Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Geloof & Kerkdonderdag, 27 augustus 2009

Brief PKN’ers over dialoog met islam
Leeuwarden/Zeist - Vier kerkleden uit de Protestantse Kerk hebben een brief geschreven over de dialoog met de islam vanuit de PKN. Op initiatief van dr. Hebe Kohlbrugge, achterkleindochter van de bekende hervormde theoloog Kohlbrugge (1803-1875) is een brief verzonden naar het synodebestuur van de Protestantse Kerk.
De brief is mede een reactie op het document A Common Word (Een Gemeenschappelijk Woord) dat door de Wereldraad van Kerken aan alle lidkerken is toegestuurd. In die brief doen 138 gezaghebbende moslimleiders een handreiking naar de christenen.
Oud-Leeuwarder predikant Hans Kronenburg is een van de intiatiefnemers. Hij zegt dat de brief ,,een aanzet is voor gesprek, vanuit een positief kritische houding”. ,,Het is geen actiebrief of schrijven tégen de islam. We leggen gewoon open de kaarten op tafel.” Er wordt onder meer gewezen op het feit dat in veel islamitische landen moslims die zich bekeren tot het christendom geen godsdienstvrijheid wordt gegund.
Het Expertisecentrum van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt op dit moment aan een notitie in opdracht van de Generale Synode.
,,De notitie is op verzoek van de synode in een traject waarin we al jaren mee bezig zijn. De opdracht was een van de resultaten van de bespreking van de nota over het Israelisch-Palestijns-conflict, vragen over interreligieuze vieringen en de dialoog met moslims die al jaren door de kerk wordt gevoerd”, aldus woordvoerder Jan-Gerd Heetderks van de Protestantse Kerk. Onder meer rond de film Fitna van Geert Wilders zocht de Protestantse Kerk het contact met moslimorganisaties voor een gezamenlijke standpuntbepaling.
De notitie wordt verwacht in april 2010. Heetderks benadrukt dat er geen aparte reactie van de Protestantse Kerk komt op A Common Word.

Signaal

De briefschrijvers, dr Hebe Kohlbrugge, dr. Piet van Veldhuizen (predikant uit Hendrik-Ido Ambacht), Henk Stolk (onderwijskundige, lid van de Utrechtse Domgemeente) uit Utrecht en dr. Hans Kronenburg uit Zeist (oud PKN-predikant in Leeuwarden) denken dat een signaal richting de synode goed is.
Men vraagt onder meer aandacht voor de rol van het Jodendom in het gesprek tussen moslims en christenen.‘Alleen al om godsdiensthistorische redenen zou het merkwaardig zijn als christenen en moslims zouden zoeken naar een common ground zonder terug te grijpen op de Israëlitische traditie’. Ander punt is het spreken over een en dezelfde God. ‘Het gaat ons om de vraag, of we onder God/Allah als de Éne wel hetzelfde verstaan. Juist als God de Éne is, bepaalt ons godsbegrip alles: ons geloven en onze daden, ons zelfbeeld en ons beeld van de medemens, onze ethiek en onze politiek’. ‘Het spreekt voor ons niet vanzelf dat de God die ons in Tenach wordt geopenbaard en die ons in Jezus Christus nabijgekomen is, dezelfde is die spreekt in de soera’s van de Koran’, zo wordt onder meer opgetekend.

Open en eerlijk

Volgens dr. Hans Kronenburg is een dialoog met de islam nodig in de huidige samenleving. ,,Daar kun je gewoon niet omheen, al is het alleen maar vanwege het feit dat je met elkaar samenleeft. Toch is er nog wel een heel verschil tussen de beide religies. Wij denken dat het goed is om dat open en eerlijk uit te spreken. Dan kun je ook het gesprek met elkaar aangaan.”
De opstellers hebben er ook bewust geen open brief van gemaakt. ,,We willen er geen hype van maken in de dagbladen. Zo is het absoluut niet bedoeld.”
Dat de brief een algeheel gevoel van instemming kent, blijkt wel uit het aantal ondertekenaars uit de breedte van de kerk. Tientallen theologen die werkzaam zijn in de Protestantse Kerk hebben zich er achter geschaard, zoals prof. Gerrit Manenschijn, dr. Bert de Leede, dr. Piet van den Heuvel, ds. Nico ter Linden, dr. Henk Vreekamp, dr. Jan Hoek en dr. Jan van der Graaf.
Op de lijst van ondertekenaars staan geen predikanten die op dit moment in Fryslân werkzaam zijn.
iDe volledige brief staat op www.woordenmetzielenzin.nl/openbrief.html

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties