Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Economievrijdag, 1 oktober 2010

‘Bezuinigingen kabinet Rutte zijn boterzacht’
Leeuwarden - Het kabinet Rutte voert niet de noodzakelijke hervormingen door die de economie sterker moeten maken. De bezuinigingen die in het regeerakkoord staan zijn bovendien ,,boterzacht”. Dat zegt Lans Bovenberg, econoom aan de universiteit van Tilburg.
Om de economie voor te bereiden op de vergrijzing zijn ingrepen nodig in de arbeidsmarkt en woningmarkt. Daarnaast moet meer geďnvesteerd worden in het onderwijs. Die maatregelen komen niet terug in het regeerakkoord, aldus Bovenberg. ,,De grote opdracht voor de overheid is om mensen langer en met plezier aan het werk te houden. Op dit moment zit de arbeidsmarkt voor ouderen op slot. De VVD en het CDA hebben hun oren erg laten hangen naar de conservatieve PVV.”
Door meer banen te creëren voor werknemers boven de vijftig jaar en het makkelijker te maken van baan te wisselen op die leeftijd kan men langer gebruik maken van arbeidskrachten, aldus Bovenberg.
De beoogde korting op ambtenarensalarissen heeft geen effect op de lange termijn. ,,Er zijn altijd goede ambtenaren nodig. Door de lagere salarissen vertrekken die over een tijdje. Dan moet je mensen van buitenaf inhuren.”
Als de overheid loonmatiging wil doorvoeren moet dat niet in één sector gebeuren, aldus Bovenberg. Het aanbod van arbeid zou juist omhoog moeten door mensen te stimuleren aan het werk te gaan en te blijven. De verhoging van de werkgelegenheid met 1 procent, die het CPB berekende, is niet genoeg.
Om de woningmarkt uit het slop te trekken, had het nieuwe kabinet ook daar moeten ingrijpen. Nederlanders met een middeninkomen kunnen best een huis kopen, maar doen dat niet. ,,Er is geen prikkel om een goedkope huurwoning uit te gaan en te kopen. De huur zou ontkoppeld moeten worden van de inflatie”, zegt Bovenberg. Met lagere inkomens kan dan rekening gehouden worden via de huurtoeslag.
In het onderwijs zou meer geld uit private bijdragen moeten komen om een innovatieve economie te behouden, vindt Bovenberg. Zowel door een leenstelsel voor studenten als investeringen van het bedrijfsleven, kan de kenniseconomie betaalbaar blijven.
De hervormingen in de zorg zijn wel positief. ,,Daar ben ik blij mee.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties