Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Geloof & Kerkzaterdag, 30 oktober 2010

Stichting Nijkleaster presenteert morgen plannen in café en kerk van Jorwert
Klooster nieuwe stijl voor moderne christelijke bezinning

Wirdum - De Stichting Nijkleaster wil een nieuw klooster (Nijkleaster) vormen in de omgeving van Jorwert als onderdeel van de protestantse kerkelijke gemeente Westerwert. Sietske Visser en Hinne Wagenaar zijn de geestelijke vaders van het idee. Na twee jaar denken en vergaderen is morgen de presentatie van de plannen en start van de fondsenwerving.

Door Lodewijk Born.
Het bestuur van Nijkleaster heeft niet zomaar een plek uitgekozen om zijn plannen eindelijk wereldkundig te maken. In het door Geert Mak beschreven Jorwert, om precies te zijn het dorpscafé, zal de middag plaatshebben, met zang, muziek en de presentatie van de brochure waarin alles uitgelegd staat. Tevens kunnen mensen kleistenen kopen voor 10 euro die gebakken zijn als symbolische start van de geldwerving. Het eind van de middag wordt in de kerk afgesloten met een meditatief moment.
Voorzitter Sietske Visser is wel blij dat er eindelijk wat getoond kan worden, want het geesteskindje van het echtpaar uit Wirdum heeft een lange geboortegeschiedenis. ,,Tijdens onze studie in de Verenigde Staten in 1987-1988 zijn we actief geweest in de gemeenschap van Holden Village in Washington State. De lutherse kerk van de VS had daar in de jaren zestig een oud mijndorp overgenomen midden in de bergen om daar een kerkelijk centrum op te zetten. De doelstelling was om het sterk vervuilde gebied rondom de lege ertsmijn weer schoon te maken en om een ‘greenhouse’ (een veilig huis om te groeien en te herstellen) op te zetten in de geest van het Evangelie.”
Sietske Visser en Hinne Wagenaar werden helemaal enthousiast over dit project. ,,We hadden toen al het idee om zoiets op te zetten in Fryslân. Wij kwamen na de studie echter eerst in Arnhem terecht. Ik als maatschappelijk werker en groepswerker, Hinne als predikant voor buitenlandse studenten. In de jaren 1998-2002 werden wij vervolgens uitgezonden door de Protestantse Kerk in Nederland om te werken aan het seminarium van de Presbyteriaanse Kerk in Kameroen.” Daar schreven ze ook columns over in het Friesch Dagblad. ,,Wij woonden daar midden in het oerwoud, te midden van een gemeenschap van ongeveer honderd studenten en docenten. Het had veel weg van een kloostergemeenschap: samen werken, studeren, wonen, bidden en overleven.”

Bestuur

Toen ze terugkeerden naar it heitelân in 2002 kwamen ze in aanraking met de Iona-gemeenschap in Schotland. Sietske bezocht Taizé in Frankrijk. Dat maakte bij hen de plannen om een dergelijk project op te zetten in de eigen provincie weer helemaal wakker. Want waarom moeten al die Friezen (en Nederlanders) naar het buitenland en is er niet iets dergelijks hier? ,,Het is dan iets wat je eigenlijk niet meer tegen kunt houden, zo diep zit het in je. We zeiden tegen elkaar: we moeten er nu wat mee dóén.” Sinds 2008 zijn ze actief bezig met de plannen om een ‘kerkelijk bezinningscentrum’ in Fryslân realiseren. ,,Met het vormen van de Stichting Nijkleaster is het echt concreet geworden. We hebben nu een bestuur van acht mensen dat om de zes weken vergadert.”
Er wordt van alles besproken. ,,Wat we eigenlijk met het Nijkleaster willen, hoe het er uit moet zien, de plek van de Friese taal en cultuur in het klooster en ook hoe je financiën hiervoor krijgt. We hebben op dit moment namelijk helemaal niks. We kunnen bij wijze van spreken nog geen postzegel betalen.” In mei van dit jaar volgde het besluit van de kerkelijke gemeente Westerwert om te onderzoeken of het Nijkleaster-project in haar gemeente en omgeving ontwikkeld zou kunnen worden.
Jorwert werd al gauw genoemd, het dorp beschreven in het boek Hoe God verdween uit Jorwerd van Geert Mak. Hinne Wagenaar: ,,Voor Nijkleaster zijn Jorwert en de gemeente Littenseradiel bij uitstek geschikt om tot rust te komen, om stil te worden, om je te bezinnen, en om je terug te trekken uit het geschreeuw en geraas van de zogenaamde moderne maatschappij. Een ideale plek om God te zoeken, of beter: om door God gevonden te worden.”
Of het daar écht komt is nog niet zeker, maar in ieder geval in de omgeving van de dorpen Bears, Jellum, Jorwert en Weidum en als onderdeel van de Westerwert. Sietske Visser: ,,We vinden het belangrijk dat het klooster verbonden is met een plaatselijke kerk. We willen niet los opereren.” Dat het een protestantse gemeente is, daar is ook over nagedacht. ,,Protestanten hebben in tegenstelling tot katholieken niet een kloostertraditie, maar wij vinden dat het juist óók bij ons een plaats kan en mag hebben. We denken ook breder dan alleen bezinning en rust. Het moet ook een plek zijn waar je bijvoorbeeld met slow food bezig bent, duurzaamheid of een cursus spreken in het openbaar kunt volgen.”
De doelstelling is om een plek te creëren waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken om zich te bezinnen en om op adem te komen. Wagenaar: ,,Tegelijkertijd zal het een plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in liturgie en gesprek, studie en werk, plezier en recreatie. In Nijkleaster kan gezocht worden naar nieuwe wegen voor het Evangelie en er wordt een aandeel geleverd aan persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing.” Het wordt een klooster waar de Friese taal, muziek en cultuur een belangrijke rol krijgen, maar het wordt geen Fries klooster. ,,We hebben het bewust niet Frysk Kleaster genoemd.”
Nijkleaster wil een klooster nieuwe stijl zijn, open naar de wereld toe. Wagenaar: ,,Nijkleaster is echter niet alleen bestemd voor de eigen gemeenteleden en de mensen van de eigen dorpen, maar wil gastvrijheid bieden aan mannen en vrouwen van diverse kerken en tradities. Aan mensen die geen plaats (meer) kunnen vinden binnen de bestaande kerken, en verder aan elke pelgrim van welke snit dan ook.”
Nijkleaster is een klooster waar iedereen kan meedoen en meegaan in de vaste gang door de dag en de week. ,,Voor veel mensen is geloof tegenwoordig beperkt tot de zondag. Wij willen het van die beperkte invulling loskoppelen en zeggen: er is een plek waar je ook doordeweeks terecht kunt en met spiritualiteit bezig kunt zijn. Ook kunnen bijvoorbeeld kerkenraden en jongerengroepen er langskomen of vrouwenverenigingen voor een weekend”, aldus Visser.
Er zijn geen vaste bewoners in de zin van mensen die intrede hebben gedaan of gewijd zijn. De predikant, vrijwilligers en gasten maken voor kortere of langere tijd deel uit van de gemeenschap Nijkleaster. Mensen kunnen ook met regelmaat terugkeren. Zo is iedereen als het ware deeltijd (nieuw)kloosterling. Het is de bedoeling dat Sietske Visser en Hinne Wagenaar bij het klooster gaan wonen als het klaar is. ,,Dat is wat we heel graag willen. Onze gemeente in Wirdum weet dat ook al en ze zijn ook heel enthousiast over het idee. Morgen zullen er ook heel wat Wirdumers in Jorwert zijn.”
In het bestuur zitten mensen uit de bankwereld, een architect, een dominee en mensen uit de wereld van de kunst. Het geeft aan hoe breed er gedacht wordt en wie er enthousiast voor zijn. ,,Er benaderen ons nog steeds mensen die zeggen: ik wil hier óók aan meedoen. Het bestuur breiden we echter niet uit. Wel zijn er straks allemaal werkgroepen nodig met mensen die nadenken over de inrichting, de liturgie, maar ook hoe je zoiets exploiteert en praktische zaken als domweg de noodzaak van schoonmakers.”

1 miljoen euro

Geïnteresseerde investeerders die er al zijn, misten nog een plaatje bij het idee en wachten daarom nog met het daadwerkelijk overmaken van geld. ,,Dat komt door de kip-of-het-ei-discussie. Mensen willen weten waar ze geld insteken, een idee is niet genoeg. Ze willen een plaatje. Daarom tonen we dat nu in een brochure en zeggen we ook: we moeten beginnen met geldwerving.”
Visser denkt dat er een miljoen euro nodig is. ,,Een enorm bedrag maar er moet dan ook heel wat gedaan worden.” Hinne Wagenaar en Sietske Visser zien het als een gezamenlijk project van bestuur en allen die ermee verbonden zijn. ,,Wij komen daar misschien te wonen, zouden daar oud kunnen worden, maar dan moeten er ook weer mensen na ons komen die het overnemen.”
i Het bestuur van Nijkleaster wordt gevormd door: Sietske Visser (Wirdum, voorzitter), Anje Wester-Koopmans (Earnewâld, vicevoorzitter), Akke Berends-Koopmans (Garyp, secretaris), Oege Tjerk Schievink (Wirdum, penningmeester), Romke Lemstra (Wiuwert, lid), Hindrik van der Meer (Goenga, lid), Teake Posthuma (Wirdum, lid) , Hinne Wagenaar (Wirdum, lid)
i De bijeenkomst in Het wapen van Baarderadeel in Jorwert begint morgenmiddag om 14.00 uur, www.nijkleaster.nl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Via een postzegelverzaamelaars-e-mail kwam ik in kontakt met uw kloosteridee. Ik zelf ben een kloosterling van katholieke huize (orde van de kruisheren). We hebben nog een klooster gerhad in Ter Apel en daar hebben we nog kontakt mee. Ik wens u een hele goede start met uw voornemens en Gods zegen.

albert vink, uden - donderdag, 4 november 2010


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties