Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiovrijdag, 1 oktober 2010

Anti-bureaucratiebureau voor aspirant-natuurbeheerders
Regeltjes blokkeren natuurvorming

Feanwâlden - De provincie Fryslân wil de komende maanden een bureau opzetten dat boeren moet helpen bij de omschakeling naar particulier natuurbeheer. Door Erik Betten.

Dat zei gedeputeerde Konst bij de opening van het natuurgebied Over de Wiel, boven Feanwâlden. Het komt geregeld voor dat boeren wel belangstelling hebben voor de omschakeling van landbouw naar natuurbeheer, maar dat ze vanwege de enorme bureaucratie eromheen terugkrabbelen. De provincie wil zulke particulieren door het woud aan regels en procedures heen helpen.
Over de Wiel is een terrein van 120 hectare, en valt binnen het grotere project Gebiedsontwikkeling Bűtefjild. Van de 120 hectare is 100 in handen van drie particulieren die van veeteelt overgestapt zijn op natuurbeheer. Ruim een derde deel is straks water, de rest wordt schraal grasland, voor een deel voor weidevogels. Dankzij de overstap van de families De Jong, Krol en Kinderman is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Fryslân weer een stap dichterbij gekomen. Het is de bedoeling dat die EHS uiteindelijk alle waardevolle natuur in Nederland aan elkaar verbindt.
Voor het nieuwe natuurgebied waren ook ingrepen in de waterhuishouding nodig, want het waterpeil komt een halve meter hoger te liggen. In totaal is er 6,5 kilometer aan kade bijgekomen. Verder is er een wandelpad aangelegd en is er nu de gelegenheid om te parkeren, te vissen en de kano aan te leggen bij de Falomsterfeart. Voor het waterschap is het terrein bovendien te gebruiken als waterberging bij extreme wateroverlast. De schatting is dat zoiets eens in de honderd jaar noodzakelijk is.

Moeizaam traject

Dat er zulke ‘nieuwe natuur’ komt in de plaats van grond die is ingericht voor de veeteelt, is niet zo uitzonderlijk. Wel bijzonder is dat een zo groot deel van het terrein door particulieren wordt beheerd. Het is aan het pionierswerk van Rom Kinderman te danken dat het Bűtefjild hierin voorop loopt. Hij is enthousiast, al had het wat hem betreft veel sneller gekund.
,,De moed is me wel eens in de schoenen gezonken, maar de problemen zijn telkens toch weer opgelost’’, zei hij bij de opening. Kinderman verkende een jaar of tien geleden op eigen initiatief al eens de mogelijkheden om natuurbeheer op zich te nemen. Maar toen hij ontdekte dat hij geacht werd om hele rapporten en gebiedsplannen in te dienen, haakte hij af. ,,Daar begin ik niet aan, dacht ik toen.’’
Via de commissie Gebiedsontwikkeling Bűtefjild en met twee anderen lukte het wel, maar ook pas na jaren van procedures. Nu alles in kannen en kruiken is, vindt Kinderman het prachtig. ,,Ik ben lyrisch als ik hier rondloop. Het is nog maar het begin, de natuur moet nu het werk gaan doen. Maar de basis ligt er. Ik had de keuze tussen de boel verkopen of deze kant opgaan. Maar het is het land van mijn ouders geweest, hier liggen mijn wortels. Dan is het geweldig dat ik hier nu zo kan werken. Mijn vee weiden op een manier die in dienst staat van de natuur.’’
Het ziet er nu nog uit als grasland, maar over een paar jaar moet Over de Wiel een combinatie van plassen, rietland, drassig grasland, elzen- en wilgenbosjes worden. Toegankelijk voor het publiek, maar dat moet dan wel de laarzen meenemen.

Narigheid

Gedeputeerde Konst had oog voor de ,,procedurele narigheid’’ die de drie natuurbeheerders de afgelopen zeven jaar hebben moeten overwinnen. ,,Als we dan enthousiaste mensen voor natuurbeheer hebben, dan maken we het ze vervolgens zo moeilijk als overheden! We moeten ontzorgen, die formele obstakels uit de weg nemen, zodat de ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn.’’
Konst ziet het bestaande bureau Kavelruil bij de provincie als een goed model. ,,Dat helpt boeren ook bij het omgaan met alle bureaucratie. Dat soort dingen moet je niet afwentelen op de particulier. Dat moet je overlaten aan ambtenaren die het kunstje kennen. Zij weten hoe alles in elkaar grijpt.’’
Gerco Dam van de Dienst Landelijk Gebied hoopt dat het bureau er snel komt. ,,Particulier natuurbeheer betekent dat de bestemming van het gebied van landbouw in natuur verandert. Dat is al een hele papierwinkel. Neem daarbij een peilbesluit, vergunningen en onderzoeken - dan is het vrijwel onmogelijk voor een particulier om dat alleen te doen. Sowieso ben je dan al zes ŕ zeven jaar verder. Een bureau om dat allemaal te stroomlijnen vind ik een goed idee.’’
Toegankelijk voor het publiek, maar dat moet dan wel de laarzen meenemen

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties