Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiowoensdag, 3 november 2010

Konst: Samenwerken tegen bevolkingskrimp
‘Fryslân wordt niet als Franse platteland’

Leeuwarden - Fryslân krijgt geen slaapdorpen als gevolg van afname van de bevolking. Wel zullen scholen en zorginstellingen een grotere regio moeten bestrijken. Parallellen met het Franse platteland kunnen echter niet worden getrokken, stelt gedeputeerde Konst. ,,Die situaties zijn niet te vergelijken.”

Dat zei Konst vanochtend bij de presentatie van de beleidsopgave Fan mear nei better. Daarin staat wat overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen de komende tien jaar zouden moeten doen om het Friese platteland met een afnemende bevolking leefbaar te houden.
Op een symposium op 17 november in Heerenveen moeten al die organisaties - zoals overheden, makelaars, dorpsbelangen en woningcorporaties - laten weten of ze de beleidsopgave kunnen onderschrijven. In de opgave staat onder meer dat scholen en zorginstellingen zullen moeten fuseren, teneinde een groter gebied te voorzien. Verder moet de woningvoorraad worden aangepast aan de verwachte nieuwe omstandigheden. Huizen zullen moeten worden gesloopt, verbouwd of levensloopbestendig moeten worden gemaakt.
Volgens prognoses zal de bevolking van Fryslân over vijftien jaar afnemen, terwijl tegelijk vergrijzing optreedt. De beroepsbevolking onder de 65 jaar neemt dit jaar al af. Vooral in de zorg zal een gebrek aan arbeidskrachten ontstaan. De beleidsopgave is opgesteld na gesprekken met alle betrokken organisaties en instellingen.
Aan krimp valt volgens Konst niet te ontkomen. Gezinnen worden gemiddeld kleiner in omvang, stelt hij. ,,Dat is al veertig jaar aan de gang.” Vergelijkingen met toestanden op het Franse platteland, waar dorpen in de winter bijna verlaten zijn, gaan volgens hem echter mank. Niet alleen zijn de afstanden tussen dorpen in Frankrijk veel groter, ook is het Franse plattelandsbeleid onvergelijkbaar met dat van Fryslân. ,,Frankrijk heeft het laten gebeuren, al dan niet bewust. Ze hebben sterk ingezet op stedelijk gebied en niks geïnvesteerd in het platteland.”
In Fryslân daarentegen is er al zeker dertig jaar beleid om het platteland leefbaar te houden. De afgelopen negen jaar is er bijvoorbeeld met steun van de provincie zeshonderd miljoen euro geïnvesteerd in plattelandsprojecten, zoals de bouw van multifunctionele centra, zo blijkt uit de eveneens vanochtend gepresenteerde tweede voortgangsrapportage Plattelânsprojecten. 180 miljoen euro van dat geld was subsidie van de provincie.
Ook voor 2011 en 2012 ligt er beide jaren twintig miljoen euro klaar. Toch staan er projecten onder druk. Naar dorpsvernieuwing is bijvoorbeeld zoveel vraag dat de provincie aanvragen moet afwijzen.

Ontmoetingsplaats

Waar scholen en zorginstellingen hun schaal zullen moeten vergroten, daar vindt Konst dat ieder dorp wel een eigen ontmoetingsplaats moet houden. Fusies in de dorpen zullen zich als vanzelf voltrekken. ,,Dat kan niet anders. Van jeugdafdelingen van voetbalclubs tot zorgvoorzieningen, ze kunnen alleen overeind blijven door efficiënt met elkaar samen te werken.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties