Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiomaandag, 6 oktober 2008

Franeker moet ramingen bijstellen
Hal De Trije tot 2 miljoen euro duurder
Franeker - De geplande vernieuwing van de sporthal De Trije in Franeker pakt duurder uit dan begroot. Franekeradeel ging vorig jaar nog uit van 2,9 miljoen euro voor sloop en nieuwbouw. Dat wordt nu 4,9 miljoen euro. Een sobere variant valt nog altijd een miljoen duurder uit.
Om te kunnen voldoen aan de eisen voor gymnastiekonderwijs in de gemeente is er dringend behoefte aan nieuwe zaalruimte. Per saldo komt de gemeente nu al zeker één zaal tekort. Bovendien is ook de oude sporthal De Trije niet meer bij de tijd. De gemeente Franekeradeel leek het daarom een goed idee om een nieuwe sporthal neer te zetten, met vier zaaldelen. Daarmee zou in één klap voldaan worden aan de vraag naar oefenruimte.
Het plan is om aan de zuidkant van de huidige hal met de nieuwe hal te beginnen, zodat tijdens de bouw het sporten gewoon door kan gaan. Een nieuwe kantine kan dan tussen de oude en de nieuwe hal in worden gebouwd; die krijgt daardoor een centrale plek op het hele terrein. Als de nieuwe hal klaar is, wordt de oude hal gesloopt. Dat levert zoveel extra ruimte op dat er in vergelijking met de huidige situatie tweehonderd parkeerplaatsen bij komen. Tegelijk krijgt SC Franeker in de nieuwe sporthal zes kleedkamers in medegebruik.
De plannen voor een nieuwe sporthal liggen er al langer, maar waren oorspronkelijk verknoopt met de verschuiving van de sportvelden aan de Hertog van Saxenlaan. In 2007 heeft de raad dat teruggedraaid, en daarmee moesten ook voor De Trije nieuwe plannen worden gemaakt. De vraag was of bijvoorbeeld de kaatsbond KNKB en SC Franeker nog wel wilden meedoen met de nieuwbouw. Beide partijen zijn inderdaad op het laatste moment afgehaakt. Zij blijven op hun oude locatie.
De raadscommissie van Franekeradeel moet zich nu uitspreken over drie mogelijke scenario’s. Het meest wenselijk is dat de plannen in hun oorspronkelijke vorm doorgaan. Daarvoor is een extra krediet nodig van ruim twee miljoen euro. Dat komt door hogere bouwkosten en de noodzaak om voor de tweehonderd extra parkeerplaatsen het hele terrein opnieuw in te richten.
Een andere mogelijkheid is dat er geen nieuwe kantine komt, maar dat de oude kantine in gebruik blijft. Dat scheelt al met al een miljoen euro, maar betekent wel dat de kantine door de sloop van de oude hal honderd vierkante meter kleiner uitvalt. En volgens de sporters is de kantine nu al geregeld te klein. Bovendien zal ook deze ruimte bij voortgezet gebruik gerenoveerd moeten worden.
Als laatste zou de raad nog kunnen besluiten de oude hal op te knappen. Het is nog niet duidelijk wat dat precies kost. De consequentie is dat De Trije zijn status als hal voor sportwedstrijden verliest. Het wordt dan een grote hal voor schoolgymnastiek. Op 16 oktober bespreekt de raadscommissie de mogelijkheden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties