Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Geloof & Kerkmaandag, 1 november 2010

Café Jorwert afgeladen vol bij presentatie van Nijkleaster
Jorwert - De presentatie van de plannen voor een nieuwe kloostergemeenschap bij Jorwert heeft gistermiddag zeer veel mensen getrokken. Het café in Jorwert was afgeladen vol. Hinne Wagenaar van het project Nijkleaster schat dat er zo’n tweehonderd mensen waren. ,,Oerweldigjend. Ek de tsjerke wie hielendal fol by de ôfslútende fiering.”
De organisatie noemt it ,,ferhipte moai” dat er zoveel mensen wilden horen hoe het kloosterproject vorm krijgt. ,,We wienen ek bliid mei de goede krityske fragen. Der wurdt goed meitocht.” Op de bijeenkomst werd een brochure gepresenteerd waarin het hele kloosterproject staat beschreven. Tevens konden mensen kleistenen kopen voor een bedrag van minimaal 10 euro. ,,Dêr hawwe wy wol 120 fan ferkocht.” Volgens Wagenaar gaf de grote opkomst aan dat er in Fryslân behoefte is aan zoiets als Nijkleaster. ,,As dit net troch ús oprêden wurdt, dan dogge oaren it wol. Je merke it ek oan de reakjes: ‘Dit hawwe de tsjerken nedich’.” De middag heeft diverse contacten opgeleverd waarmee men nu verder kan voor de realisatie van de plannen, zegt Wagenaar. Afgesloten werd met een korte viering waarin hij voorging. Hierin klonken liederen uit Taizé en Iona, maar ook Friese liederen van musicus Hindrik van der Meer en dichter Eppie Dam en Tsjits Peanstra. Velen waren geraakt door de viering.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties