Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiodonderdag, 23 april 2009

Tulpen worden beregend, wetterskip brengt boezempeil omhoog, vogelwachters maken zich zorgen
Buitje is welkom voor kievit, bloemkool en broccoli

Leeuwarden - De aanhoudende droogte en opvallend hoge temperaturen van de afgelopen weken zorgen nog niet voor problemen in de landbouw of in de natuurgebieden, maar een buitje is meer dan welkom. Het eerste rookverbod is al afgekondigd.

Door Ruurd Walinga.
Vogelwachters houden momenteel wel hun hart vast, zegt Marco Hoekstra van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW). Het is voor het derde achtereenvolgende voorjaar droog in april. ,,Ik moast fan ’e wike in nestbeskermer pleatse en ik krige de pinnen kwalik yn ’e grűn. Ik tocht doe wol: hoe moatte de ljippen dat hawwe mei harren snavels”, verklaart Hoekstra.
In tegenstelling tot vorig jaar zijn de meeste grutto’s (skriezen) wel aan de leg gekomen. De droogte zorgde er vorig jaar voor dat deze steltlopers vanwege voedselgebrek niet aan de eiproductie toekwamen. ,,Mar ik ha al fan in pear fűgelwachten heard, dat guon skriezen ek dit jier noch net oan ’e lęch wiene”, zegt een ongeruste Hoekstra. Veel kievitlegsels zijn inmiddels uitgekomen. Op 21 maart eindigde het raapseizoen. Veel kieviten (ljippen) zijn vrij snel daarna begonnen met broeden. Na 28 dagen komen de eieren uit. De kuikentjes van de kievit moeten het echt hebben van het bodemleven en insecten. Met zijn korte snavel en brede gezichtsveld is de kievit en echte oogjager. Hij zoekt zijn voedsel bij voorkeur in korte open vegetatie boven de grond.
Vogelkenner Willem Bil maakt zich grote zorgen over de droogte. Hij houdt onder meer de vogelstand in natuurgebied De Dulf bij Nij Beets bij en heeft eigenaar Staatsbosbeheer al opgeroepen de waterstand te verhogen. Gisteren werden de sluizen opengezet en stroomde het water de polder in. ,,Dęr ha de fűgels echt ferlet fan. Wat wie ik bliid dat ik it wetter streamen seach”, zegt Bil. De weidevogels zoeken nu al de nattere gebieden op om te foerageren. Voor de jonge kieviten zijn er nu nog voldoende insecten, maar na nog een week droogte kan het wel eens dramatisch worden, vreest Bil. ,,En der binne al oanmerklik minder ljippen dit jier troch de droege jierren.”
,,It is ideaal bouboerewaar”, reageert Upt Hiddema, woordvoerder akkerbouw van LTO Nederland. Momenteel gaan de aardappels de grond in. Dankzij de vorst van afgelopen winter is de grondstructuur in de kleistreek geweldig, prijst Hiddema. ,,Oars hast fan dy grutte klompen klaai, mar no brokkelt it moai en falt it út elkoar.”
De meeste gewassen zitten inmiddels in de grond en hebben nog niet zoveel water nodig, omdat ze eerst moeten ontkiemen. Volgende week zou wat water wel handig zijn, zegt Hiddema. De enige akkerbouwers die problemen met de droogte hebben, zijn de tulpenboeren en degenen met bloemkool en broccoli op het land. Hier zijn de beregeningsinstallaties volop aan het werk.

Brandjes

Piet de Wit van It Fryske Gea maakt zich nog geen zorgen. ,,Twa wike ferlyn wie it noch te wiet”, legt hij uit. De brandjes die in sommige natuurgebieden hebben gewoed, zijn kwajongensstreken. ,,It wol no wol hurd brâne, mar echt hiel droech is it noch net.”
De aanhoudende droogte is voor Opsterland en Oost- en Weststellingwerf aanleiding een rookverbod in te stellen voor de bossen, heide- en natuurgebieden. Ook is het verboden om een vuurtje te stoken of een barbecue te houden. Verder wordt het publiek opgeroepen om alert te zijn. Bij brand moet meteen 112 gebeld worden.
Biologisch fruitkweker Oane Kloosterman uit Twijzel van Frytsjam heeft gemengde gevoelens bij de warmte en droogte. De bloesem staat er geweldig bij, maar de jonge boompjes die hij vorige week heeft geplant snakken naar water. Verder is hij bang dat de bijen en hommels niet op tijd uit hun nest in de grond komen om zijn blauwe bessen te bevruchten. De blauwe bes is twee weken vroeger dan normaal, legt Kloosterman uit. De aronia of de appelbes die normaal in de eerste week van mei in bloei komt, staat nu al op springen. ,,As der nije wike wat wetter komt, soe ik dat op priis stelle.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties