Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Hoofdartikeldonderdag, 3 maart 2011

Het Friese college...
Het was een spannende avond, na de verkiezingen. De samenstelling van de Provinciale Staten is bijna geheel duidelijk, maar die van de Eerste Kamer niet. De spanning daarover blijft tot de laatste week van mei.
Tot de ingrediënten van een uitslagavond behoort het goochelen met percentages. De ene partij vergelijkt de uitkomsten met de verkiezing van Provinciale Staten van vier jaar geleden omdat die vergelijking goed uitkomt; de andere kiest ervoor om te rekenen ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en weer en ander doet het met een mix van beide referentiepunten. Zo kan het gebeuren dat een partij ondanks een lagere score toch verklaart dat de uitslag goed is.
In zeker opzicht heeft Fryslân anders gekozen dan het landelijke beeld laat zien. Het CDA heeft een minder groot verlies dan gemiddeld. De ChristenUnie behoudt het aantal zetels, terwijl landelijk de partij op verlies staat. De winst van de PvdA in Fryslân is uitgesprokener dan in het land. De PVV heeft in onze gewesten aanzienlijk minder steun gekregen dan in de rest van Nederland. En de FNP heeft het aanzienlijk beter gedaan dan lokale partijen in de rest van het land.
De verhoudingen in het provinciaal bestuur moeten zich nog ontwikkelen. Er is een grote verandering ten opzichte van vier jaar geleden. Toen was het CDA nipt de grootste partij, vóór de PvdA. Nu is de PvdA veruit de grootste partij en lijsttrekker Konst kan aan het werk voor de vorming van het College van Gedeputeerde Staten. Het CDA zal zich bescheiden opstellen, zei lijsttrekker Galema en dat is gelet op de uitkomst terecht.
In welke samenstelling het nieuwe college zal aantreden, is nog volstrekt onzeker. Of de ChristenUnie opnieuw zal meedoen, is maar de vraag; de verhoudingen liggen deze keer echt anders. Een college van PvdA, CDA en VVD is mooi breed van samenstelling en verschillen in de verkiezingsprogramma’s zijn overbrugbaar - het zou zo maar kunnen dat deze samenstelling de eerste keuze van Konst is.
Belangrijker nog dan de overeenkomsten en verschillen in de programma’s is de chemie tussen de kandidaat-coalitiegenoten. Vanuit dat standpunt zijn veel combinaties mogelijk. De verkiezingsdebatten van de afgelopen weken hebben aangetoond dat de persoonlijke verhoudingen geen enkele coalitie uitsluiten, uitgezonderd een met de PVV. Soms was die chemie zelfs een beetje storend zichtbaar. De kandidaten maakten tijdens debatten onderling grapjes terwijl iemand in het publiek zijn best deed een vraag te formuleren. Onderlinge gesprekken van de kandidaten voorafgaande aan de debatten waren zo amicaal dat de presentatie van de verschillen in opvattingen tijdens de debatten soms bijna gekunsteld leek.
Fryslân staat voor grote beslissingen. De kunst voor Konst wordt een zo breed mogelijk draagvlak te vinden voor het nemen en uitvoeren van die beslissingen.
...en de landelijke coalitie
Als in Fryslân het nieuwe college waarschijnlijk al is geïnstalleerd, komt de uitslag voor de samenstelling van de Eerste Kamer nog. Die uitslag kan verrassingen opleveren voor de coalitie en voor de oppositie. Tot die tijd is het voor Rutte voorzichtig manoeuvreren en zal de oppositie alles doen het hem lastig te maken. Zoals het nu lijkt, kunnen de SGP, de Ouderenpartij van Jan Nagel en de ChristenUnie een belangrijke rol spelen in de besluitvorming van de Eerste Kamer. Met name de opstelling van de SGP tot nu toe maakt het redelijk om te bedenken dat deze partij haar positie zal uitbuiten ten gunste van eigen opvattingen. Nu al is de SGP zo’n beetje de tweede gedoogpartij en de uitlatingen van Van der Staaij tot nu toe geven te denken dat de SGP er wel voor voelt om via politieke uitruil dingen voor elkaar te krijgen. Of om te voorkomen dat er op het immateriële vlak initiatieven komen die de partij niet wil.
Het nemen van grote beslissingen van de coalitie worden door de samenstelling van de Tweede Kamer en straks door de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer, danig beïnvloed. Tot eind mei kan het kabinet niet zo veel. En misschien daarna nog wel minder.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

---kan het kabinet misschien wel minder: of meer!
In elk geval kan de steun van de SGP voorkomen dat via initiatiefwetsvoorstellen het koningschap wordt uitgehold en de onderwijsvrijheid wordt uitgehold: en dayt ias alleen maar gunstig en veel gunstiger dan Paars plus. Bovendien zal op redelijke toon geuite kritiek van de SGP meer ingang doen vinden bij de VVD en PVV dan de polarisatiepolitiek van PvdA en consorten. De Christenunie heeft verloren: zou het ook kunnen omdat conservatieve vrijgemaakt gereformeerden (oud en jong) en Christelijk gereformeerden het bondgenootschap van André Rouvoet met het Linkse manifest niet goed begrepen hebben en het in elk geval niet goed gevallen is? Kritek prima, maar dan eigenstandig via eigen verkiezingsprogramma lijkt me waarachtiger voor de CU.

jelsinga, Ermelo - vrijdag, 4 maart 2011


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties