Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Geloof & Kerkmaandag, 15 december 2008

Teleurstelling om kerksluitingen

Leeuwarden – Een schok ging door de protestantse wijkgemeente De Koepelkerk heen toen zondagmorgen werd voorgelezen dat de Koepelkerk dicht gaat, naast de Open Hof en de Adelaarkerk. Mensen hadden tranen in de ogen, teleurstelling en ontreddering waren tastbaar.

Door Hanneke Goudappel.
Een bezoeker refereerde na afloop aan de jaren zestig toen er zelfs vier diensten per zondag in de Koepelkerk werden gehouden en de kerk soms zo vol zat dat mensen op de trap van de preekstoel zaten.
De onheilstijding van de kerksluitingen zorgde voor verdriet, maar bij anderen voor opluchting. In de Pelikaankerk klonk een luid applaus na het voorlezen van de kerken die open blijven. ,,We zijn ons ervan bewust dat het besluit gemengde gevoelens oproept”, zei een afgevaardigde naar de algemene vergadering van de Pelikaanwijk. ,,Voor de wijken die hun gebouw moeten afstaan is het niet gemakkelijk.”

Pastoraat

Teruglopende aantallen kerkgangers en financiën dwingen de Protestantse Gemeente in Leeuwarden tot bezuinigen. Was de koers de afgelopen jaren dat er op het pastoraat werd bezuinigd – steeds minder predikanten en pastorale werkers -, begin dit jaar besloot de overkoepelende Algemene Kerkenraad dat dit anders moet. De overgebleven predikanten kregen steeds grotere wijken, met negatieve gevolgen voor het pastoraat.
In april maakte de Algemene Kerkenraad bekend dat ze op korte termijn drie of vier van haar zeven kerkgebouwen zou gaan afstoten. Zondagmorgen werd in een kanselboodschap bekend gemaakt om welke kerken het gaat. ,,Ik kan mij voorstellen dat dit voor u een heel pijnlijk besluit is”, zei de voorzitter van de wijkkerkenraad Peter de Vries die in de Koepelkerk het voorgenomen besluit voorlas. ,,Ik vraag u dat we er voor elkaar zullen zijn en dat we dit met elkaar zullen dragen.”
De zo’n 150 kerkgangers kregen bij de uitgang een A4-tje mee waarin in het kort de achtergronden van het voorgenomen besluit werden uitgelegd. ,,Het is een grote schok”, zegt ds. Alfons van Vliet. Na de extra vergadering van de Algemene Kerkenraad zaterdag, kreeg de wijkkerkenraad het besluit zondagmorgen voor de dienst te horen. ,,Je kunt wel gemakkelijk zeggen ‘het is maar een gebouw’, maar dat is onzin”, licht Van Vliet toe. ,,Het is veel meer: een geestelijk thuis, een plek van ontmoeting met God met elkaar. Ik denk dat je het voor oudere mensen voor wie deze kerk jarenlang zo’n geestelijk thuis was, kunt vergelijken met het verliezen van een dierbare. Zoals ik het gevoel heb in een rouwsamenkomst dat woorden van troost tekortschieten, zo ervaar ik dat ook nu. Er zijn geen woorden voor. Het is een rouwproces.”
De Algemene Kerkenraad houdt 5 januari een bijeenkomst voor de gemeente in de Fenix waarin ze het voorgenomen besluit zal toelichten. Maar om gemeenteleden de ruimte te bieden om hun gevoelens te uiten over de sluiting van hun kerkgebouw en om vragen te stellen, houdt de Koepelwijkgemeente morgen een avond om ‘met elkaar van gedachten te wisselen’. ,,We vinden dat we de onze gemeenteleden niet tot januari kunnen laten wachten”, zegt Van Vliet.

Leeuwarden-Huizum

Nadat dit eerder mislukte is ook de Protestantse Gemeente van Leeuwarden-Huizum tot een voorgenomen besluit gekomen om twee kerken af te stoten: de Oase en de Kapel Pniël. De gemeente wil twee wijkgemeenten vormen (Huizum-West en Huizum-Oost). Elk met een eigen profiel. Grens wordt de Oostergoweg. Uitgangspunt is dat de oostelijke wijk een confessioneel-evangelisch profiel zal krijgen, de westelijke wijk een diaconaal-liturgisch profiel. Door de nieuwe wijkkerkenraden moeten de profielen verder worden ingevuld.
De wijkgemeente Huizum-West gaat de Kurioskerk gebruiken en Huizum-Oost de Dorpskerk. Dat heeft de algemene kerkenraad besloten ‘in het vertrouwen dat de aanpassing en verbouwing van de Dorpskerk gerealiseerd kan worden’.
,,Daar gaan we van uit”, licht waarnemend voorzitter van de algemene kerkenraad Marten F. Koopmans toe. ,,We hebben ons goed laten informeren. Het is aan de nieuwe wijkkerkenraad om concrete plannen te maken. Financieel moeten we binnen de middelen van de verkoop van de Oase blijven.”
De Algemene Kerkenraad wil afscheid nemen van de Kapel Pniël omdat die minder gebruiksmogelijkheden biedt. De Kapel Pniël is geen eigendom van de Protestantse Gemeente, maar van de Vereniging voor Rechtzinnige Hervormden. Het gebruik en het onderhoud is volgens overeenkomst voor rekening van de Protestantse Gemeente. ,,Hiervan wordt straks de huur opgezegd”, aldus Koopmans.
De Algemene Kerkenraad heeft gekozen om de Dorpskerk te behouden, omdat die de status van monument heeft en daardoor niet (zonder meer) verkoopbaar is. Wie waar gaat kerken is nog sterk de vraag. De grenzen van de nieuwe wijken lopen soms dwars door de bestaande wijken heen. Kerkleden kunnen ervoor kiezen om in de wijk waar ze wonen te kerken, of bij de kerk die qua profiel hun voorkeur heeft.

Kansen

Komende woensdagavond legt de Algemene Kerkenraad van Leeuwarden-Huizum haar voorgenomen besluit voor aan haar kerkleden. ,,Het is een besluit waarin alle vier de wijkkerkenraden zich in kunnen vinden”, zegt Koopmans. Verschil met een voorgenomen besluit dat vorig jaar op tafel lag, is dat er nu in het proces eraan vooraf voortdurend is teruggekoppeld van de Algemene Kerkenraad naar de wijkkerkenraad en andersom.
,,Het ligt nu veel dichter bij de wijken. Ze hebben het proces mede doorleefd. Maar het blijft vreselijk lastig”, aldus Koopmans. ,,Als je de illusie hebt dat iedereen straks opgewekt aan het werk kan gaan, heb je het mis. Het doet pijn. Aan de andere kant biedt dit proces ook kansen: minder problemen met het vinden van ambtsdragers bijvoorbeeld. Je kunt een nieuwe start maken en stoppen met het voortdurend praten over de problemen. Want dat kost een hoop energie, ergernissen en teleurstelling. Je kunt nu die energie weer stoppen in het werk in de gemeente.” Na de bijeenkomst met de gemeenteleden, zal de Algemene Kerkenraad zich weer beraden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Twee suggesties voor PKN-Leeuwarden:

1. Hou de Oase open. Functioneel en gebruiksvriendelijk in ruil voor en
in tegenstelling tot de dorpskerk van Huizum. (Kost extra budget en houdt
beperkingen. Als monument en als gebouw blijft die kerk toch wel bestaan.
Daar hoeft de PKN uiteindelijk niets voor te doen. 2. Er is bezuinigd,
maar (niet gering) betaalde organisten aangetrokken. Hier de keuze tussen
rijkelijk betaalde (bijna beroeps) organisten of een kerkgebouw in de
wijk.

J@ppy T@lm@, Hurdegaryp - donderdag, 18 december 2008


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties