Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiowoensdag, 13 mei 2009

Ondernemer trekt buidel voor noodfonds
Aanpak stille armoede splijt Dongeradeel

Dokkum - Een schoolreisje, warme kleding of schuldsanering. Voor dit soort uitgaven kunnen arme mensen in Dongeradeel binnenkort mogelijk een beroep doen op een sociaal noodfonds. Een anonieme ondernemer is bereid 20.000 euro in het fonds te storten. Een groot deel van de gemeenteraad is echter kritisch.

De kerken moeten het fonds gaan beheren. Voorwaarde voor de ondernemer om twintig mille naar een noodfonds over te maken, is dat de gemeente er 10.000 euro aan toevoegt. Gisteravond reageerden verschillende partijen kritisch op dit voortstel dat uit de koker van de PvdA komt.
Cootje Klinkenberg (PvdA) probeert al meer dan een jaar het noodfonds op te richten. Ze heeft de financiële steun van een ondernemer, die anoniem wenst te blijven. Beiden hebben een christelijke achtergrond. Er is mede daarom ervoor gekozen dat de diaconie van de PKN het noodfonds gaat uitvoeren. Op die manier gaat zo min mogelijk geld op aan ambtelijke ondersteuning.
De aanvragen zullen getoetst worden door een stichting die tegen kostprijs zal worden opgericht. In die stichting zullen behalve van de Diaconie en De Arme Kant (kerken) vertegenwoordigers zitten van de werkgroep Stille Armoede, het Humanistisch Verbond en de FNV, om mensen die een niet-kerkelijke achtergrond hebben niet af te schrikken.
Volgens Klinkenberg is de nood hoog in Dongeradeel. Ze wijst op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waaruit blijkt dat in haar gemeente 1920 huishoudens moeten leven van een laag inkomen, oftewel van maximaal 120 procent van het sociaal minimumloon. De grote nood wordt volgens Klinkenberg bevestigd door lokale kerken en maatschappelijke organisaties. Exacte cijfers over de stille armoede zijn er niet voor handen.
Bestaande gemeentelijke regelingen schieten vaak tekort, stelt de PvdA Dongeradeel. Het noodfonds moet een vangnet zijn voor bijzondere uitgaven voor de mensen die in grote financiële problemen hebben.

‘Deade mosk’

,,It is op it earste gesicht in posityf útstel”, zei Fedde Breeuwsma gisteren. Ondanks dat is de FNP’er niet direct voorstander. Hij vindt het eerder zaak om de reguliere regelingen van de gemeente aan te pakken. Daarnaast vraag hij zich af of verwijten die richting de gemeente gemaakt worden allemaal terecht zijn. ,,Boppedat liket it wol oft de stifting al bestiet.” De PvdA heeft volgens Breeuwsma te snel de publiciteit gezocht, waardoor mensen nu wellicht al met aanvragen komen. ,,Jo moatte minsken net bliid meitsje mei in deade mosk.”
Ook het CDA is zeer kritisch richting de PvdA. ,,Dit is in inisjatyf dat neist in integraal minimabeleid komt. Jimme komme noch wer mei in los útstel”, reageert Geertje Schoorstra-Boeijenga. De PvdA diende eerder een initiatiefvoorstel in om tot één minimabeleid in de gemeente te komen, waar alle regelingen onder zouden vallen. Hier wordt al twee jaar aan gesleuteld. Een initiatiefvoorstel van de PvdA is eerst aangenomen, maar later is de uitwerking door B en W unaniem afgekeurd. Het wachten is op een nieuwe notitie. Die zou een dezer dagen komen, maar is opnieuw vertraagd. ,,Als de gemeente er niet in slaagt om haar inwoners te bedienden”, zou een particulier hier dan wel in slagen, vraagt Schoorstra-Boeijenga zich af.

Sympathiek

De ChristenUnie, de lokale partij ABD en de VVD noemen het voorstel ook sympathiek, maar zijn ook kritisch. Volgens de PvdA is de nood echter hoog en gaat het om een andere stroom mensen dan die van gemeentelijke regelingen gebruik maken. Gisteren stond nog in de krant dat gemeenten dit jaar veertig miljoen euro ter beschikking hebben om kinderen uit arme gezinnen te laten meedoen aan sport, cultuur en andere activiteiten. Van deze mogelijkheden wordt door de doelgroep nog veel te weinig gebruik gemaakt.
Klinkenberg: ,,Ik heb het gevoel dat de diaconie niet serieus wordt genomen.” Maar daar is geen sprake van volgens het CDA. Marjan Dreves-Veer: ,,Ik wil hier niet beschuldigd worden van gevoelens die u heeft.”
Volgens Klinkenberg is het uniek dat een ondernemer de gemeente en de kerken de handen ineenslaan voor het opzetten van een noodfonds. Na een jaar zou geëvalueerd moeten worden hoeveel er gebruik is gemaakt van het fonds en of die opnieuw gevuld moet worden. Het idee van de filantropische ondernemer is dat andere ondernemers zijn voorbeeld zullen volgens, zegt Klinkenberg.
Op donderdag 28 mei neemt de raad een definitieve beslissing.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties