Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Geloof & Kerkwoensdag, 6 oktober 2010

Europees Parlement houdt seminar over christenvervolging wereldwijd
Geen handel met vervolgers

Brussel - De Europese Unie moet werk maken van de strijd tegen de vervolging van christenen in de wereld. Er zouden geen handelsakkoorden meer gesloten mogen worden met landen, waarbinnen christenen niet vrij zijn hun geloof te belijden en ernaar te leven. Dat staat in een gisteren gepubliceerde Verklaring, waarvoor leden van het Europees Parlement in eigen huis de komende weken de boer op gaan.

Door Koos van Houdt.
Om een officiële verklaring van het Europees Parlement te krijgen zijn 380 handtekeningen nodig. Daarmee zouden de Europese Commissie en de regeringen van de lidstaten onder druk gezet kunnen worden om actiever te worden op dit gebied. Gisteren werd tijdens een seminar over ‘geloofsvervolging van christenen’, belegd door twee fracties, besloten die steun te zoeken.
De beoogde clausule in de verklaring lijkt een beetje op de zogenaamde ‘mensenrechtenclausule’, die de Europese Unie in het verleden vaak opnam in handelsverdragen met landen elders in de wereld. Een dergelijke handelsrelatie kwam dan niet tot stand als het niet goed zat met de uitvoering van de mensenrechten.
Het seminar van gisteren werd belegd door de Italiaanse christendemocraat Mario Mauro en de conservatieve Poolse afgevaardigde Konrad Szymanski, met steun van Esther de Lange (CDA), die zich sterk maakt voor Aramese christenen in Irak, en van Peter van Dalen (ChristenUnie), die in dezelfde fractie zit als Szymanski. Van Dalen is actief ten gunste van vervolgde christenen in India. Beide probleemgebieden voor christenen kwamen gisteren op het seminar aan de orde.
De bijeenkomst in het Europees Parlement werd gehouden op dezelfde dag dat de 27 regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie ook in Brussel hun tweejaarlijkse top hielden met leiders van ongeveer twintig landen in Azië. Op die top van 46 regeringsleiders kwam het probleem van de godsdienstvrijheid niet aan de orde. Maar uit de documenten die gisteren op het seminar werden gepresenteerd, bleek dat christenvervolgingen vooral voorkomen in landen in het Midden-Oosten, Azië en het noord-oostelijke deel van Afrika.

Zeker 100 miljoen

Zeker honderd miljoen christenen overal in de wereld worden vervolgd om hun geloof of zijn niet vrij om hun geloof te belijden en te beleven. In rapporten van de van oorsprong Nederlandse organisatie Open Doors en van de Europese rooms-katholieke bisschoppenconferentie COMECE wordt gesteld dat beweringen dat het ook wel eens om het dubbele aantal van vervolgde christenen zou kunnen gaan, op drijfzand berusten.
Op gezag van Open Doors houden ook de Europese bisschoppen in hun gisteren gepresenteerde Memorandum inzake religieuze vrijheid het aantal op ongeveer honderd miljoen. Geschat wordt dat er over de hele wereld ongeveer 2,8 miljard mensen aanhanger zijn van het christelijk geloof.
Volgens het rapport van Open Doors spant Noord-Korea de kroon in deze onderdrukking van christenen. Ook in China staan veel christenen onder strenge bewaking. Verder is het niet pluis in landen als Saoedi-Arabië, Pakistan, Afghanistan en de voormalige communistische republieken in Centraal-Azië. In sommige van de 28 deelstaten van India gaat het ook niet goed met de positie van christenen. Landen als Soedan, Eritrea en Ethiopië zijn evenmin veilig.
En, zo bleek uit een getuigenis van Kok Ksor van de minderheidsgroep van de Montagnards in Vietnam, dat ook de Vietnamese regering nog steeds bezig is christenen, vooral uit deze bergbevolking te onderdrukken. De vervolging van deze christenen was een van de redenen waarom de Verenigde Staten in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw hebben geprobeerd een westers georiënteerd regime in Zuid-Vietnam overeind te houden. Na de val van dat regime op 30 april 1975 is het er voor deze christelijke bevolkingsgroep niet beter op geworden.
Er waren gisteren in Brussel ook getuigenissen te horen van Mgr. Louis Sako, aartsbisschop van de Chaldees-Aramese christenen in de Iraakse stad Kirkuk en van dr. T.M. Joseph, directeur van het Newman College in Thodupuzha, India.
Pikant tegen de achtergrond van de politieke discussies in ons eigen land was de vaststelling op het seminar dat christenen in westerse landen altijd blijken te proberen niet alleen op te komen voor de vrijheid van hun eigen geloofsgenoten, maar ook voor de aanhangers van alle andere godsdiensten. ,,Vrijheid alleen voor onszelf is geen echte vrijheid’’, zei Arie de Pater, woordvoerder namens Open Doors. Daar steekt de situatie in islamitisch gedomineerde landen en in India, waar vaak sprake is van wat ‘Hindoe-nationalisme’ werd genoemd, schril bij af.
Volgens de Poolse europarlementariër Szymanski blijkt dat van alle misdrijven en vervolgingen om redenen van godsdienst in de wereld, ongeveer driekwart is gericht tegen christenen. ,,Christenen zijn de meest vervolgde godsdienstige groepering in de wereld’’, zei hij. ,,Daar mag de Europese Unie niet onverschillig voor blijven. We mogen niet zwijgen. En we moeten onze verantwoordelijkheid nemen om overal in de wereld de vrijheid van godsdienst te waarborgen.’’ Zijn Italiaanse collega Mario Mauro noemde ,,de vrijheid van godsdienst de basis voor alle andere vrijheden, waarvoor we pal moeten staan’’.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties