Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiomaandag, 28 september 2009

Dochter van wijlen Douwe van der Ploeg: biodiversiteit gaat hard achteruit
Meer ‘rommelje’ in de natuur tegen de eentonigheid

Earnewâld - Het gaat steeds slechter met de biodiversiteit in Nederland. Zelfs in natuurgebieden. Dat komt onder meer omdat natuurorganisaties afhankelijk zijn van wat er in de naastgelegen agrarische gebieden gebeurt. ,,As natoerorganisaasjes ręde wy it allinnich net.”

Dat zei Nynke van der Ploeg van de afdeling kwaliteitszorg van Natuurmonumenten zaterdag op een symposium in Earnewâld.
Het symposium in de Wiidpleats werd gehouden ter ere van haar vader, florist en biologieleraar Douwe Taeke Engelbertus van der Ploeg uit Sneek. Hij overleed in 2006 en zou dit jaar negentig jaar zijn geworden. Hij schonk onder meer zijn bibliotheek van 550 boeken aan It Fryske Gea. Zaterdag kreeg deze verzameling in het nieuwe bezoekerscentrum van het nationaal park De Alde Feanen in Earnewâld een plekje.
Van der Ploeg is van grote waarde geweest op het gebied van wat we in Fryslân weten over planten en natuurgebieden, zei directeur Ultsje Hosper van It Fryske Gea. ,,Dizze dei is in hommaazje oan Van der Ploeg.’’

Friese plantennamen

Van der Ploeg beschreef als eerste uitgebreid de natuurgebieden van It Gea, deed veel veldonderzoek en gaf 1150 plantennamen een Friese naam. Zaterdag presenteerde Ytsen Kooistra een níéuwe lijst met Friese plantennamen. In deze publicatie staan 1500 planten met een Friese en Nederlandse naam. Sinds 1980 zijn er 350 planten bijgekomen, aldus Kooistra, die drie jaar lang werkte aan de nieuwe plantenlijst.
Thema van het symposium was de biodiversiteit in het landschap. Het gaat dan om de rijkdom, de verscheidenheid van alle leven om ons heen. Nynke van der Ploeg - die op het hoofdkantoor van Natuurmonumenten in ’s Gravenland werkt - stelde dat de natuur in Nederland eentoniger wordt.
Ze baseerde zich op de laatste Natuurbalans. Natuurbeschermingsorganisaties vervullen een belangrijke rol bij de biodiversiteit, maar hulp is nodig, aldus Van der Ploeg.
Zoals Natuurmonumenten bijvoorbeeld met het beheer van de blauwgraslanden omgaat, is ,,hiel netsjes”, maar geen garantie dat de blauwgraslanden in stand blijven. De uitstroom van water uit de landbouwgronden naar de blauwgraslanden is namelijk vaak niet te keren en het probleem van te weinig kwel is alleen niet op te lossen, stelt ze.

Heidevelden

Verder zei Van der Ploeg dat Natuurmonumenten in het vervolg wat ruiger met de heidevelden zal omgaan. De trend van grootschalig plaggen is voorbij. ,,Wy moatte wat mear rommelje op de heide lykas se froeger dienen. Dat is it bęste foar de biodiversiteit.’’
Naast Nynke sprak ook haar broer Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar in Wageningen, over de biodiverseit in de Noardlike Fryske Wâlden. Vooral het herstel van de wallen door de boeren draagt hier bij aan de biodiverseit.
Verder sprak Jacob Koopman over zeggen (siggen), paardenbloemen (hynsteblommen) en fonteinkruid (bearzerűgen). ,,Troch it knibbelwurk fan Van der Ploech slagge it him al betiids de fariaasje binnen dizze soartgroepen yn fariëteiten, űndersoarten en bastardearring helder te krijen’’, aldus Koopman

Herinneringen

Eddy Weeda, een van de beste floristen van Nederland en schrijver van de Nederlandse oecologische flora, die voorheen bij het rijksherbarium in Leiden werkte, haalde dierbare herinneringen op aan Van der Ploeg. Samen trokken ze onder meer langs de Friese kust tussen de Huitebuursterbűtenpolder en de Lauwersmar om de planten en vegetatie in kaart te brengen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties