Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Geloof & Kerkvrijdag, 12 september 2008

‘Monument past bij mennisten’
Witmarsum - Een replica van het kerkje waarin de doperse kerkhervormer Menno Simons (1496-1561) ooit preekte wordt zaterdag officieel geopend. Het modelkerkje staat aan It Fliet bij Witmarsum, waar de doopsgezinde kerk vroeger heeft gestaan. Het gaat om een stalen skelet in de oorspronkelijke afmetingen van de kerk, die in 1878 werd afgebroken.
De plaatsing van de kerk is onderdeel van het project ‘Sporen van Menno Simons’ van de Stichting Doopsgezinde Monumenten in Fryslân. Daarnaast werd het fundament van de gedenknaald, die al sinds 1879 aan It Fliet staat, vernieuwd. Ook heeft de stichting het boekje Menno Simons Routes. Wandel-, fiets- en autotochten uitgegeven.

Boppeslach

,,We zijn in 2004 al met het project begonnen”, vertelt Jitse Krol, voorzitter van de stichting. ,,Precies vier jaar en twee dagen na de start hebben we nu een feestelijke opening van het nieuwe contourenkerkje. We hebben er lang en hard voor gewerkt, maar het is met liefde gedaan. Het project heeft in totaal meer dan 350.000 euro gekost, maar dankzij veel subsidies konden we het bekostigen. Het project is een echte ‘boppeslach’ voor de Friese doopsgezinden. Friezen hebben meestal niet zoveel met bekende personen of monumenten, maar internationaal zijn Menno Simons en dit monument voor doopsgezinden van grote betekenis.”
De stichting wil hagenpreken gaan houden in het kerkje. ,,Zondag hebben we al de eerste hagenpreek. Er wordt dan een oecumenische viering gehouden door de kerken van Witmarsum bij het monument.” Volgens Krol past een monument waar mensen mogen gaan en komen wanneer ze willen bij de identiteit van de doopsgezinden. ,,We zijn de ‘stillen in den lande’, dat hebben we misschien wel overgehouden van de periode dat we in schuilkerken samenkwamen. Verder zijn we een open gemeenschap en transparant. Met dit monument hopen we dan ook de boodschap van de doopsgezinden in stand te houden en te versterken.”
Naast het plaatsen van het kerkje en het opknappen van het Menno-monument is ook het hele gebied rond het gedenkteken van Menno Simons aangepakt, bomen zijn weggekapt, er is opnieuw bestraat en alles is schoongemaakt. ,,De opening is morgenmiddag om half drie, maar vanaf tien uur kunnen mensen de Menno Simons-routes verkennen.” Per jaar bezoeken tussen de 2000 en 2500 mensen, veelal ook doopsgezinden uit het buitenland, het monument. Bij de opening verwacht de organisatie ongeveer honderd mensen.
De Menno Simons-routes gaan onder meer naar Pingjum, waar een oud doopsgezind kerkje bezocht kan worden. Ook kunnen Workum, Berlikum en Harlingen aangedaan worden, te voet, met de fiets of de auto. De autoroute is in totaal ongeveer 120 km lang en gaat over de langste straat van Nederland, de Oudebildtdijk. De fietsroutes maken gebruik van het knooppuntensysteem van de ANWB. Alle routes beginnen en eindigen in Witmarsum. De gids is verkrijgbaar bij boekhandels en VVV’s in Fryslân voor 8,50 euro.

Wederdopers

Menno Simons werd in 1496 geboren in Witmarsum. Na zijn uittreding in 1535 als priester van de Rooms-Katholieke Kerk gaf hij leiding aan een nieuwe beweging, waarin volwassendoop centraal stond en bestaande belijdenisgeschriften kritisch werden benaderd. In 1536 vluchtte Simons naar Duitsland. Zijn volgelingen, de mennisten, werden door katholieken en protestanten ‘wederdopers’ genoemd.
Na de dood van Simons in 1561 groeide het aantal mennisten, maar ze raakten ook verdeeld. Aan het begin van de achttiende eeuw vluchtten veel mennonieten naar de Verenigde Staten vanwege vervolgingen in Duitsland en Zwitserland. De doopsgezinden tellen nu wereld ongeveer 1,5 miljoen leden. In Europa wonen ongeveer 65.000 doopsgezinden, vooral in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Nederland. In de Verenigde Staten wordt het aantal aan Menno Simons gelieerde gelovigen geschat op 900.000, verenigd in de kerken van diverse signatuur.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties