Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Geloof & Kerkvrijdag, 1 oktober 2010

‘Bethel moet verhuizen naar Drachtsterstrip’
Drachten - De Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten kan het beste verhuizen naar een nieuw te vormen gebied in Drachten, de zogenaamde Drachtsterstrip.
Dat staat in een advies van Atelier Fryslân, de belangrijkste denktank voor landschapskwaliteit in de provincie. In het rapport Werkend landschap. Kansen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op en rond bedrijventerreinen in Fryslân staan de resultaten van een onderzoek van Atelier Fryslân hoe bedrijventerreinen het beste kunnen worden ingericht.
Daarin is ook meegenomen waar de Bethelkerk het beste kan komen te staan. Het huidige kerkgebouw aan De Bolder wordt op termijn te klein voor de snelst groeiende kerkgemeente van Nederland.
Atelier Fryslân heeft in samenwerking met drie ontwerpteams de bedrijventerreinen van de gemeente Lemsterland, Dongeradeel en Smallingerland onderzocht op knelpunten en kansen. Bedrijventerreinen moeten niet langer als noodzakelijk kwaad gezien worden, maar als onderdeel van stad en landschap gaan functioneren, zo vindt de denktank.
Er zou in Drachten een transformatie moeten plaatsvinden van De Haven tot een duurzaam, robuust en waardevast bedrijventerrein. Daarnaast zou er een publieke strip langs de oude Drachtstervaart moeten komen met ‘onderwijs, kennis, centrum en bedrijvigheid’. Daar zou volgens Atelier Fryslân een ‘Reli XL’ kunnen worden gevestigd.
Volgens het adviesbureau wordt dubbele winst behaald met het verplaatsen van de Bethelkerk. Niet alleen krijgen de baptisten meer ruimte, maar ook krijgt het bedrijventerrein daardoor een vriendelijker gezicht. De Bethel kan als ‘voorloper dienen voor het schuiven met functies in het gebied van De Haven’.
De Bethel zou dan deel uit gaan maken van de visie ‘Drachten XL’: een bijzonder programma met een (boven)regionale functie en een grote ruimtevraag.

Drie lokalen

Ds. Orlando Bottenbley, voorganger van de Vrije Baptistengemeente, laat in een reactie weten dat de Bethel-gemeente ,,voortdurend bezig is met onderzoek” in verband met een toekomstige verhuizing. Waar nog mogelijk wordt op de bestaande locatie uitgebreid. ,,We hebben net weer drie lokalen voor het kinderwerk verbouwd en geopend. We hebben te maken met een voortdurende groei van het kinder- en jeugdwerk en op lange termijn zullen we ook wat betreft de kerkzaal het maximum bereiken”.
Met de gemeente Smallingerland is de Bethel al lange tijd in gesprek over een toekomstige verhuizing. Bottenbley zegt dat de kerk daar wel over na moet denken omdat het een gigantische operatie is voor de gemeente die ook grote financiële investeringen vergt.
Bottenbley wil graag in contact komen met Atelier Fryslân om de bevindingen te bespreken.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties