Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Geloof & Kerkzaterdag, 25 april 2009

Samenwerken: de sleutel in schuldhulp

Leeuwarden - Samenwerken is het sleutelwoord in de omgang met de schuldproblematiek, volgens Hub Crijns directeur van het landelijk bureau DISK. Gemeenten en kerken werken echter nog veel te weinig samen, vindt hij.

Door Maaike Ymkje de Jong.
Nieuw bij de de handreiking Eerste hulp bij schulden is de brede oecumenische opzet. ,,We werken samen vanuit zowel protestantse als katholieke kerken, maar ook met maatschappelijke particuliere initiatieven zoals de Stichting Christelijke Schuldhulppreventie (SCS).”
Samenwerken is het sleutelwoord in de omgang met de schuldproblematiek, volgens Crijns. Gemeenten en kerken werken nog veel te weinig samen. Een positief voorbeeld is Leeuwarden waar op initiatief van SCS een platform wordt opgezet voor overheid en kerken rond schuldhulp.
De samenwerking tussen gemeenten en kerken verloopt nog niet altijd vlekkeloos. ,,Driek wart van de kerken is betrokken bij de schuldhulp, maar slechts een kwart heeft daarover contact met de lokale overheid.”
In de schuldhulp wordt gewerkt met drie stappen: preventie, hulp en nazorg. De eigenlijke hulp valt onder de verantwoordelijkheid van de overheid. Vooral de signalering van mensen in nood, presentie tijdens de tijd van schuldaflossing en nazorg en bijstand kunnen door de diaconieën en caritasinstellingen van de kerken opgepakt worden.

Nazorg

De verantwoordelijkheid voor schuldhulp is in Nederland bij de overheid gelegd. En die moet daar ook blijven, meent Crijns. Toch hebben kerken een eigen belangrijke bijdrage. ,,Kerken hebben een belangrijke rol in de ondersteuning en nazorg van mensen met schulden. Zij zien vaak eerder waar problemen zijn dan de overheid. Ze kunnen de boel op gang brengen door mensen te verwijzen naar de juiste instanties.”
,,Daarnaast is het belangrijk dat de kerk erbij blijft. Als mensen in de molen van schuldhulp en -sanering komen, komt er heel veel op hen af. Ze kunnen best een ‘maatje’ gebruiken, want het leven wordt er niet vrolijker op.” Vrijwilligers van de diaconieën en caritasinstellingen krijgen met de EHBS informatie aangereikt over de juridische procedures bij de kredietbank en de kantonrechter. ,,De problematiek is ingewikkeld en het is belangrijk dat de vrijwilligers mensen goed bij kunnen staan.”
De kerk heeft ook een profetische functie. ,,De kerk moet zich mengen in de discussie over economisch handelen. Wij moeten christelijke waarden als rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid inbrengen.” Preventie is eveneens een onderwerp. Daarnaast kunnen kerken met mensen in gesprek gaan over omgaan met geld.
,,Het is van belang dat lokale kerken eerst nadenken over wat ze aankunnen. Ze moeten zichzelf en hun eigen vrijwillige gemeenteleden niet overvragen. Bezint eer ge begint. Een kerk moet vooral ook anderen betrekken bij de hulp die ze willen bieden. Ik denk dat kerken altíjd moeten werken in een netwerk en niet alleen.”

Armoede

In Fryslân is de Arme Kant van Fryslân bezig kerken meer te betrekken bij de integrale armoedebestrijding. ,,We vormen een platform van locale en provinciale overheden, kerken en andere instanties die met de armoedeproblematiek te maken hebben”, vertelt voorzitter Dini Stavenga-van der Waals uit Buitenpost.
,,Hoe meer mensen en kerken doordrongen raken van de problemen en van de noodzaak om te helpen, hoe beter we samen de armoede kunnen bestrijden. Bijvoorbeeld door te helpen bij het aflossen van schulden.” Volgens Stavenga is het van groot belang dat kerken en overheden samenwerken, dat is ook het hoofddoel van het platform.
Het platform heeft geld van de provinciale overheid gekregen om te werken aan het programma Integrale armoedeaanpak. ,,Als Arme Kant van Fryslân werken we aan een zo goed mogelijke samenwerking tussen professionals en vrijwilligers van onder meer kerken. De hulpverlening is vaak versnipperd, maar we willen de armoede samen te lijf gaan.”
i Een verslag van het symposium ‘Kerk en schuldhulp’ staat in de krant van maandag
Het is van belang dat lokale kerken eerst nadenken over wat ze aankunnen
.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties