Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiodonderdag, 5 november 2009

Fryslân zal noordelijke fusie blokkeren
‘Waterschap kan beter bij provincie in’

Leeuwarden - Als Wetterskip Fryslân zou willen fuseren tot een groot noordelijk waterschap, dan kan de provincie de organisatie beter inlijven. Dat vindt gedeputeerde Schokker, met een meerderheid van Provinciale Staten achter zich. ,,Het Fries eigene dreigt in een groot waterschap verloren te gaan.”

De uitspraak de Friese dijkgraaf Van Erkelens over de mogelijkheid van een groot noordelijk waterschap, zorgde gisteren voor commotie bij Provinciale Staten. De Nederlandse waterschappen moeten gezamenlijk 100 miljoen euro extra bezuinigen. Fusies tussen de huidige 26 waterschappen worden door de Unie van Waterschappen als reële mogelijkheid genoemd. Van Erkelens noemde gisterochtend één groot noordelijk waterschap dat Fryslân, Groningen en Drenthe beslaat, als een mogelijk onderdeel van een oplossing.
Het bewoog de CDA-fractie in de Staten - traditioneel een voorstander van een stevig waterschap - tot een koerswijziging. ,,Als hierop wordt aangestuurd, dan moeten we ons afvragen of het Fries eigene wel bewaard blijft in het waterschap. Daarover hebben wij grote twijfels. Dan zou het waterschap misschien toch beter bij de provincie ondergebracht kunnen worden.”
De PvdA bekritiseerde – zoals de partij vaker heeft gedaan - de grote bestuurlijke rol die Wetterskip Fryslân opeist, terwijl het in de kern een uitvoerende organisatie is. ,,Dat zorgt voor bestuurlijke onduidelijkheid. Twee besturen naast elkaar, dat is geen goede bestuurlijke constructie”, vond Statenlid Kromkamp. Ook van de FNP is al langer bekend dat ze het waterschap bij voorkeur van het bestuur wil ontdoen en als uitvoerende organisatie wil onderbrengen bij de provincie. Als het CDA voet bij stuk houdt, is er dus een Statenmeerderheid die een eventuele fusie van waterschappen zal blokkeren. Daarvoor heeft Provinciale Staten ook de bevoegdheid.

Grenzen gelijktrekken

Gedeputeerde Schokker liet desgevraagd weten dat ze ook niets voelt voor de suggestie van Van Erkelens. Volgens Schokker is het veel beter om – áls er al iets gewijzigd moet worden – de grenzen van Wetterskip Fryslân nog meer te laten samenvallen met de provinciegrenzen.
Het waterschap beheert naast Fryslân nu ook nog het water in een deel van het Groningse Westerkwartier. ,,We trekken bij het opstellen van het Waterhuishoudingsplan gezamenlijk op en dat werkt goed. De samenwerking is optimaal omdat de grenzen van provincie en waterschap grotendeels samenvallen. Daar zijn we een uitzondering in”, aldus een verraste Schokker. ,,Dat levert overigens ook veel besparingen op, en dat zal alleen maar meer worden in de toekomst. Ik begrijp dus helemaal niet waar dit idee van het waterschap nu vandaan komt. Ik zie het voordeel niet, want je krijgt alleen maar meer bestuurlijke drukte als je één waterschap hebt dat met drie provincies moet praten.”
Schokker wilde nog niet zo ver gaan dat het Wetterskip dus beter op kan gaan in de provincie. Ze wijst erop dat de plannen van de waterschappen gaan over de periode tot aan 2020. ,,Er komt nog genoeg gelegenheid voor overleg. Zoiets moet je eerst goed op een rijtje zetten. Maar als we toch opties gaan bekijken, dan is opname in de provincie er net zo goed één.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties