Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Geloof & Kerkdonderdag, 23 april 2009

Voorzitter Peter de Lange van koepelorganisatie van kerkrentmeesters
Geen rol voor beheer in beleidsplan PKN

Lunteren - De landelijke vereniging voor kerkrentmeesters (VKB) heeft grote zorgen over de toekomstvisie van de Protestantse Kerk. Voorzitter Peter de Lange van de VKB stelt vast dat er mogelijk nog meer financiële druk komt op de kleine gemeenten en dat de afstand tussen Utrecht en de gemeenten ,,onoverbrugbaar groot” dreigt te worden. Tevens is de focus te veel gericht op predikanten en professionals.

Door Lodewijk Born.
De landelijke kerkvergadering van de Protestantse Kerk bespreekt vandaag het beleidsplan voor de komende vier jaar. Hierin wordt sterk ingezet op de solidariteit tussen gemeenten. Voorzitter mr. De Lange van de landelijke Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN heeft vorige week al samen met het bestuur en directie van de dienstenorganisatie gesproken over het beleidsplan Geloof - Hoop - Liefde. Hierin heeft de landelijke kerk de koers uitgezet tot en met 2012. De VKB vindt het voorliggende stuk in de eerste plaats ,,constructief’’, benadrukt De Lange. ,,Er is een hele stap gemaakt in de beleidsvoering.’’
Tegelijkertijd is men ook kritisch, want wat kun je eigenlijk met een dergelijk beleidsplan in het huidigde tijdsgewricht. ,,Het beleidsplan hangt voor een groot deel af van het rapport van de Commissie Veerman, de evaluatie van de kerkorde, en wat de synode daar mee doet. En ook van de economische omstandigheden. De dienstenorganisatie zegt zelf dat drastisch ingrijpen niet uitgesloten is als de ontwikkelingen anders worden. Eigenlijk kun je dus zeggen: ze weten het zelf ook niet precies. Overigens geeft een beleidsplan nu ook juist de hoofdlijnen aan. Deze behoeven dus nog verdere uitwerking.’’
Dat is een grote bottleneck voor de toekomstvisie van de Protestantse Kerk vindt de VKB. ,,Bovendien vinden we vooral dat in het verhaal het beheer wel heel erg op de achtergrond is geraakt. Het beperkt zich in de kern tot een paar niet uitgewerkte opmerkingen over institutionele ondersteuning. Een passage over bijvoorbeeld Kerk in Actie is veel specificieker.”
Ook is er een nog prominentere rol voor de gemeenteadviseur weggelegd, maar volgens De Lange hebben die daar amper tijd voor. ,,Twee uur per jaar per gemeente als ik het over de duim bereken. Daar red je het niet mee.’’
Het ene ambt mag niet boven het andere staan in de kerk is altijd de gedachte geweest, maar op grond van de huidige beleidsstukken ziet De Lange een andere beeld opdoemen. ,,We worden een kerk waar dominees het steeds meer alleen voor het zeggen lijken te krijgen. De discussies gaan ook steeds weer en steeds meer over de theologische professionals in plaats van over de plaatselijke gemeenten zelf.’’

Hart van de kerk

Het rapport zet ook heel erg in op het samen kerk zijn. Gemeenten moeten niet meer op hun eentje opereren maar samenwerken, zonodig zelfs verplicht als ze zelf de eindjes niet aan elkaar vast kunnen knopen. Zoeken ze die samenwerking niet, dan kunnen ze ook geen beroep doen op een solidariteitspot waar ze wel fors meer aan moeten gaan betalen. Het voorstel van de Commissie Veerman is een verhoging met 100 procent van de afdracht per belijdend lid aan de solidariteitskas. ,,Er wordt gepretendeerd dat er een ‘van onderop denken’ moet komen in de gemeenten. Tegelijkertijd zie je dat het steeds meer top-down is. Wij zeggen: de plaatselijke kerk is het hart van de kerk en niet het dienstencentrum. De afstand tot de gemeenten dreigt
als we niet oppasssen onoverbrugbaar groot te worden.’’
De voorgestelde heffing van 10 euro voor de solidariteitskas wordt ook niet zonder hele goede uitleg begrepen, zo is de indruk van De Lange. ,,Het moet natuurlijk allemaal nog, maar solidair zijn met de ander doe je vanuit het hart, niet door het opleggen van een heffing. Dat is zoiets als een kerkbelasting heffen.’’ In Fryslân vond de afdeling van de VKB die voorgestelde verhoging ook te fors. Het kan misschien wel, maar dan wel gefasseerd. De Lange weet dat er ook ,,elders in het land tegen geageerd wordt. Maar eerst moet de synode maar eens spreken.’’

De knop om

,,Het bestuur en de directie van de Protestantse Kerk zeggen: de knop moet om. Het is de vraag of daarbij wel genoeg rekening wordt gehouden met de gevoelens in de gemeente. Het zijn nu nog aannames op papier, maar hoe gaat dat concreet in de praktijk uitwerken? Dat is nog hoogst onzeker. Aangaande de voorgestelde samenwerking ben ik bang dat vooral gelijkgezinde denominaties bij elkaar gaan kruipen. Bijvoorbeeld bij de samenwerking onder predikanten.” Er is volgens hem geen ontwikkeling dat er gemeenten zijn die alle financiële afdrachten zó vinden oplopen dat ze overwegen om de Protestantse Kerk te verlaten. ,,Gereformeerden hebben formeel die bedenktijd gehad, maar ik hoor van die kant daar niks over. Dat speelt niet.’’
Het is niet zo dat de VKB negatief is over het beleidsplan. ,,Het is alleen de vraag of wat hier in staat en ook in het rapport van de Commissie Veerman het antwoord is op de problemen. Wij hebben ons altijd heel sterk gemaakt voor de vaak moeilijke positie van de kleine gemeenten. Maar als je daar als landelijke kerk wat aan wilt doen, verhoog je toch niet als eerste de lasten van die kerken?’’ De Lange mist ook de rol van het visie op het kerkgebouw in het stuk. Iets waar hij al vaker op heeft gewezen in lezingen. Hoe kerken veel vaker open moeten, ook door de week en zo vindplaatsen van hoop en geloof kunnen zijn.
Er wordt volgens De Lange niet gekeken naar de ontwikkeling dat de komende decennia honderden gemeenten niet eens meer in het eigen dorp kunnen kerken en wat dat al voor gevolg heeft op plaatselijk vlak. ,,Het evangelie zegt: ‘Gij geheel anders’. Ik geloof daarbij dat het hart van de kerk ligt in die plaatselijke gemeente. Wij mogen in geloof en vertrouwen met elkaar als christenen het verschil maken en waarde toevoegen aan de hele maatschappij.”
i De Vereniging voor Kerkrentmeestelijk Beheer houdt zaterdag haar jaarvergadering in de Reehorst in Ede. Ook dan zal er aandacht voor het beleidsplan.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties