Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Geloof & Kerkvrijdag, 12 maart 2010

Driehonderd vrouwen op 60e ontmoetingsdag Hervormde Vrouwen Groepen Fryslân
Vrouwengroep: verrijking voor het leven

Gorredijk - Liefst driehonderd vrouwen kwamen gisteren naar theater De Skâns in Gorredijk voor het jubileum van de Hervormde Vrouwen Groepen Fryslân. De zestigste ontmoetingsdag was weer ,,een grote familiedag”.

Leven als bemoedigde mensen’, was het thema van de zestigste ontmoetingsdag. ,,We leven in een wereld waarin iemand bemoedigen niet meer zo vanzelfsprekend is”, aldus ds. Bert de Jong uit Amersfoort. ,,Er is tegenwoordig zelfs een speciale complimentendag. Blijkbaar is iemand een compliment geven niet meer zo vanzelfsprekend.”
Leven als bemoedigd mens doe je vanuit ontmoeting, stelde De Jong. ,,Dat betekent in de eerste plaats ónt-moeten. Geloven is ten diepste God ontmoeten. En God ontmoeten betekent dat je leven verandert. Je kunt niet onveranderd te voorschijn komen uit de ontmoeting met Jezus, de Opgestane.”
,,Hoe belangrijk de Bijbel ook is, we geloven niet in een boek, maar vanuit een relatie met de Levende”, vervolgde De Jong. Hij haalde de zendingsman Lesslie Newbegin aan, die eens gezegd heeft dat Jezus niet een boek, maar een gemeenschap heeft nagelaten. ,,Een geloofsgemeenschap die het ontstaan, het onderhouden en het vernieuwen van een persoonlijke en een gemeenschappelijke verbinding faciliteert.”
Toch functioneren in deze sterk veranderende tijd veel kerken niet zo, constateert De Jong. ,,Ik hoor te veel preken die over de hoofden en harten van mensen heengaan, terwijl ze de vragen die mensen bezighouden over het hoofd zien. De afgelopen anderhalf jaar heb ik bijvoorbeeld heel weinig in preken gehoord over de crisis, of wat je moet doen als je werkloos wordt.”
De belangrijkste uitdaging voor kerken is om relevant te zijn, aldus De Jong. ,,Hoe maak je duidelijk wat de verbinding is tussen je eigen leven en de boodschap van het evangelie?”
,,Je ziet dat vernieuwers van de kerk één ding gemeen hebben: ze nemen afstand van de oude dogma’s en overtuigingen. Niet omdat ze slecht zijn, maar omdat er om een andere weg wordt gevraagd, een nieuwe invulling.”

Bijbel op mobieltje

De groep mensen die het grootste risico lopen op het niet meer bijbellezen is niet de jonge generatie, bleek uit een onderzoek van het Nederlands Bijbelgenootschap. ,,Juist ouderen haken af. Je ziet onder jongeren een geweldige toename van gebruik van de Bijbel. Jongeren die de tekst van de dag op hun mobiel ontvangen. Het is hetzelfde als de oude scheurkalender met bijbeltekst die in de keuken hing en waar u elke dag een bladzijde afscheurde. De vorm is alleen anders.”
,,Het gaat om ‘it boek van Heit in de tael van Mem’”, benadrukte De Jong. ,,Dat houdt in dat we ervoor moeten zorgen dat we de boodschap van Vader horen in onze moedertaal. Vandaag de dag met woord én beeld. En ook muziek kan daar een geweldige rol in spelen.”
,,Práchtig”, zuchtte een van de deelnemers, toen De Jong was uitgesproken. Naast zijn inhoudelijke verhaal was er alle ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Zo was er een uitgebreide lunch(tijd) en trad ’s middags de cabaretgroep De mallemolen op.
En natuurlijk was er aandacht voor het jubileum. ,,Zestig jaar geleden kwamen vrouwen in beweging om zich provinciaal te organiseren, nu, zestig jaar later, gaan we hoopvol verder in verbondenheid met elkaar”, aldus voorzitter Joke Bakker.
Net als bij andere verenigingen loopt het ledental terug. De tijd van een ontmoetingsdag met tweeduizend vrouwen, waardoor het programma op één dag twee keer moest worden gehouden, is voorbij. ,,Evenals de tijd waarin de kerken vol zaten. De prognose is dat er in de komende jaren zeventig kerken in Fryslân moeten sluiten”, aldus Bakker.
Een prognose is echter een vermóédelijk verloop, stelde Bakker. ,,Of het juist is zal de tijd leren.” Ze verwees naar de tijd van Jeremia, toen het volk Israël in ballingschap was. ,,Men was somber gestemd. De prognose in die tijd over de terugkeer uit de ballingschap was naar de mens gesproken, weinig hoopvol. Toch komt Jeremia met de hoopvolle woorden: Mijn plan met u staat vast - spreekt de Heer. Ik heb uw geluk voor ogen - niet uw ongeluk; Ik zal u een hoopvolle toekomst geven. (.) (Jeremia 29:11-13).”
,,In plaats van sombere gedachten zoals ‘de groepen worden kleiner, wordt alles minder?’, kunnen we dankbaar zijn voor wat we vandaag en in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen.” Ze denkt aan ,,onderlinge verbondenheid en vertrouwen, de Bijbel die opengaat op de bijeenkomsten, het gebed voor elkaar, blijvende vriendschappen”.
De HVG Fryslân telt negenhonderd leden, verdeeld over 47 groepen. Al daalt en vergrijst het aantal leden, lichtpuntjes zijn er ook. ,,We zien gebeuren dat vrouwen van zestig en jonger die stoppen met hun werk, zeggen: we hebben weer tijd voor de HVG. Er ís dus wel nieuwe en wat jongere aanwas.”
Een van hen is Sietske Veenstra (40), waarschijnlijk de jongste bezoeker van de Ontmoetingsdag. Ze is er voor het eerst bij en sinds dit seizoen lid van een plaatselijke HVG. Aanleiding was haar verhuizing naar Triemen twee jaar geleden. ,,Omdat hier vooral vrijstaande woningen staan, krijg je niet zo snel contact. De buurvrouw nodigde me uit om een keer te komen kijken op de Hervormde Vrouwengroep. Het bevalt me goed.” De groep telt zo’n vijftien leden van veertig tot ver in de tachtig. ,,Je leert de mensen op deze manier goed kennen, je helpt elkaar als er wat is, en het is vooral ook heel gezellig.”
De twee langstzittende leden die op de Ontmoetingsdag waren, kregen bloemen mee naar huis. Een van hen is Pietsje Bijlsma-Nieuwenhuis (83) uit Sint Nicolaasga. 62 jaar is ze al lid van een Hervormde Vrouwengroep. Veel plaatselijke groepen bestaan al langer dan het provinciale verband. Toen ze in 1946 trouwde ging ze van de meisjesvereniging naar de jonge vrouwenvereniging in Jutrijp. ,,Zo ging dat in die tijd. Behalve het verenigingsleven had je ook niet veel anders. We zongen veel, en dat deed ik graag.”

Feest

Ze is talloze keren bij de jaarlijkse ontmoetingsdag geweest. ,,Het was altijd prachtig, met zóveel mensen bij elkaar. Vandaag is het ook weer een feest.” De laatste twaalf jaar is ze lid van de vrouwengroep in Sint Nicolaasga, net als Yfke Bosma-Dijkstra (83). Bosma-Dijkstra is er nu een jaar of zeven lid en vindt het ,,geweldig”. Zowel de ontmoeting met elkaar als het samen de Bijbel lezen, wat ze vanuit haar katholieke achtergrond niet zo kende. ,,Het is echt een verrijking. In de kerk is pastoor de baas.”
Voor het eerst heeft de HVG voor haar jaarlijkse ontmoetingsdag subsidie ontvangen van de provincie Fryslân, van 750 euro. ,,De provincie ziet blijkbaar ook de maatschappelijke relevantie van de vrouwengroepen”, aldus Bakker. Hoe belangrijk de vrouwengroepen zijn geweest voor de ontwikkeling van vrouwen, blijkt uit de vele verhalen. ,,We hebben er in het openbaar leren spreken”, zegt Berber Cramer-Post (81), bestuurslid vanuit de toerustingscommissie. In haar moeders tijd kwam de dominee speciaal even langs om het gebed te doen, herinnert ze zich. De meeste vrouwen durfden dat niet. Vaak was in de begintijd de vrouw van dominee de presidente. Dat is helemaal veranderd. ,,Vrouwen zijn er mondiger door geworden.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties