henk Bloemhoff, die wel eens Stellingwerfstalige stukjes schreef in dorpskrant De Dreijer. Zo werd hij daarop weer gevraagd voor de oprichting van de Schrieversronte. De zus van Bloemhoff, Sietske Bloemhoff, volgde hem jaren later - in 2007 - weer op als directeur.

Bezuinigingsdrift

Wel een bedreiging voor het Stellingwerfs vindt Jonker de bezuinigingsdrift die er momenteel in overheidsland woedt. Puur een automatisme, oordeelt Jonker, ook actief binnen de PvdA en tot begin dit jaar lid van Provinciale Staten.
,,Dír wodt deur et riek bezunigd op de perveensie, dus wiíj moeten ok bezunigen, ropt de perveensie. Mar dír is niet iene die vragt: hoe staon wiíj dír aenlik veur. Waoromme krigt de perveensie minder geld? Omreden de reserves tot de kop toe vol zitten!Ē Enigszins emotioneel: ,,Wiíj bin hatstikke riek. Mar et geld gaot de hieltied naor vierbaenswegen die nargens naor toe gaon of naor megaprojekten as Kulturele Heufdstad. Gauw mit stoppen en weer beginnen mit wat goed gong: de sutelakties.Ē
Maar ook de eigen gemeenteraden van Oost- en Weststellingwerf valt het een en ander te verwijten, door de ,,dubbelties en de kwartiesĒ waarmee de Schrieversronte het door de jaren heen mee heeft moeten doen telkens weer ter discussie te stellen. ,,Dan vraogen ziíj of dír wel dreegvlak is. Now, et dreegvlak veur et Stellingwarfs is vule groter as veur de poletiek. Ien keer in de twie jaor praoten wiíj deur de sutelaktie mit alle burgers. Wij hebben dattienhonderd leden. Ají de leden van alle poletieke pertiíjen in Oost- en Weststellingwarf biíjmekaander optellen, hejí nog lang gien dattienhonderd.Ē Met een wegwerpgebaar: ,,Kom miíj niet an mit dreegvlak.Ē
Jonker waarschuwt wel. Wat een keer weg is, komt niet weer terug. ,,Ají je eigen tael en kultuur en je wottels votgooien, gooi ie jow zels vot.Ē

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties