Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiodinsdag, 25 augustus 2009

Wandelpad blijft wel van dierentuin
Aqua Zoo mag alleen groter bij de snelweg

Leeuwarden - Dierenpark AquaZoo bij Leeuwarden mag wel uitbreiden maar dan in de richting van de Groningerstraatweg, de snelweg naar Hurdegaryp. Uitbreiding het Groene Stergebied in, zoals het dierenpark zelf en het college van B en W willen, vindt de gemeenteraad van Leeuwarden niet goed.

Dat bleek gisteravond in de vergadering van de raadscommissie Stadsontwikkeling over de Structuurvisie 2008/9 - 2012 voor het gebied van de Grote en Kleine Wielen en de Groene Ster.
AquaZoo ligt nu ongeveer halverwege tussen het Leeuwarder stadsdeel Cammingaburen en het dorp Tytsjerk. Aan de westkant van het dierenpark ligt dagrecreatiegebied de Groene Ster. Volgens de structuurvisie zou ongeveer twaalf hectare van dat openbaar gebied worden afgesloten om bij AquaZoo gevoegd te worden. Dat gebied zou lopen tot aan de plaats waar nu de kiosk (snackbar, toiletgebouwtjes) van de Groene Ster staat.
De gemeenteraad, met PAL/Groenlinks voorop, is het in meerderheid niet eens met die beperking van de recreatiemogelijkheden. PAL/Groenlinks (vier zetels) maakte zelfs een alternatief plan en dat kon op bijval rekenen van de PvdA (vijftien zetels). Daarmee was de meerderheid op 37 raadszetels al binnen, maar ook kleinere partijen als de SP (vier) en de FNP (een zetel) schaarden zich achter indiener Piet van der Wal.
Hij betoogde dat AquaZoo veel beter zijn huidige parkeerplaats langs de Groningerstraatweg kan gebruiken voor uitbreiding, aan de noordkant van het park. Later kan dan ook het gebied tussen de camping en de autoweg gebruikt worden. Het park zou dan mooi aansluiten bij een eventueel vergroot Park Vijversburg (het bos van Ypey) dat in Tytsjerk begint.
Volgens PAL/Groenlinks kan de hoofdingang van AquaZoo verplaatst worden naar het rommelige stukje bij het gemaaltje, ten noordwesten van het park. De bezoekers kunnen dan parkeren op reeds aanwezige openbare parkeerterreinen, die nu toch nauwelijks gebruikt worden. Het liefst zou Van der Wal ook het wandelpad dat twee jaar geleden al aan het park is gegeven, weer openbaar maken. Maar dat zien de andere partijen en ook wethouder Deinum (PvdA) niet zitten: eens gegeven, blijft gegeven.

Zichtbaarder

PvdA-fractievoorzitter Amarins Dikken spiegelde de directie van het park alvast voor dat uitbreiden langs de snelweg de dierentuin veel zichtbaarder maakt. ,,Nu denkt men: hé, daar achter dat parkeerterrein, daar gebeurt wat. Straks heb je een geweldige zichtlocatie.”
VVD-raadslid Wyb Feddema voorspelt echter dat veranderen van de structuurvisie ertoe zal leiden dat de koepelorganisatie achter AquaZoo, Zodiac Zoos, voorrang geeft aan investeren in andere parken in Nederland.
Wethouder Deinum noemde zijn plan ,,het meest reëel”, maar naar aanleiding van het commentaar uit de raad gaat hij ,,het zoekgebied voor de uitbreiding verplaatsen naar het noorden en noordoosten” en daarover met AquaZoo praten. ,,Het líjkt een betere oplossing, maar dat moet natuurlijk ook blíjken.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties