Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Geloof & Kerkzaterdag, 30 oktober 2010

Ds. Orlando Bottenbley: Wij bieden totaalconcept voor vernieuwing aan
Bethelkerk gaat nu anderen helpen met groeien

Drachten - De Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten is al jarenlang de snelst groeiende kerk van Nederland. Een voorbeeldgemeente, die door sommigen met argusogen wordt bekeken, maar ook vaak wordt gevraagd om hulp. In het visieplan voor de komende vijf jaar gaat de Bethel andere kerken helpen met groeien en veranderen. Ds. Orlando Bottenbley legt de opzet uit.

Door Lodewijk Born.
Hoe is die nieuwe visie om anderen te helpen ontstaan?
,,Als Bethelgemeente hebben we een beleidsplan geschreven voor de komende vijf jaar. Als managementteam - Wieger Sikkema (hoofd gemeentezorg), Jur Zandbergen (hoofd aansturing vrijwilligers en facilitaire zaken) en ik - hebben we dit in gang gezet. We hebben gezegd: ‘Waar willen we over vijf jaar staan als gemeente?’. Daarbij hebben we naar vijf punten gekeken, en één daarvan was hoe we dienstbaar kunnen zijn aan andere kerken. Je kunt wel één grote Bethelkerk hebben, maar dat is niet een doel. Wij willen juist dat overal kerken zo gemeente zijn dat ze een verschil maken en mensen weten te bereiken en te raken met het evangelie.’’
Hoe is dat idee verder gegaan de gemeente in?
,,We hebben onze ideeën eerst gedeeld met de negen hoofden van de verschillende taakgebieden. Vervolgens hebben we daar ook de 35 oudsten en hun vrouwen bij betrokken en er een weekend lang met elkaar over gepraat en gebrainstormd. Vervolgens hebben we het met de gemeente gedeeld. We wilden namelijk dat dit visiestuk niet van bovenaf werd opgelegd, maar echt van onderop kwam, door de gehele gemeente gedragen wordt. Het houdt namelijk nogal wat in.’’
U had blijkbaar het idee dat er vraag naar ondersteuning was. Wordt de Bethelgemeente dan vaak om advies gevraagd?
,,Heel vaak. Sowieso maandelijks, en er zijn soms zelf perioden dat we wekelijks aanvragen krijgen. Het is ook heel breed: vanuit reformatorische kerken en uit evangelische kring.”
Wat doet u om andere kerken te helpen?
,,We lichten een gemeente helemaal door en kijken wat er verbeterd kan worden, waar groei mogelijk is. We bieden een totaalconcept van vernieuwing aan. Heel praktisch kijken we bijvoorbeeld naar de visie en missie van een gemeente. In veel kerken staat dat op een A4-tje zó ingewikkeld en vaag opgeschreven dat niemand weet wat de missie eigenlijk is. Wij brengen dat terug tot drie zinnen en vijf kernpunten, zoals we dat in Bethel ook gedaan hebben. Een visie moet helder zijn, die moet je kunnen dromen. Bij ons is die Jezus Vinden, Volgen en Verkondigen.’’
Bent u al met een gemeente gestart?
,,We zijn bezig in de Vrije Baptistengemeente in Assen. Die zien we als een pilotproject om te kijken of we hier landelijk ook verder mee willen. Dat is namelijk de opzet. Assen is een kleine gemeente met 180 leden. Het was een gemeente die veel problemen heeft gekend en erg naar binnen gericht was. Wij helpen hen nu om de blik naar buiten te richten. Meerdere werkers in onze kerk, en ik zelf ook, zijn daar actief bij betrokken. We zien daar grote resultaten. De kerk komt weer tot leven. Tot volgend jaar juni ben ik hier bij betrokken.”
Wordt u daar voor betaald of ingehuurd?
,,We doen dit niet uit commerciële overwegingen, maar met de grote intentie om juist kerken te helpen in hun situatie. Bij elke aanvraag wordt gekeken welke vergoeding daarvoor mogelijk zou kunnen zijn. Maar het gaat nooit om grote bedragen.”
Maakt u onderscheid in welke kerken u helpt?
,,Nee, voor iedere gezindte staan wij open. Iets wat we ook al jaren zeggen en uitdragen. Er zijn hier ook grote conferenties (geweest) waarbij alle denominaties welkom waren en kwamen.”
Waarom moet juist de Bethelkerk andere kerken helpen? Zijn daar geen andere organisaties voor?
,,Het is het beste als een gemeente een andere gemeente helpt. Er zijn ook parakerkelijke organisaties maar die zoomen altijd in op één bepaald aspect, bijvoorbeeld ‘meer doen aan evangelisatie’. Wij kijken naar de gemeente als geheel omdat je de diverse aspecten van het gemeente-zijn niet los van elkaar kunt zien.”
Is dat ‘kerk helpt kerk’ een idee uit het buitenland?
,,Het is mede ontstaan vanuit wat Willow Creek Association in Chicago eigenlijk wil uitdragen. Onze gemeente is ook gebouwd op het Willow Creek-model. Het is mijn mening dat Willow Creek in Nederland is mislukt. Het idee en de beleving van het kerk-zijn is door het bestuur van Willow Creek niet goed opgepakt. Ze hebben veel succes gehad met hun conferenties, maar het is nu vooral een organisatie die ‘diensten en producten’ aanbiedt. Als het niet goed loopt met kinderwerk kun je een programma van Promiseland gebruiken; om buitenstaanders te bereiken is er de formule van de ‘zoekersdiensten’. Je kunt er uitpikken wat voor jou werkt. Die opzet is totaal niet hoe Willow Creek in de VS het ziet en zo willen ze zelf ook niet werken.”
Heeft u al verzoeken van Friese kerken?
,,Nog niet, maar we staan voor alles open. Het is natuurlijk wel zo dat het eigen werk ook doorgaat. We doen dit er bij omdat we het belangrijk vinden, maar we blijven ook bouwen aan de eigen gemeente.”
U zei enkele jaren geleden dat u geen nieuwe gemeenten meer gaat stichten. Blijft u daarbij?
,,Ja. We hebben in het verleden gemeenten gesticht in Dokkum, Lemmer, Leeuwarden en Franeker. Daar hebben we veel van geleerd. Wat we aan expertise in huis hebben willen we nu breed beschikbaar stellen via dit nieuwe concept. Daar komen geen nieuwe ‘Bethelgemeenten’ uit voort.”
i www.bethel.nl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties