Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiodinsdag, 20 oktober 2009

Schaalvergroting landbouw werkt nadelig
Aantal hazen in tien jaar afgenomen

Leeuwarden - Het gaat niet goed met de haas. De afgelopen tien jaar is de hazenpopulatie met 30 procent afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Zoogdierenvereniging samen met Vogelonderzoek Nederland (SOVON) en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral in de agrarische gebieden heeft de haas het moeilijk. Volgens de Zoogdierenvereniging zijn met name schaalvergroting en intensieve landbouw de oorzaak. Die zorgt voor een eentoniger voedselaanbod waardoor ziektes harder en sneller toeslaan. Het onderzoek van de drie partijen vond plaats in de periode 1997 tot en met 2008.
Boswachter Jacob Bijlsma uit Broeksterwâld van Staatsbosbeheer merkt duidelijk dat de hazenstand afneemt. ,,Froeger as ik nachts de reed delkaam, dan tilde it op fan de hazzen. No sjoch ik amper nochris in hazze”, reageert Bijlsma. Niet alleen de schaalvergroting in de landbouw is de oorzaak dat het niet goed gaat met de haas, maar ook de toenemende druk vanuit de recreatie stelt hij. De laatste tien jaar zijn er veel meer wandel- en fietspaden gekomen zodat er veel meer sprake is van verstoring, meent Bijlsma. ,,En hoe faak komt it net foar dat immen syn hűn frij lit en dat dy achter in hazze oan sit”, merkt de boswachter op.
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) signaleert ook dat er minder hazen rondlopen in Nederland. Wel kan de situatie plaatselijk heel verschillend zijn. In het orgaan van de afdeling Fryslân van de jagersvereniging worden de jagers opgeroepen om plaatselijk goed de hazenstand in de gaten te houden. Als er weinig hazen zijn, moet er de komende maanden niet te veel worden afgeschoten, luidt de oproep.
In Nederland komt de haas in alle provincies voor. Ook op de Waddeneilanden komt de haas voor. Hier is het dier in de twintigste eeuw uitgezet.
De haas wordt gezien als een cultuurvolger, die heeft weten te profiteren van de komst van de landbouw. Waarschijnlijk kwam de haas eerst enkel voor op de Midden- en Oost-Europese steppen, en heeft hij met de komst van de landbouw het grootste deel van Europa weten te veroveren. Mogelijk is het dier in de Romeinse tijd uitgezet in Groot-Brittannië, aangezien er hier tot de Romeinse tijd geen sporen van de haas zijn aangetroffen.

Nachtdier

De haas is min of meer een nachtdier. Overdag is hij slechts mondjesmaat actief, maar op warme zomerdagen is hij ook later op de ochtend en vroeger op de avond al actief. Hij ligt overdag meestal platgedrukt tegen de grond in een voor of in zijn leger. Het leger bevindt zich meestal op een zonnige, maar beschutte plaats en is zelfgegraven. Als een haas in een leger ligt, zijn meestal enkel zijn kop en rug zichtbaar. De achterzijde ligt in het diepste deel van het leger. Hier houdt hij een slaap, die zo licht is dat de haas door ieder geluid of trilling van de bodem wordt gewekt. Een slaapperiode is zeer kort, zelden meer dan een paar minuten. Vaak gebruikt een haas meerdere malen dezelfde legers, tenzij deze verstoord zijn.
De haas leeft voornamelijk van grassen en kruiden als klaver.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Bij de invoering van de flora en faunawet in 2002 kreeg de vos, zwarte kraai, steenmarter en bunzing de beschermde status.
Dit zijn de samen met de verwilderde kat grootste predatoren van het haas, akker en weidevogels. De populatie predatoren is dusdanig uit de hand gelopen dat de hazenstand hier flink onder te lijden heeft. De vos en de kraai zijn inmiddels wel weer bejaagbaar maar het duurt jaren voordat je hier resultaten van zult zien. De steenmarter loopt nu in ieder dorp en veroorzaakt ook hier veel overlast. Maar hier mag nog steeds niets aan gedaan worden en de gevolgen hiervan zijn naar mijn mening niet meer terug te draaien. We willen weide en akkervogels, een goede hazenstand en vossen, marters en bunzingen in het veld en ook de verwilderde kat mag niet bestreden worden. Dit alles gaat gewoon niet samen.
Maar er zijn hier in Nederland groeperingen die daar niet naar luisteren willen.

Groet,
Ap

Ap, Gem. Bronckhorst - vrijdag, 30 oktober 2009


regio
Familieberichten
Advertenties