Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiozaterdag, 13 december 2008

‘Werk op Vliegbasis belangrijker item dan lawaai JSF’
Leeuwarden - Fryslân, Leeuwarden en de omringende gemeenten zouden zich druk moeten maken over de werkgelegenheid op Vliegbasis Leeuwarden, in plaats van te bakkeleien over mogelijke geluidsoverlast door de F-35 Joint Strike Fighter. Dat vindt het prominente CDA-Tweede Kamerlid Joop Atsma. Hij reageert op de brief die de provincie, noordelijke gemeenten en 27 dorpen naar de Kamerleden en het ministerie van VROM hebben gestuurd. Daarin eisen zij dat een nieuwe straaljager binnen de huidige geluidsnormen blijft.
Defensie kiest binnenkort een opvolger van de F-16, en het lawaai speelt daarbij nu nog nauwelijks een rol.
,,Een zeer, zeer slechte zaak”, zegt gedeputeerde Adema, die als voorzitter van de overlegcommissie rond de Vliegbasis Leeuwarden het woord voert. In een brief eist de commissie aandacht voor het geluid dat een nieuwe straaljager produceert. Die zou maximaal het niveau moeten halen van de F-16, want alleen op die manier blijven de geluidscontouren rondom de basis zoals ze nu zijn.
,,We hebben hier destijds hele saneringsprogramma’s gehad vanwege het geluid van de straaljagers, inclusief de sloop van huizen. Als er een straaljager komt - ongeacht van welke fabrikant - die meer lawaai maakt, dan moet die hele discussie overnieuw. Daar maken wij ons enorme zorgen over. Ik wil hier geen Schipholachtige toestanden.”
De verwachte geluidshinder van de JSF - de belangrijkste kandidaat voor de miljardenorder - is nog niet helemaal duidelijk. In de brief spreken de Friese partijen over een geluidsniveau van 121 decibel, terwijl de F-16 108 decibel produceert. Bij landing zou de JSF zelfs vele malen meer lawaai maken dan de F-16.
Mocht het zo zijn dat de JSF wordt aangeschaft, dan zal die luidere straaljager naar verwachting van Adema en de zijnen ook vanaf Leeuwarden vliegen. Twee gevolgen zijn mogelijk: of de huidige geluidscontouren blijven gehandhaafd, en het aantal vliegbewegingen gaat omlaag. Of de contouren zelf worden verplaatst. De briefschrijvers twijfelen er niet aan dat dit laatste zal gebeuren.

‘Niet op voorhand eisen stellen’

Volgens Atsma is het helemaal nog niet zo zeker dat de JSF vanaf Leeuwarden gaat vliegen. Het Friese Kamerlid vindt dat er veel belangrijker zaken zijn waar het Noorden zich druk over zou moeten maken in de discussie over de JSF. ,,Ik zou niet op voorhand eisen stellen, maar er eerst maar eens goed over nadenken of je een belangrijk stuk werkgelegenheid in het Noorden wilt houden.”
Atsma vindt dat er snel een beslissing genomen moet worden over de JSF. ,,Er gaan geluiden op dat daar op beknibbeld moet worden, daar gaat Leeuwarden dan het nodige van merken. Het is veel verstandiger om je daar druk over te maken dan te bakkeleien over mogelijke overlast van een defensievliegtuig dat nog niet eens is aangeschaft. Welk type de F-16 opvolgt, kiezen wij in Den Haag. En natuurlijk gebeurt dat binnen de randvoorwaarden voor natuur en milieu.”
Adema zegt dat er al jaren zeer constructief overleg is tussen Defensie en de streek. ,,De mensen beseffen heel goed dat de basis een belangrijke werkgever is. De belangen worden goed afgewogen, maar dit verstoort het evenwicht.”
De gevolgen van een luider vliegtuig zijn groot rondom de basis, stellen de ondertekenaars. In Jelsum en Marssum worden vele tientallen woningen onbewoonbaar. Sloop is dan onvermijdelijk. De rest van Marssum en Jelsum en een deel van Cornjum zou zo zwaar geïsoleerd moeten worden, dat dit financieel en praktisch niet haalbaar is. Ook daarvoor geldt dan dat er eigenlijk niet meer gewoond kan worden. Kortom, Marssum en Jelsum, en een deel van Cornjum, worden dan direct in hun voortbestaan bedreigd. En dat geldt in mindere mate voor Engelum, Wyns en Menaldum.
In een iets grotere cirkel rondom de basis komen dorpen als Dronrijp, Beetgumermolen en Britsum zodanig onder druk te staan, dat ze niet kunnen ontwikkelen. Stiens, Beetgum en de Leeuwarder wijken Westeinde, Valeriuskwartier en Bilgaard krijgen met een fors grotere geluidsoverlast te maken.
Op verdere stappen wil Adema nog niet ingaan. ,,Ik wil geen vingeroefeningen doen over de vraag waar de contour in welk geval komt te liggen. Dat gaat al te ver. Wij eisen dat het geluid meeweegt in de keuze. Dus nog voor een eventueel testvliegtuig hier komt, en we metingen kunnen doen. Want de stap van testvliegtuig naar aankoop is maar een kleine.”
De gedeputeerde verzekert dat dit geen omweg kan zijn om de Vliegbasis te sluiten. ,,Minister Van Middelkoop heeft mij verzekerd dat de basis in elk geval deze kabinetsperiode niet zal sluiten. Bovendien kan Nederland niet zonder twee bases, Leeuwarden en Volkel, want je moet altijd kunnen uitwijken bij slecht weer of andere omstandigheden.”
De aanwijzing van geluidscontouren is overigens iets waar de provincie geen invloed op kan uitoefenen. Het ministerie mag dat zelf bepalen. Het enige dat gemeenten daartegen kunnen uitrichten, is het proces hinderen via bestemmingsplannen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 6


Reacties:

we wonen al veel jaren in britsum en met veel plezier. de laatste jaren neemt het geluid echter toe en houden de piloten zich niet aan de voorgeschreven vliegroutes. klagen heeft geen zin. we vallen buiten de geluidscontouren. ongeveer 20 meter. denkt hij nu echt dat je dan geen last hebt. je kan elkaar gewoon niet verstaan wanner die vliegtuigen vertrekken en aankomen, om dan nog maar te zwijgen van de nachtvluchten.
de beste manier zou zijn om daadwerkelijk te meten hoeveel lawaai er wel niet geproduceerd wordt, dan kon men nog wel eens schrikken. en dan nog een vliegtuig wat nog meer lawaai maakt. nee dank je!!!!! werkgelegenheid is belangrijk, maar soms denk ik dat het huidige klimaat, diersoorten en natuur belangrijker vindt dan woongenot. van mij mag die basis dicht en maak een nieuwe in een gebied waar wat minder mensen wonen. het is toch van de zotte dat een militaire basis zowat in een stad ligt.oja en dan te zeggen dat je er overdag geen last van hebt, geachte basismedewerker, dat komt ten eerste omdat je overdag zelf niet thuis bent, en nogal bevoordeeld bent.

doof, britsum - maandag, 22 december 2008


Excellentie Atsma, dat is toch die man die zich zo druk maakte om de gouden kooi en die we niet hebben gehoord toen hij de belangen voor het noorden omtrent de langman gelden moest verdedigen. Nu zijn we afgescheept met wat alternatieven voor de zweeftrein. Nu gaat hij zich bemoeien met de Vliegbasis, ik hou mijn hart vast. Ikzelf woon mijn leven lang al in stiens en werk op de vliegbasis vanaf mijn dienstplicht en ik denk juist dat we veel meer gebruik moeten maken van deze luchthaven. Dat beetje geluid heef niemand last van overdag. Als we het over geluid overlast hebben op de manier zoals Atsma schetst dan kan je half Amsterdam ook wel afbreken wan die grote vliegtuigen die om de paar minuten overkomen 24 uur per dag is pas overlast. Dus niet zeuren en opkomen voor Fryslan want we hebben de laatste jaren al genoeg kaas van ons brood laten eten.

marcel ringia, Stiens - woensdag, 17 december 2008


Vraag aan de heer Joop Atsma:
Is het niet veel beter dat we ons richten op de drie aspecten:
Werkgelegenheid, milieu en behoud van de dorpen? Streven naar een "win-win" situatie. Daar worden we uiteindelijk met zijn allen beter van.
Dan houden we de situatie zoals die nu is. Ondanks geluidsoverlast, ook goede buren. Dat is een investering waard. En niet alleen kiezen voor werkgelegenheid of alleen voor de beste techniek. Juist van een 2e Kamerlid verwacht ik dat die het abstractieniveau heeft om in een goede balans alle factoren mee te laten wegen. Daarom had ik juist van u deze primaire reactie niet verwacht. Graag leiden we u eens rond in ons dorp in de verwachting dat een goed gesprek veel duidelijkheid brengt.
vriendelijke groeten
Geert Verf
voorzitter dorpsbelang Marssum

Geert Verf, Marssum - maandag, 15 december 2008


Gelukkig hebben we in Nederland waar met zijn zeventien miljoenen een grote druk op ons milieu leggen een goede milieuwetgeving om de leefomgeving in relatie tot de natuur zo goed mogelijk te beschermen. Ik dacht dat bij de aanschaf van een vervangend vliegtuig voor de F16 ook de gevolgen van deze aanschaf voor het woon- en leef milieu zou worden meegenomen. Een logische gedachte omdat juist de geluidsoverlast als gevolg van de aanwezigheid van het vliegveld in Leeuwarden net als bij andere vliegvelden in ons land de reden is geweest tot omvangrijke isolatieprojecten en zelfs incidentele sloop van woningen, nog maar kort geleden afgerond in Frieslkand. Het lijkt me logisch dat de gevolgen van de aanschaf voor een ander vliegtuig door ons land daarin ook de gevolgen voor het milieu worden meegenomen. Daarom is in Nederland vooraf milieueffectrapportage nodig om inzicht te krijgen in de gevolgen voor de omgeving van welk project dan ook. Waarom zou defensie daaraan niet te hoeven voldoen. Op zijn minst zou de politiek vooraf op de hoogte moeten zijn van de gevolgen. En als ik lees dat de geluidstoename 4 maal of meer gaat toenemen dan kan ik daarbij geen voorstelling maken wat dat betekent voor mijn leefomgeving en die van mijn mededorpsbewoners. Ik denk dat de geluidsoverlast of irritatiebeleving voor heel Friesland gaat toenemen.
Jammer vindt ik het dat Atsma het verontruste signaal van onze lokale vertegenwoordigers bagatelliseert door te zeggen dat het nog helemaal niet zeker is dat de JSF in Leeuwarden gaat vliegen. En zeker nu omdat iedereen weet dat de keuze voor aanschaf van 2 testvliegtuigen bijna onontkoombaar leidt tot een definitieve keuze voor de JSF. Immers later uitstappen in het ontwikkelingsproces gaat alleen maart meer geld kosten.Dit feit alleen al zal een zorgvuldige definitieve beslissing in een later stadium oneigenlijk belasten. De minachtende ondertoon die ik proef in de opmerking “dat we niet moeten bakkeleien over een vliegtuig dat nog niet eens is aangeschaft” heeft mij geraakt. Atsma stelt dat de keuze die in Den Haag gemaakt gaat worden gebeurt binnen de randvoorwaarden voor natuur en milieu. Dat is gemakkelijk gezegd maar
betekent dat er dan vooraf geen inzicht is vereist in de mogelijke
gevolgen. Zonder kun je toch nooit een verantwoorde beslissing nemen.
Atsma kan op dit moment echt niet inschatten wat een 4 tot misschien wel
8 x hogere geluidsproductie betekent. Dat kan ik als ervaringsdeskundige niet eens. Kan Atsma in Den Haag zo akkoord gaan met de aanschaf zonder dat hij inzicht heeft in de gevolgen voor de omgeving en haar bewoners en de kosten daaruit voortvloeiend. Meneer Atsma, onze lokale volksvertegenwoordigers bakkeleien niet. Ze nemen terecht hun verantwoordelijk door hun zorgen uit te spreken. Door een signaal af te geven omdat zij niet gerust zijn op een correcte weging in Den Haag bij de aanschaf van de opvolger van de F16 .Zij vinden het logisch dat het milieuaspect moet worden meegenomen in de besluitvorming in Den Haag. Ik had graag gezien dat Atsma dit signaal van onze lokale vertegenwoordigers positief had opgepakt. In plaats daarvan laat hij zich leiden door gelegenheidsargumenten naar voren te brengen ingegeven door de actualiteit van de economische recessie. Jammer.


Hans Wassenaar, Marssum

Hans Wassenaar, Marssum - maandag, 15 december 2008


Beste heer Atsma, is de werkgelegenheid op de vliegbasis afhankelijk van het aantal decibels dat de nieuwe vliegtuigen gaan maken? Natuurlijk niet! De keus voor een stiller vliegtuig zal de werkgelegenheid in Fryslân eerder positief beinvloeden. Een stiller vliegtuig zal er voor zorgen dat immers ook toeristen minder vliegtuiglawaai zullen ervaren en dus eerder terugkomen. Dat is juist heel goed voor de werkgelegenheid.
Vergeet niet dat het toerisme een zeer grote banenmotor is in Fryslân!
Daarnaast is Leeuwarden een echte call-center stad, goed voor vele duizenden arbeidsplaatsen. Nu al moeten we op ons call center de ramen dichthouden als er flink gevlogen wordt. Met zo'n vier maal zo veel lawaai wordt het voor call centers wel heel lastig. Van mij hoeft de basis niet te verdwijnen. Dat er in één van de dichtsbevolkte landen ter wereld geen rekening wordt gehouden met de lawaaiproductie van een nieuw vliegtuig, is wel een ander uiterste. Naar mijn mening ook niet uit te leggen aan bijvoorbeeld een cafe-exploitant die vaak veel geld heeft moeten steken in het geluiddicht maken van zijn zaak.

Jan, Marssum - maandag, 15 december 2008


Erg jammer deze reactie van de heer Atsma. Dat nota bene een Friese politicus op deze wijze reageert maakt erg ongerust. Niet alleen bagatelliseert dhr Atsma de zeer serieuse bedreiging voor een aantal dorpen en de bizarre toename van overlast voor een ruime omgeving, maar inhoudelijk klopt het werkgelegneheidsverhaal ook niet helemaal.De tegenorders van de JSF blijven zo rond de 42% steken, waarbij vaag is of de tegenorders ook écht naar nederlandse bedrijven zullen gaan. Zijn tegenhanger Saab garandeert minimaal 100% aan werkgarantie en is byzonder concreet in welke bedrijven welke orders zullen krijgen. Ze streven naar 180% aan tegenorders.

Wat maakt toch dat politici tegen allerlei objectieve en onafhankelijke argumentatie in blind achter de JSF aanlopen ? ALleen omdat het onze "amerikaanse grote broer" betreft ?

Israël (toch ook niet de eerste de beste als het om bewapening gaat) bestelt in grote getale de "verbeterde F16". Kan die dan echt zo slecht zijn ?

Het zou de heer Atsma sieren als hij in Den Haag nu écht een vuist zou maken voor Friesland. Zich hard zou maken om minimaal "geluid" een bepalende faktor in de toestel keuze te laten zijn. Een friesland waarin straks niemand elkaar meer groet, omdat hij/zij de handen op de oren moet houden kan toch nooit de bedoeling zijn.

Marssum, Arend Jan Talens

Arend Jan Talens, Marssum - maandag, 15 december 2008


regio
Familieberichten
Advertenties