Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Cultuurvrijdag, 29 augustus 2008

Van oude tot zeer oude muziek
DINGEMAN VAN WIJNEN
Muziek van bijna zeshonderd jaar oud vinden wij oude muziek. Heel oude muziek zelfs, want stukken uit de vijftiende eeuw zijn al weer twee keer zo oud als muziek van Bach. Het is dus een intrigerende gedachte dat de collectie Piae Cantiones (Vrome liederen) die Jaakko Finno, directeur van de kathedraalschool in het Finse Turku, in 1582 publiceerde, werken bevat van rond het jaar 1000; die waren in die tijd dus al bijna zeshonderd jaar oud.
Het Vlaamse ensemble Zefiro Torna (genoemd naar een madrigaal van Monteverdi) voerde in het kader van het Frysk Festival in de Bolswarder Broerekerk gisteravond werken uit deze bundel uit. Ze maakten daarbij gebruik van een vijftiende-eeuws instrumentarium, en ze kregen steun van sopraan Els Van Laethem en zes zanger(tje)s van het Kathedraalkoor Antwerpen.
Het zou een mooi gevarieerd klankbeeld hebben moeten opleveren, en ook veel afwisseling van stukken, omdat de periode die werd bestreken zoveel eeuwen omvatte. Toch was dat niet helemaal het geval. De vijf kwartier onafgebroken muziek kreeg toch een beetje eenvormigheid. Els Van Laethem zong mooi en overtuigend, maar wist toch niet het hele programma te dragen; en de gezongen bijdragen van de musici waren wat bleekjes.
Hun spel op een keur aan oude instrumenten, fluit en doedelzak en vedel en viola da gamba en luit en allerlei trommels en bellen was daarentegen een lust voor het oor. Het Finse hakkebord of kantele gaf aan alles een echt volksmuzikale schwung. Het boeiendst van alles waren de bijdragen van de Antwerpse koorzangers. Als zij zich bij het ensemble voegden kwam de muziek het meest tot leven.
De gezongen werken, waarvan de teksten helaas niet beschikbaar waren zodat we maar vaag konden nagaan waar het allemaal over ging, waren ingedeeld in vijf groepen. Na een blok kerstliederen, waarvan er enkele nog steeds bekend zijn, en een aantal passieliederen, met als absoluut hoogtepunt van het concert het eerste Aetas carmen melodiae, kwam het centrale deel, De fragilitate et miseriis humanae conditionis - Over de broosheid en tragiek van de menselijke conditie. Daarna enkele stukken over het studentenleven, waaronder een lied over Zacheüs in de boom; het verband met de studie bleef wegens het ontbreken van een tekstboekje onduidelijk. Ten slotte enkele voorjaarsliederen.
Het klankidioom was overwegend echt middeleeuws, met eenstemmige stukken als oudste. Af en toe meende je wat zuidelijker klanken op te pikken. De stukken op Finse tekst zouden dan weer echt noordelijk hebben moeten klinken, maar dat haalde je er dan toch weer niet uit.
Uiteindelijk resteerde een mooi concert en een boeiende kennismaking met een muziekbundel die in de Finse muziekcultuur een belangrijke rol speelt. De Broerekerk als locatie was sfeervol, maar wel een beetje tochtig en vooral erg gehorig.
Voorstelling: ‘De Fragilitate, Hymnen uit middeleeuws Finland’ door Ensemble Zefiro Torna
Plaats: Broerekerk, Bolsward
Belangstelling: ca. 60 bezoekers
.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties