Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Dossierdinsdag, 20 april 2010

NBG: oneigenlijke discussie over vertaalmethode
NBV is een brontekstgetrouwe vertaling

Prof. dr. Rochus Zuurmond laakte maandag in deze krant hoe de discussie rond De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) op de synode gevoerd gaat worden. Hij vindt tevens dat NBV mensen een bepaalde, onjuiste vertaling oplegt. Dr. Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) reageert.

Op maandag is in deze krant een open brief van Rochus Zuurmond gepubliceerd over de bespreking van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) tijdens de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Liever zou het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) niet reageren, omdat het om een oneigenlijke discussie gaat. Toch ziet het NBG zich genoodzaakt in ieder geval de verkeerde voorstelling van feiten recht te zetten.
Anders dan Zuurmond suggereert, krijgt het NBG geen spreektijd op de synode. Wel zijn er vertalers aanwezig om eventuele vragen van synodeleden te beantwoorden.
Het NBG bestrijdt dat de enige toegelaten argumenten lijken te zijn dat de NBV gemakkelijk leest en dat er veel exemplaren van zijn verkocht. Het is algemeen bekend dat vele voorgangers en kerkgangers de NBV graag gebruiken in de eredienst vanwege haar kwaliteit. De positieve reacties van de gemeenten en de nog steeds goede verkoopcijfers bevestigen dit slechts.
Er is zowel voor als tijdens het vertalen van de NBV voortdurend contact met kerken en wetenschappers geweest. Naar aanleiding van de eerste voorpublicatie, waarin iedereen expliciet om commentaar gevraagd werd, is de vertaalmethode ook herzien. Sinds die voorpublicatie staan de vertaalprincipes vast. Maar het NBG neemt commentaar op vertaalbeslissingen, met inachtneming van de vertaalmethode, altijd serieus. Echte verbeteringen die passen binnen de vertaalmethode zullen in de herziene versie worden doorgevoerd.
Het handboek waarvan Zuurmond zegt dat het niet openbaar is, is ter inzage bij het NBG. Het is geen publicabel boek, maar een werkboek, een verzameling vertaalregels die in de loop van het project steeds is aangevuld. Aan de belangrijkste regels is in de drie voorpublicaties van de NBV (Werk in uitvoering 1-3) veel aandacht besteed. Verder is op www.nbv.nl heel veel toelichting op de vertaalregels en de vertaalkeuzes te vinden.
Zuurmond stelt dat de NBV één bepaald type theologie volgt. Dat is echter niet correct. Een belangrijke vertaalregel van de NBV is juist dat het aanbod uit de brontekst bepalend is voor de theologische punten in de tekst, niet de achtergrond van de vertalers of het vertaalinstituut. Anders zou de NBV nooit in zo brede kring gebruikt kunnen worden.
Het NBG is momenteel de NBV niet aan het reviseren. Zoals eerder gezegd: de vertaalafdeling werkt op dit moment aan de Bijbel in Gewone Taal.
De discussie die Zuurmond voert, gaat in feite over de vraag of de vertaalmethode van de NBV past bij een kerkbijbel. Als bijbelvertaalinstituut weet het NBG als geen ander dat er verschillende vertaalmethoden bestaan, die allemaal hun eigen voors en tegens hebben. Zuurmonds vraag brengt ons terug naar de jaren negentig van de vorige eeuw, toen we met vele kerken, theologen, liturgen en taalkundigen de discussie voerden welke vertaalmethode het beste paste bij een nieuwe kerkbijbel. De NBV is het uiteindelijke resultaat van vele jaren wetenschappelijke arbeid.
i Dr. Rieuwerd Buitenwerf is manager Vertalen & Bijbelgebruik bij het Nederlands Bijbelgenootschap
i De bespreking van het synoderapport over de NBV is op donderdag 22 april. De synodevergadering in Lunteren is live te volgen via de website www.ikon.nl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties