Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Regiodinsdag, 17 augustus 2010

Eilanders boos op aannemer Wetterskip
Kwelder op Terschelling is vernield

Terschelling - Terschellingers zijn boos op het Wetterskip Fryslân omdat een grote hoeveelheid zand is gestort in de kwelders bij Oosterend. Plaatselijk Belang kaartte het aan in de gemeenteraad en de Stichting Ons Schellingerland (SOS) wil dat het waterschap op het matje wordt geroepen, omdat er unieke vegetatie is vernietigd.

Tijdens werkzaamheden aan de dijk moest het Wetterskip tijdelijk een grote hoeveelheid zand bergen. Het waterschap koos ervoor om het zand tijdelijk te storten op de kwelder voor de dijk, ten zuiden van Oosterend. ,,Dit is absoluut in strijd met de regels en met de verleende vergunningen gebeurd’’, zegt Hugo Gorter, voorzitter van SOS.
Volgens Gorter werd in strijd met de regelgeving van Natura 2000 gehandeld. Het kweldergebied is volgens hem rijk aan bijzondere flora en fauna zoals kweldergrassen. Door het ,,onzorgvuldige handelen van het waterschap” is volgens Gorter niet alleen die vegetatie maar ook een ,,unieke kwelderrand vernietigd.”
Het Wetterskip kreeg in 2008 van de provincie vergunning voor de dijkverzwaring. ,,Daarin werd bepaald dat de werkzaamheden uitsluitend vanaf de dijk zouden worden uitgevoerd en er geen zanddepots zouden worden gevormd. Op basis van die richtlijnen werd een natuurtoets uitgevoerd door bureau Altenburg en Wijmenga. Hierin werden algemene toetsingscriteria over vogels, wadbodemdieren en wadplanten beschreven”, zegt Gorter.
Wetterskip Fryslân voorzag tijdens de voorbereidingen dat ze bij de uitvoering van het werk met grote hoeveelheden grond kwam te zitten. Dit materiaal moest tijdelijk van de dijkvoet worden verwijderd om die te kunnen versterken. Bij de provincie werd gevraagd om een aanvullende vergunning, waarbij het materiaal in een strook van 25 meter, gedurende slechts een deel van de dag, op het wad mocht worden geplaatst.
,,Hierdoor werd de vergunning in feite strijdig met de Natura 2000 regelgeving”, zegt Gorter. ,,Er had namelijk opnieuw een natuurtoets gemaakt moeten worden voor het betreffende onderdeel Atlantische schorren. Het niet uitvoeren van de noodzakelijke natuurtoets noemt hij een ernstige omissie in de vergunningverlening. De verplichte beoordeling van het project is een bevoegdheid van de provincie - afdeling Landelijk Gebied Beleid en dient te worden uitgevoerd op basis van de Naturbeschermingswet.
Guus Schweigmann van Plaatselijk Belang kaartte de kwestie van de ‘geruïneerde kwelder’ aan in de raadsvergadering. De raad van Terschelling nam vervolgens een motie aan waarin B&W wordt opgedragen het Wetterskip op het matje te roepen. Het Wetterskip zou te weinig toezicht hebben gehouden op de aannemer die de werkzaamheden uitvoerde.
Volgens voorlichter Roos Rotsma van het Wetterskip is juist wél volgens de regels gehandeld. ,,Het bergen van het zand was ook opgenomen in een MER-rapportage. Volgens ons waren er geen zeldzame flora en fauna in het gebied. De vegetatie die er wel was, zal zich naar verwachting volgend jaar herstellen. Het Wetterskip begint maandag met herstelwerkzaamheden.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties