Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Economiedonderdag, 29 april 2010

Manifest van meer dan honderd hoogleraren
Oproep tot hervorming veehouderij

Leeuwarden - Meer dan honderd hoogleraren - van theologen tot en met scheikundigen - vinden dat de Nederlandse veehouderij ‘om’ moet. Die is ethisch onverantwoord en brengt schade toe aan dieren, natuur, milieu en mensen. De sector moet niet steeds groter en intensiever hoeven worden om te kunnen overleven.

De noodzaak tot ommekeer is al lang geleden onderkend, aldus de opstellers van het Manifest. In 2001 sprak de commissie-Wijffels al over toenemende massaliteit in de sector, milieubelasting, schade aan natuur en milieu, hormoonschandalen, dierziekten en gesubsidieerde overproductie. Sindsdien is het in sommige opzichten alleen nog maar erger geworden: de sector is nog grootschaliger geworden en intensiever. Nog steeds worden gezonde dieren massaal geruimd; dierziekten vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en de leef- en slachtomstandigheden van miljoenen dieren zijn nog steeds beschamend. De wetenschappers noemen de ‘verdingelijking’ van de dieren in de industrie. Dieren worden verbouwd en verminkt om te voldoen aan de productie-eisen: het vijlen van tanden, knippen van snavels. Er worden koeien gefokt die niet via natuurlijke weg kunnen werpen, varkens worden gefokt met poot- en hartproblemen en eendagskuikentjes worden levend versnipperd.
Overheid, boeren, winkeliers en consumenten wijzen naar elkaar. Inmiddels zijn vlees en zuivel onverantwoord goedkoop. Boeren moeten, om het hoofd boven water te houden, wel meer produceren en ieder dier moet steeds meer opleveren. Daarnaast krijgen de Nederlandse boeren jaarlijks een miljard euro steun. De kosten van de vee-industrie zijn ook materieel: schade aan natuur, milieu en mens. Deze kosten worden niet doorberekend in de productprijzen. Ze worden via de algemene middelen in rekening gebracht en doorgeschoven naar komende generaties.
De opstellers van een Manifest tot hervorming van de veehouderij menen dat morele keuzes worden gemaakt en nieuwe uitgangspunten voor de vee-industrie moeten worden geformuleerd. ,,Zoals we de slavernij en de kinderarbeid hebben afgeschaft, zo zullen we ook hier onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Niemand zal nog durven beweren dat er wel iets te zeggen is voor kinderarbeid of slavernij vanwege de economische voordelen.’’
De wetenschappelijk breed samengestelde opstellers pleiten voor een wisseling van visie: van een door economie en technologie overheerste bedrijfstaak naar een veehouderij waarin economie en technologie ten dienste staan van welzijn van dieren, mens en samenleving. In die andere visie kan het boerenbedrijf weer rendabel worden zonder subsidies, aldus het manifest.
Tot de ondertekenaars behoren de hoogleraren F.R. Ankersmit (geschiedenis); J. Boersema (milieukunde); R. Boom (levensmiddelentechnologie); G. Brug (epidemologie); R. Gerlach (milieueconomie); A. Heertje, (economie); B. Musschenga (wijsgerige ethiek); B. Smalhout (anaesthesiologie); Th. de Wit (theologie); R. Broer (scheikunde).

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties