Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Geloof & Kerkdonderdag, 4 juni 2009

Scheppingsverklaring moet gesprek stimuleren
Leeuwarden - Een scheppingsverklaring moet de onderlinge verbondenheid onder christenen vergroten in de ,,gepolariseerde discussie” over schepping en evolutie. De Verklaring van geloof in God als Schepper is opgesteld door uitgever Henk Medema, natuurkundige dr. Cees Dekker en Cors Visser van ForumC - een instituut dat zich bezighoudt met vragen op het vlak van geloof.
De initiatiefnemers hebben de verklaring dinsdag aan ruim honderd mensen gestuurd, met de vraag om binnen een dag te reageren. Ze waren van plan om de ondertekende verklaring eind deze week in de media te brengen, maar hij lekte gisteren al uit.
Op de ontwerpverklaring zijn inmiddels ruim dertig positieve reacties binnengekomen, aldus Cors Visser. ,,Ze stromen nog steeds binnen.” Onder meer scriba van de Protestantse Kerk Arjan Plaisier, en vice-voorzitter van de PKN-synode Arenda Haasnoot, priester dr. Antoine Bodar, bioloog en wetenschapsjournalist dr. René Fransen en dr. Willem Ouweneel zetten hun handtekening eronder.
Daarnaast zijn er ,,op onderdelen” kritische vragen gesteld, aldus Visser. Daarom wordt de tekst nog aangepast. ,,Een veel genoemd punt is dat de Bijbel en de natuur in de verklaring als gelijkwaardig worden gezien. Daar zou een bepaalde rangorde in moeten worden aangebracht.” Eind deze week willen de opstellers de verklaring presenteren.
Vooraf hebben er zo’n twaalf mensen naar de tekst gekeken, onder wie ook enige creationisten. Doel van de verklaring is om ,,het gesprek over schepping en evolutie op een goede wijze te voeren en de verbondenheid van christenen te tonen”. Volgens de opstellers heeft de polarisatie in plaats van onderlinge verbondenheid teveel de boventoon gevoerd in de recente publieke discussie. De verklaring moet daarom rust brengen in de discussie.
‘Wat ons als christenen - creationisten, theïstisch evolutionisten, kosmologisch agnosten, en wat dies meer zij - verbindt is dat wij allen onvoorwaardelijk geloven in God de schepper en dat wij een passie hebben voor onze Heer’, aldus de verklaring. ‘Het lijkt ons van groot belang om dat als christenen onderling uit te spreken en dat ook duidelijk te maken naar niet-christenen.’
‘Wij allen geloven zonder voorbehoud dat God alles heeft geschapen’, luidt de verklaring. ‘Hoewel wij tot ons verdriet opnieuw constateren dat wij als christenen van mening verschillen over hoe Hij dat heeft gedaan, erkennen wij elkaar van harte als broeders en zusters in Christus.’

Darwin in tuin van Eden

De verklaring staat los van het congres Darwin in de tuin van Eden, dat zaterdag in Nijkerk wordt gehouden, maar heeft volgens de opstellers wel een soortgelijke doelstelling. ,,We willen dat het gesprek over schepping en evolutie een stap verder brengen. Daarvoor moeten mensen echt met elkaar in gesprek. Deze verklaring over ons gezamenlijk geloof in de Schepper kan als een vertrekpunt voor zo’n gesprek functioneren.”
iMeer informatie over het congres: www.darwinindetuinvaneden.nl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties