Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Economiewoensdag, 13 april 2011

Minder antibiotica voor een betere diergezondheid
Sippie Miedema en Peter Halbersma
Het valt voor boeren lang niet altijd mee om het gebruik van antibiotica te verminderen. ,,Ik soe it leafst minder brűke wolle, mar it slagget my noch net.” Wim Noordmans uit Dronryp is zich ervan bewust dat het gebruik van antibiotica risico’s met zich meedraagt. Maar je moet toch wat als je koe een uierontsteking heeft. ,,It is pynlik.”
Met antibiotica is een koe er snel weer bovenop. Maar het kost wel productie. De koe wordt een tot twee weken uit de roulatie gehouden. In de melktank mag namelijk geen spoortje penicilline worden aangetroffen. Tot nu toe heeft Noordmans geen goed alternatief gevonden voor antibiotica.
Hij probeert wel eens homeopatische middelen, maar de resultaten daarvan zijn wisselend. Noordmans schat dat 40 procent van zijn koeien zeker een keer per jaar antibiotica krijgt.

Debat in Tweede Kamer

De Tweede Kamer bespreekt vandaag een voorstel om het antibioticagebruik in de veehouderij te verminderen. Het gaat dan zowel om het preventief als om het curatief (genezend) gebruik van antibiotica. Volgend jaar moet het gebruik met 20 procent zijn gedaald. In 2013 zelfs met de helft, als het aan staatssecretaris Bleker van Landbouw ligt.
Te kwistig gebruik van antibiotica in de veehouderij kan de volksgezondheid in gevaar brengen. Mens en dier kunnen afweer tegen bepaalde middelen ontwikkelen, waardoor die niet meer werken.
Ter vervanging van medicatie moeten maatregelen worden genomen om de diergezondheid en het dierenwelzijn te waarborgen. Dat betekent betere huisvesting, hygiëne, voeding, vaccinatie en diermanagement.

Antibioticavrij

Gerard Keurentjes uit Rutten (NOP) heeft op zijn melkveehouderijbedrijf al negen jaar geen antibiotica meer gebruikt. Steeds zat hij weer met ontstekingen. ,,Hokker ko soe no wer in űntstekking ha, tocht ik as ik de stâl ynkaam.” Via via kwam hij in aanraking met een producent van microbiotica: een kruidenmengsel dat de koe van binnenuit opschoont. Het kostte een maand en tweeduizend gulden, maar toen zakte het celgetal (dat de ernst van de ontsteking aangeeft) van vierhonderd naar 150.
Keurentjes doet goed zijn best om de veestapel gezond te houden: dat betekent onder meer een gevarieerd dieet (weilanden zijn ingezaaid met een mengsel van onder meer gras, peterselie, cichorei en weegbree). En het loslaten van het streven naar meer productie. Voorheen gaven zijn koeien tienduizend liter, nu zevenduizend. Daar staat tegenover dat zijn kosten voor diergezondheid veel lager zijn. Keurentjes hoopt uit te komen op tien euro per koe. ,,Tsien jier lyn siet ik oer de hűndert euro.”
Ook pluimveehouder Tsjep Jorritsma uit Tzummarum gebruikt geen antibiotica meer. ,,Als er één verkouden is, hoeft de ander dat nog niet te worden. We grijpen gewoon niet te snel naar medicijnen.” Bij de 425.000 vleeskuikens in zijn bedrijf komt niet zo vaak ziekte voor en daarom gebruikt Jorritsma al 1,5 jaar geen antibioticum meer. Hoe dat komt? Daar weet hij zelf de vinger ook niet helemaal achter te krijgen. ,,We doen aan klimaatbeheersing en vervangen laarzen en kleren bij elke stal, maar dat doet iedereen.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties