Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiozaterdag, 30 oktober 2010

Ook volgend jaar raakt budget te snel op
14 gemeenten willen extra bijstandsgeld

Leeuwarden - Veertien Friese gemeenten hebben geld gevraagd van de Toetsingscommissie Wet werk en bijstand om de tekorten op de bijstandsbegroting terug te dringen. Of hun verzoek gehonoreerd wordt, is voor de meeste gemeenten nog de vraag. Ook in 2010 komen veel gemeenten in het rood.

178 Nederlandse gemeenten vroegen vanwege tekorten in 2009 extra geld. Tot nu toe oordeelde de commissie over 93 zaken positief. De rest van de aanvragen is nog in behandeling. In totaal is 37 miljoen euro gevraagd, waarvan bijna drie miljoen door de Friese gemeenten.
Zo heeft de gemeente Opsterland een aanvraag voor achtenhalve ton lopen. Ooststellingwerf wil graag ruim 100.000 euro. De gemeente Dongeradeel heeft voor bijna vijf ton aangeklopt bij de commissie en Dantumadiel deed voor ruim 700.000 euro een verzoek.
Gemeenten mogen extra geld aanvragen wanneer het tekort op het ontvangen rijksbudget meer dan 10 procent is. De eerste 10 procent overschrijding moet een gemeente dus zelf betalen. Voor wat overblijft kan worden aangeklopt bij de Toetsingscommissie.
Bij Boarnsterhim is de aanvraag voor de incidentele aanvullende uitkering (IAU) over een tekort van 2,4 ton al toegewezen. Dit geldt ook voor Wymbritseradiel, waar het tekort op het bijstandsbudget ook hoger uitkwam dan 10 procent. De rest van de gemeenten hoort eind van dit jaar of ze aanspraak mogen maken op de aanvullende uitkering.
Achtkarspelen en Kollumerland hebben, na achtereenvolgende begrotingstekorten, een aanvraag bij de toetsingscommissie gedaan voor een meerjarige aanvullende uitkering. Deze is niet toegewezen.
Veel gemeenten komen ook in 2010 niet uit. Smallingerland verwacht nu al dat ze vier miljoen euro tekort komt op de bijstandsbegroting. De gemeente wil voor 2,5 miljoen euro aankloppen bij de Toetsingscommissie. Dat kan echter pas in het eerste kwartaal van 2011: de commissie vergoedt alleen daadwerkelijk geleden schade. Ook Dantumadiel en Ooststellingwerf gaan extra geld vragen.
Andere gemeenten, zoals Leeuwarden en Heerenveen, hebben ook tekorten op hun begroting, maar komen niet in aanmerking voor extra geld, omdat ze binnen de 10 procent overschrijding blijven.

Uitzonderlijke situatie

Of een gemeente in aanmerking komt voor de aanvullende uitkering hangt, behalve van de 10-procentregel, onder meer af van het aantal inwoners. Zo moet voor gemeenten met meer dan veertigduizend inwoners sprake zijn van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt.
Voor gemeenten tot veertigduizend bewoners wordt de arbeidsmarktsituatie minder meegewogen. En voor gemeenten tot tienduizend inwoners geldt alleen de regel dat de 10 procent overschrijding niet het gevolg mag zijn van een verkeerde uitvoering van de bijstandswet. De hogere uitgaven voor de bijstand komen doordat meer mensen een beroep doen op deze uitkering, onder meer door de crisis.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties